Alla deltagare kan lyckas.

När du övervakar deltagarnas prestationer i din kurs kan du se till att alla har en chans att lyckas.

I en traditionell klassrumsmiljö kan du avgöra om deltagarna förstår materialet genom att vara uppmärksam på icke-verbala ledtrådar, ansiktsuttryck, medverkan och hur många som räcker upp handen. I en online-kurs kan du utvärdera deltagarnas prestationer med en samling Blackboard Learn-verktyg.

Börja i tid. Använd verktygen för att fastställa en baslinje för deltagarprestationer. Den här baslinjen är ovärderlig när du ska jämföra den med deltagarnas prestationer under kursens gång. Du kan se mönster och kunna avgöra när du behöver hjälpa deltagare som befinner sig i riskzonen för att inte klara studierna och förhindra att högpresterande deltagare blir uttråkade.

Deltagarprestationer ger även en insikt i den övergripande designen och effektiviteten i en kurs.


Mer information

Prestationer

Statistik för Learn

Bästa metoder

Kursrapporter

EAC visual data

Mål

Målsättningsprestationspanel

Prestationspanel

Deltagaruppföljning

Åtgärder