Configurar la jerarquia institucional a l'LMS

L'informe de departament d'Ally requereix la versió més recent de Blackboard Learn SaaS, a causa d'una dependència d'una API REST de Learn.

L'informe departamental d'Ally es basa en la jerarquia institucional configurada del Tauler de l'administrador. La jerarquia s'ha de definir per completar la configuració i que els administradors puguin veure els informes departamentals.

La pestanya “Directori” no es mostrarà si no s'ha configurat la jerarquia institucional.

L'informe departamental utilitza la informació de la jerarquia institucional de l'LMS per mostrar els departaments i els cursos associats als administradors que poden gestionar aquests departaments. Els administradors globals ho veuen tot. Els administradors de departament o de node només veuen els informes dels departaments al qual estan assignats.

Sol·licitar informació de departament sincronitzada amb Ally

Ally sincronitza la informació del departament a l'LMS del sistema. Per continuar, heu de saber els departaments i els ID de departament que estan sincronitzats amb Ally. 

Envieu una sol·licitud per rebre una llista dels departaments que estan sincronitzats amb Ally a Behind the Blackboard.

Rebreu un fitxer CSV amb una llista dels ID i els noms dels departaments que se sincronitzen amb Ally. Aquesta informació la podreu fer servir per crear rols de departament, assignar aquests rols als administradors i afegir enllaços d'inici de LTI als informes de l'LMS.

Crear i assignar rols per a cada departament

Creeu rols institucionals per a tots els departaments del fitxer CSV. 

Utilitzeu l'ID de departament que apareix al fitxer CSV per crear l'ID del rol. Utilitzeu la convenció de nomenclatura ALLY_NODE_123_1. Substituïu _123_1 amb l'ID del departament.

ALLY_NODE s'ha d'escriure en majúscula.

Assigneu els rols de ALLY_NODE com un Rol institucional secundari als administradors que poden gestionar aquests departaments.

Ally utilitza la informació per mostrar els departaments i els cursos associats als administradors que poden gestionar aquests departaments. Els administradors globals poden veure-ho tot a l'informe institucional. Els administradors de departament o de node només veuen els informes dels departaments al qual estan assignats.

Afegir enllaços d'inici de LTI

Gestioneu els emplaçaments de l'emplaçament de LTI prod.ally.ac per afegir enllaços d'inici de LTI de l'informe departamental. Els enllaços d'inici del departament apareixen amb l'enllaç de l'informe institucional d'Ally a l'LMS.

Si tots els administradors tenen només un rol de ALLY_NODE assignat, només necessiteu un enllaç d'inici. Si els administradors tenen més d'un rol de ALLY_NODE assignat, heu d'afegir un enllaç d'inici per a cada departament.

Necessitareu l'URL del proveïdor de l'eina i la contrasenya utilitzada per a l'informe institucional.

Afegir un enllaç d'inici individual

Ally utilitza el rol de ALLY_NODE per determinar quin departament s'ha d'iniciar per a l'administrador. Utilitzeu aquesta informació per configurar l'enllaç d'inici:

 • Etiqueta: Informe d'Ally: Nom del departament
 • Gestió: ally.department
 • Tipus: : Eina d'administrador
 • URL del proveïdor de l'eina: Igual que l'informe institucional
 • Contrasenya secreta del proveïdor de l'eina: la mateixa que a l'informe institucional
 • Paràmetres personalitzats del proveïdor de l'eina: [email protected]@[email protected]@
  [email protected]@[email protected]@
  ally_department_id=:role

Afegir enllaços d'inici per a cada departament

Substituïu ally_department_id als paràmetres personalitzats amb l'ID de departament del fitxer CSV.

 • Etiqueta: Informe d'Ally: Nom del departament
 • Gestió: ally.department.uniqueDepartmentCode
 • Tipus: : Eina d'administrador
 • URL del proveïdor de l'eina: Igual que l'informe institucional
 • Contrasenya secreta del proveïdor de l'eina: la mateixa que a l'informe institucional
 • Paràmetres personalitzats del proveïdor de l'eina: [email protected]@[email protected]@
  [email protected]@[email protected]@
  ally_department_id=_123_1