Gosod hierarchaeth sefydliadol eich LMS

Mae Adroddiad Adrannol Ally yn mynnu bod gennych y fersiwn diweddaraf o Blackboard Learn SaaS oherwydd dibyniaeth ar API REST Learn newydd.

Mae adroddiad adrannol Ally yn seiliedig ar yr Hierarchaeth Sefydliadol a ffurfweddwyd yn y panel Gweinyddu. Mae rhaid gosod yr hierarchaeth i orffen gosod er mwyn i weinyddwyr weld yr adroddiadau adrannol.

Ni fydd y tab “Cyfeiriadur” yn dangos os na ffurfweddwyd hierarchaeth sefydliadol.

Mae’r adroddiad adrannol yn defnyddio'r wybodaeth o hierarchaeth sefydliadol yr LMS i ddangos adrannau a chyrsiau cysylltiedig i’r gweinyddwyr sy’n gallu rheoli'r adrannau hynny. Bydd gweinyddwyr cyffredinol yn gweld popeth. Bydd gweinyddwyr adrannol neu nodau ond yn gweld adroddiadau ar gyfer yr adrannau sydd wedi’u neilltuo iddynt.

Gofyn am wybodaeth am adrannau a gysonwyd i Ally

Mae Ally yn cysoni gwybodaeth am adrannau yn eich LMS i’n system. Mae angen i chi wybod yr adrannau a rhifau adnabod yr adrannau a gysonwyd i Ally er mwyn parhau. 

Cyflwyno cais am restr o’r adrannau a gysonwyd i Ally ar Behind the Blackboard.

Anfonir ffeiliau CSV sy’n rhestru’r rhifau adnabod a’r enwau adrannau a gysonwyd i Ally. Byddwch yn defnyddio'r wybodaeth hon i greu rolau adrannol, neilltuo'r rolau hynny i’ch gweinyddwyr ac ychwanegu dolenni lansio LTI at yr adroddiadau o’ch LMS.

Creu a neilltuo rolau ar gyfer pob adran

Crëwch rolau sefydliad ar gyfer pob adran yn y ffeiliau CSV. 

Defnyddiwch rif adnabod yr adran yn y ffeil CSV i greu rhif adnabod y rôl. Defnyddiwch gonfensiwn enwi ALLY_NODE_123_1. Rhowch rif adnabod yr adran yn lle _123_1.

Mae rhaid i ALLY_NODE ddefnyddio priflythrennau yn unig.

Neilltuwch y rolau ALLY_NODE fel Rolau Sefydliad Eilaidd i weinyddwyr sy’n gallu rheoli'r adrannau hynny.

Mae Ally yn defnyddio'r wybodaeth i ddangos adrannau a chyrsiau cysylltiedig i’r gweinyddwyr sy’n gallu rheoli’r adrannau hynny. Bydd gweinyddwyr cyffredinol yn gweld popeth yn yr adroddiad sefydliadol. Bydd gweinyddwyr adrannol neu nodau ond yn gweld adroddiadau ar gyfer yr adrannau sydd wedi’u neilltuo iddynt.

Ychwanegu dolenni lansio LTI

Rheolwch leoliadau'r lleoliad LTI prod.ally.ac i ychwanegu dolenni lansio LTI yr adroddiad adrannol. Bydd dolenni lansio’r adrannau yn ymddangos gyda dolen yr adroddiad sefydliadol Ally yn eich LMS.

Os oes gan weinyddwyr un rôl ALLY_NODE wedi’i neilltuo iddynt yn unig, bydd ond angen un ddolen lansio arnoch. Os oes gan weinyddwyr fwy nag un rôl ALLY_NODE wedi’i neilltuo iddynt, bydd angen i chi ychwanegu dolen lansio ar gyfer pob adran.

Rhagor am sut i ffurfweddu eich dolenni lansio LTI