Skapa en öppen fråga

Deltagarna måste skriva svar på öppna frågor i en textruta och du måste bedöma svaren manuellt.

När du skapar ett nytt test väljer du plustecknet för att öppna menyn och väljer sedanLägg till öppen fråga.

Du använder samma metod när du skapar frågor i prov och uppgifter.

This is how students view an essay question.

 

This is how the expanded Add question type menu looks like when you’re creating a new test.

Testinnehållsytan öppnas och där skapar du den öppna frågan. Frågorna har ett standardvärde på 10 punkter. Ange ett nytt värde genom att markera poängrutan.

Du kan lägga till filer i enskilda frågor så att du kan hålla ordning på testinnehållet. Välj ett alternativ i menyn Infoga innehåll i redigeraren, till exempel Infoga från molnlagring. Redigera filer du har lagt till genom att gå till redigeringsläget för frågan.

Mer information om att lägga till text och filer

Mer om molnlagring

Mer information om hur du redigerar tester och frågor

Expanded Insert menu and points value for question number one in a test.

Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera din text.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.


Koppla öppna frågor till mål

Du kan koppla mål till enskilda utvärderingsfrågor för att hjälpa ditt lärosäte att mäta prestationer. När du har gjort utvärderingen tillgänglig kan deltagarna se information för de mål som du kopplar till frågor så att de vet vad dina förväntningar är.

Gå till menyn för en fråga, välj Koppla till mål och välj mål.

Mer information om att koppla mål med kursinnehåll

Top right hand side corner menu highlighted to edit, align with goal or delete a question.

Innan deltagare öppnar utvärderingen, öppnar du menyn för att väljaRedigera eller Ta bort. Ändra poängen för en befintlig fråga genom att välja poängkapseln och ange ett nytt värde.

Du kan redigera texten för en öppen fråga, även efter att deltagare har skickat in. När deltagarna har öppnat utvärderingen kan du inte lägga till nya frågor, ta bort en fråga, flytta innehållet, redigera värdena eller ändra de rätta svaren.

Välj Koppla till mål i menyn för att koppla mål till enskilda utvärderingsfrågor och hjälpa lärosätet att mäta resultat. När du har gjort utvärderingen tillgänglig kan deltagarna se information för de mål som du kopplar till utvärderingar och frågor så att de vet vad dina förväntningar är.

Mer information om att koppla mål med kursinnehåll

Redigera filer i frågor

Du kan redigera inställningarna för filer som du har lagt till i frågor. Välj en fil i redigeraren och klicka sedan på ikonen Redigera bilaga i raden med redigeringsalternativ. Du kan lägga till ett visningsnamn och alternativtext. En alternativtext beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda.

Du kan även välja om du vill infoga filen som en länk i redigeraren eller bädda in filen direkt, så att den visas tillsammans med annat innehåll som har lagts till.

Mer information om hur du redigerar tester och frågor