Många lärare som undervisar fysiska och blandade kurser använder närvaro som en del av deltagarens sammanlagda resultat. Vissa lärosäten och program har närvaropolicyer som kräver att läraren registrerar hur många klassmöten deltagare har missat.

Lärare och lärosäten använder även närvarodata på följande sätt:

 • Internationella studenter med visa måste uppfylla närvarokrav.
 • Institutioner kan behöva bevisa ”undervisningstid” för bidrag eller ackreditering.
 • Många institutioner och lärare använder närvaro för att lägga fokus på att behålla deltagare.

För varje klassmöte kan du markera om en deltagare är närvarande, sen, frånvarande eller har beviljad frånvaro. Närvaroposterna för varje deltagare visas i en kolumn bredvid andra resultat. På sidan Närvaro visas profilbilder för att göra det enklare att identifiera deltagare.

Du kan låta närvaron ingå när du beräknar resultat, precis som en resultatkolumn för uppgifter.


Öppna närvaro

På sidan Kursinnehåll väljer duMarkera närvaro i panelenInformation och åtgärder.

The Course Content page is open with "Mark attendance" option highlighted. Also, the Attendance panel is open with the "Add attendance" button highlighted.

När du öppnar närvarofunktionen för första gången bestämmer du om du vill lägga till närvaro i din Kursadministration och resultat. På sidan Närvaro väljer duLägg till närvaro och panelenInställningar öppnas.

The Attendance panel is open with 1) the Attendance settings panel opened, 2) the "Grade Schema" section with the "Late" settings highlighted, and 3) the "Grade using" section with the "Points" option selected.

Du kan ändra standardinställningarna för resultatvisning och för Sen i resultatschemat. För tillfället kan du inte ändra procentandelarna för Närvarande, Frånvarande och Beviljad frånvaro. Beviljad frånvaro räknas som Närvarande vid poängsättning. Du kan välja om du vill inkludera Beviljad frånvaro i beräkningar.

Spara inställningarna eller stäng panelen om du inte vill göra några ändringar. Ett närvarokolumn visas i kursadministration och resultat.

Du kan när som helst ändra schemat i panelen Inställningar, spara och sedan uppdatera sidan. Det nya schemat används i resultatkapslarna på sidan Närvaro och i denövergripande vyn.

Lägga till närvaro från Kursadministration och resultat

Välj Lägg till närvaro för en ny kurs utan några resultat i Kursadministration och resultat.

The Gradebook is open with a "You haven't assigned coursework yet" message displayed and the "Add Attendance" option selected and highlighted.

Du kan lägga till närvaro när andra resultat finns. I rutnätsvyn kan du lägga till en närvarokolumn bredvid en befintlig kolumn. Klicka på plustecknet för att öppna menyn och välj Lägg till närvaro. I listvyn klickar du på plustecknet där du vill lägga till närvaro och väljerLägg till närvaro.

At the top, the Gradebook on its grid view is open with 1) the settings icon selected and highlighted, 2) the plus sign selected and highlighted, and 3) a dropdown list with the "Add Attendance" option displayed. At the bottom, the Gradebook is open with the plus sign selected and the "Add Attendance" option highlighted.

När du har lagt till närvaro visas inte alternativet Lägg till igen.

Ta bort närvaro

I Ultras Kursadministration och resultat kan du ta bort närvaro om det inte finns några närvaroposter. I rutnätsvyn väljer du kolumnrubriken Närvaro för att öppna menyn och väljer Ta bort. Öppna närvaroradens meny i listvyn för att välja Ta bort.

At the top, the Gradebook on its grid view is open with the Attendance column heading selected and the "Delete" option displayed. At the bottom, the Gradebook is open with the three dots menu selected and the "Delete" option displayed.

Bedömning för kolumn Kursadministration och resultat på/av för närvaro

Du kanske vill eller måste spåra närvaro som en del av bedömningsprocessen. Men i vissa fall kanske du inte vill att närvaro visas i Kursadministration och resultat. Du kan ta bort närvarokolumner från Kursadministration och resultat utan att påverka närvaron i sig. Du gör detta i närvaroinställningarna, med ett växlingsalternativ som aktiverar eller inaktiverar närvarovisningen.

On the left, the Attendance settings panel is open with the "Use attendance as grade" option enabled. On the right, the Attendance page is open with the "Mark" option highlighted

Ta en rundtur på närvarosidan

När du öppnar närvaron ser du som standard mötesvyn för den aktuella dagen, även om du inte har slutfört närvaroregistreringen av ett tidigare möte. I vyn Övergripande kan du se flera möten och den övergripande kursstatistiken. Du kan markera eller redigera närvaro i båda vyerna.

Mötesvyn

I mötesvyn kan du markera varje enskild deltagares närvaro. Du kan även använda menyn för en statusrubrik för att markera alla deltagare närvarande eller frånvarande. Därefter kan du ändra enskilda deltagares närvaro eller rensa alla registreringar. Ditt arbete sparas under tiden.

När du registrerar deltagarnärvaro uppdateras deltagarnas närvaroresultat automatiskt. Om du ändrar deltagarnas närvaro eller rensar markeringar kan deltagarna se ändringarna direkt.

Mötesvyn är den enda vy som visas på små enheter.

The Meeting view is open. How to mark the students' attendance individually (one by one) or collectively (with the "Mark all" and "Clear marks" options) is shown.

Klicka på rubriken i datumkolumnen för att öppna menyn och utföra följande åtgärder:

 • Rensa alla deltagarmarkeringar för ett möte
 • Välja en annan status för alla deltagare
 • Undanta mötet
 • Redigera mötet
 • Ta bort mötet

Om du tilldelar alla deltagare samma status och vill ändra till en annan status får du en bekräftelse om att statusen har skrivits över.

Statusar

 • Närvarande: Inställd på 100 %. Du kan för närvarande inte ändra procentandelen.
 • Sena: Standardvärdet är inställt på 50 %. Justera procentsatsen i panelen Inställningar.
 • Frånvarande: Inställd på 0 %. Du kan för närvarande inte ändra procentandelen.
 • Beviljad frånvaro: Räknas som Närvarande vid poängsättning. Du kan välja om du vill inkludera Beviljad frånvaro i beräkningar.

I mötesvyn visas resultat alltid som procentsatser oavsett vilket schema du har valt i panelen Inställningar. På grund av att Mötesvyn bara visar en status ser du en procentsats, eftersom det är värdet av statusen.

On the left, the Attendance page is open with 1) the Meeting view selected and highlighted, 2) the "Previous Meeting" arrow icon highlighted, 3) an example grade highlighted, and 4) an example student selected. On the right, the student's Overall Score page is open.

Använd pilarna Föregående möte och Nästa möte för att navigera mellan mötena.

Klicka på deltagarnamn för att visa sammanfattningar av deras övergripande närvaro. Du kan se hur många klassmöten varje deltagare har missat. Varje deltagares totala poäng visas med schemat som du har valt i panelen Inställningar. Den här vyn är skrivskyddad.

Bredvid deltagare med anpassningar finns en ikon.

Övergripande vy

I den övergripande vyn kan du markera närvaro, se närvarohistorik och klasstatistik, samt skapa nya möten.

När du registrerar deltagarnärvaro uppdateras deltagarnas närvaroresultat automatiskt. Om du ändrar deltagarnas närvaro eller rensar markeringar kan deltagarna se ändringarna direkt.

The Attendance page is open with 1) the Overall view selected and highlighted, 2) a column heading selected and highlighted with the "Mark all present" and "Mark all absent" options displayed, 3) a "Saved" icon next to a username highlighted, 4) a "Mark" option selected with the attendance menu displayed.

Det senaste mötet som du måste markera närvaro för visas till höger på skärmen. Kolumnen är lila tills du lägger till närvaro för alla deltagare.

Du kan använda menyn för en kolumnrubrik för att markera alla deltagare som närvarande eller frånvarande. Sedan kan du ändra status för enskilda deltagare via deras celler vid behov. Ditt arbete sparas under tiden.

Om du tilldelar alla deltagare samma status och vill ändra till en annan status får du en bekräftelse om att statusen har skrivits över.

Deltagaröversikt i resultatkapsel

Resultatkapslen för varje deltagare visar det totala närvaroresultatet utifrån det schema som du har valt i panelen Inställningar, till exempel A+ istället för 100. Klicka på deltagarnamn för att visa sammanfattningar av deras övergripande närvaro. Du kan se hur många klassmöten varje deltagare har missat. Den här vyn är skrivskyddad. Om du ändrar deltagarnas närvaro eller rensar markeringar kan deltagarna direkt se ändringen i sina resultat.

Övergripande kursöversikt

I den Övergripande vyn visas övergripande statistik för deltagarens närvaro i kursen. Följande statistik ingår:

 • Kursgenomsnitt i resultatkapslen
 • Fullständig närvaro
 • Genomsnittlig eller över genomsnittlig närvaro: Deltagare med fullständig närvaro inkluderas
 • Under genomsnittlig närvaro
The Attendance page is open with the Overall view displayed and the course summary statistics on screen.

Om en deltagare bara har beviljad frånvaro, inga poster eller om allt har tagits bort från kursen inkluderas inte deltagarens närvaro i den övergripande kursstatistiken. Antal deltagare som listas vid varje statistik kanske inte motsvarar det totala antalet deltagare.

Om alla deltagare har närvaro stämmer antalet för genomsnittlig/över genomsnittlig och under genomsnittlig närvaro med det totala antalet deltagare.

Uppgifter för otillgängliga deltagare visas i skrivskyddat läge och deras tidigare närvaro inkluderas inte i den övergripande kursstatistiken.


Redigera ett möte

Klicka på rubriken i datumkolumnen för att öppna menyn och välj Redigera möte. Du kan välja ett nytt datum i popup-kalendern. Om du ändrar mötesdatum eller väljer Gå till dagens datum sorteras alla möten kronologiskt när du stänger och öppnar sidan Närvaro.

Edit a meeting on the calendar

Du kan välja ett mötesdatum längre fram. Om du har ett eller flera möten längre fram öppnas mötesvyn fortfarande på det senaste mötet för Idag.


Lägg till eller ta bort ett möte

I den Övergripande vyn kan du lägga till ett möte om klassen har haft ett möte utanför klasschemat. Du kan även ta bort ett möte som du har ställt in.

Lägg till ett möte

I den Övergripande vyn kan du lägga till närvaro för flera möten på en dag. Om din klass till exempel träffades för en utflykt efter den schemalagda lektionen kan du lägga till ett möte och markera närvaro. Klicka på plusikonen bredvid ett befintligt mötesdatum för att lägga till ett nytt möte.

Insert a meeting column anywhere on the attendance page

Ta bort ett möte

Du kan ta bort ett möte i båda vyerna, men minst ett möte måste finnas kvar. Du kan inte ha en tom närvarosida. Om du bara har ett möte och tar bort det, ersätts det av ett nytt möteIdag.

Deltagarnas totala närvaroresultat uppdateras till att inte inkludera mötet som tagits bort.

Klicka på rubriken i datumkolumnen i mötesvyn för att öppna menyn och välj Ta bort möte.

Example of deleting a meeting

I den Övergripande vyn klickar du på rubriken i datumkolumnen för att öppna menyn och väljer Ta bort möte.

Example of deleting a meeting

Undanta ett möte

I mötesvyn eller denövergripande vyn kan du undanta ett möte som inte längre kräver närvaro. Deltagarnas totala närvaroresultat uppdateras till att inte inkludera det undantagna mötet, även om du har markerat några eller alla cellerna. Du kan även ta bort undantag i båda vyerna.

Example of exempting someone from a meeting

När du undantar ett möte innehåller mötets kolumnrubrikmeny inte längre alternativet att markera alla deltagare närvarande eller frånvarande. Menyalternativet Undanta möte ändras även till Rensa undantag.

Undantagna möten visas gråmarkerade och alla rutnätscellerna är inaktiverade. Ett nullvärde eller ett tomt värde (--) visas för alla deltagare utan en markering. Om du har markerat en deltagare med en status behålls den, men skrivskyddas och går inte att ändra.

På små enheter kan du bara se närvaro i Mötesvyn. När du undantar ett möte kan statusalternativen inte användas förrän du rensar undantaget.

Example of exempted meeting on mobile

Visa närvaro i Kursadministration och resultat

Du kan öppna närvaro från objektlistan eller rutnätsvyn i Kursadministration och resultat. Närvarokolumnen läggs automatiskt till i kategorin Närvaro.

Du kan använda närvaro i beräkningar och som en del av slutresultatet.

Mer information om att beräkna resultat

I listvyn väljer du Närvaro för att öppna den senastemötesvyn och markera närvaro. I rutnätsvyn väljer du kolumnrubriken Närvaro för att öppna menyn och väljer Redigera.

Access attendance from the gradebook

Du kan inte redigera närvaroceller i rutnätsvyn. Klicka på deltagarens närvarocell och välj Visa deltagarregister om du vill se en sammanfattning av deltagarens närvaro. Du kan se hur många klassträffar deltagaren har missat. Deltagarens totala poäng visas med schemat som du har valt i panelenInställningar. Den här vyn är skrivskyddad.

Example of a student attendance record

Vyer för mobil och surfplatta

I ditt fysiska klassrum kan du använda din mobiltelefon eller surfplatta för att markera närvaro framför deltagarna. Du har tillgång till en kompakt närvarovy som visar ett möte i taget, tillsammans med deltagarnas profilbilder. Du behöver inte göra några anteckningar till senare eller markera närvaron på datorn.

Attendance in mobile

Längst upp på skärmen kan du välja en status och markera alla deltagare på en gång. Ditt arbete sparas under tiden. Du kan även markera några deltagare med en status och sedan gå vidare till nästa status. Deltagare grupperas efter den status som du har tilldelat. Deltagare som inte har markerats flyttas till överst i listan. Om några deltagare är otillgängliga visas de i ett eget avsnitt.

När du registrerar deltagarnärvaro uppdateras deltagarnas närvaroresultat automatiskt. Om du ändrar deltagarnas närvaro eller rensar markeringar kan deltagarna se ändringarna direkt.

Använd pilarna Föregående möte och Nästa möte för att navigera mellan mötena.

Attendance by day

Exportera närvarodata

I den Övergripande vyn väljer du ikonen Exportera för att ladda ner en CSV-fil med deltagarnas närvaro. Nedladdningen startar omedelbart utan bekräftelse.

Example of exporting the attendance

Närvaro och kurskopia, arkivering/återställning och export/import

Närvarodata inkluderas inte i kursexporten eller när du kopierar en kurs till en ny eller befintlig kurs. Närvaroalternativet tas bort från kopierings- och exportalternativen.

Närvarodata inkluderas i en arkivering/återställning och i en exakt kurskopia.

Exportera/importera skapar en närvarokolumn som du inte kan ta bort, men inga närvarodata läggs till.

Specifika scenarier och resultaten

 • Om du kopierar en kurs med närvarodata till en ny kurs eller en befintlig kurs utan närvarodata kopieras inte källkursens närvarodata. En närvarokolumn utan data, som du kan radera, läggs till.
 • Om du kopierar en kurs med närvarodata till en befintlig kurs med närvarodata finns två närvarokolumner. Du kan ta bort den extra kolumnen.
 • Om du gör en exakt kopia av en kurs med närvarodata har den nya kursen en närvarokolumn med alla data från källkursen.
 • Om du exporterar en kurs med närvarodata och importerar den till en befintlig kurs utan närvarodata har den befintliga kursen inga närvarodata. Med du kan inte ta bort närvarokolumnen.
 • Om du exporterar en kurs med närvarodata och importerar den till en befintlig kurs med närvarodata har den befintliga kursen två närvarokolumner. Du kan inte ta bort den extra kolumnen. Båda kolumnerna är öppna för att visa samma data. Om du tar bort data från en kolumn tar du också bort den från den andra kolumnen.
 • Närvarodata inkluderas i kursarkiv. När du arkiverar din kurs skapar du en stillbild eller en permanent post av din kurs. Ett arkiv innehåller allt innehåll, all kursstatistik, alla användare och all kursinteraktion, som diskussioner, närvaro och resultat. Om du arkiverar och återställer en kurs har den nya kursen en närvarokolumn med alla befintliga data.

Mer om att arkivera din kurs


Ta bort kopierade närvarodata för kurser

När du förbereder en kurs för en kommande termin kan du kopiera allt innehåll, inklusive resultatkolumner, från förra terminens kurs. Du kan ta bort närvarokolumner som har lagts till när kursen kopierats.

Du kan även ta bort närvarokolumnen som är kopplad till din kurs om du tar bort alla närvaroposter för deltagarna först.

Öppna menyn för den ”extra” närvarokolumnen i Ultra-kursadministration och resultat och välj Ta bort. Du kan ta bort kolumnen i list- eller rutnätsvyn.

Example of deleting an attendance item in the gradebook

 


Deltagarvy

Deltagarna kan se en sammanfattning av närvaro och hur många möten de har missat.

Mer information om deltagarvyn för närvaro