LMS kurumsal hiyerarşinizi ayarlama

Ally'ın Departman Raporu, yeni bir Learn REST API'sine bağımlılık nedeniyle, Blackboard Learn SaaS'ın en son sürümünü gerektirir.

Ally'ın departman raporu, Yönetici panelinde yapılandırılan Kurumsal Hiyerarşi'ye dayanır. Yöneticilerin departman raporlarını görüntüleme ayarlarının tamamlanması için hiyerarşi ayarlanmalıdır.

Kurumsal hiyerarşi yapılandırılmamışsa "Dizin" sekmesi görünmez.

Departman raporu, departmanları ve ilişkili kursları bu departmanları yönetebilecek yöneticilere göstermek için, LMS kurumsal hiyerarşisinden alınan bilgiyi kullanır. Global yöneticiler her şeyi görür. Departman veya düğüm yöneticileri, yalnızca atandıkları departmanların raporlarını görür.

Ally'a senkronize edilen departman bilgilerini talep etme

Ally, LMS'nizdeki departman bilgilerini sistemimizle senkronize eder. Devam edebilmek için Ally'a senkronize edilen departmanları ve departman kimliklerini bilmeniz gerekir. 

Ally'a senkronize edilen departmanların listesi için Behind the Blackboard'dan bir talep gönderin.

Ally'a senkronize edilen departman kimlikleri ve adlarını listeleyen bir CSV dosyası gönderilir. Bu bilgiyi departman rollerini oluşturmak, bu rolleri yöneticilerinize atamak ve LMS'nizdeki raporlara LTI başlatma bağlantıları eklemek için kullanırsınız.

Her departman için rolleri oluşturma ve atama

CSV dosyasındaki her bir departman için kurum rolleri oluşturun

Rol kimliğini oluşturmak için CSV dosyasındaki departman kimliğini kullanın. ALLY_NODE_123_1 adlandırma kuralını kullanın. _123_1 ifadesini departman kimliği ile değiştirin.

ALLY_NODE ifadesinde harflerin tamamı büyük olmalıdır.

ALLY_NODE rollerini, bu departmanları yönetebilecek yöneticilere İkincil Kurumsal Rol olarak atayın.

Ally, bu bilgiyi departmanları ve ilişkili kursları bu departmanları yönetebilecek yöneticilere göstermek için kullanır. Global yöneticiler, kurumsal rapordaki her şeyi görür. Departman veya düğüm yöneticileri, yalnızca atandıkları departmanların raporlarını görür.

LTI başlatma bağlantılarını ekleme

Departman raporu LTI başlatma bağlantılarını eklemek için prod.ally.ac LTI yerleştirmesinin yerleştirmelerini yönetin. Departman başlatma bağlantıları, LMS'nizde Ally kurumsal rapor bağlantısı ile birlikte görünür.

Tüm yöneticiler kendilerine atanmış yalnızca tek bir ALLY_NODE rolüne sahipse yalnızca bir başlatma bağlantısına ihtiyaç duyarsınız. Yöneticiler atanmış birden fazla ALLY_NODE rolüne sahipse her departman için ayrı bir başlatma bağlantısı eklemeniz gerekir.

LTI başlatma bağlantılarınızın nasıl yapılandırılacağı hakkında daha fazla bilgi