This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

I beräknade numeriska frågor ska deltagarna ange ett numeriskt svar. Frågan måste inte bestå av en matematisk formel. Du kan ange en textfråga som kräver ett numeriskt svar. Beräknade numeriska frågor påminner om luckfrågor där de rätta svaren består av siffror.

Exempel:

Om den genomsnittliga kroppstemperaturen för människan varierar mellan 36,5 och 37,5 grader Celsius under normala förhållanden, vilken är den genomsnittliga kroppstemperaturen för människan i Fahrenheit?

Du kan ange ett exakt numeriskt svar eller så kan du ange ett svar och ett tillåtet intervall.

Beräknade numeriska frågor bedöms automatiskt.

Beräknade numeriska svar måste vara numeriska och inte alfanumeriska (till exempel 42 och inte fyrtiotvå).


Skapa en beräknad numerisk fråga

  1. Öppna ett prov, en enkät eller en frågebank. Välj Beräknad numerisk fråga på menyn Skapa fråga.
  2. Ange frågetexten och det rätta svaret. Det här värdet måste vara ett tal.
  3. Ange svarsintervallet. Om svaret måste vara exakt för att deltagaren ska få poäng, skriv 0. Alla svar lägre eller högre än rätt svar, men som ligger inom svarsintervallet markeras som korrekt.
  4. Du kan även ange återkoppling för rätta och felaktiga svar.
  5. Välj Skicka och skapa ytterligare en eller Skicka för att lägga till frågan i provet.

 

Fälten Rätt svar och Svarsintervall stöder följande typer av indata:

  • Grundpotensformen stöder följande format: 45.6e-6 eller 45.6E-6 (med stort eller litet E).
  • Fältet stöder inte enheter (t.ex. 25 cm 4,5e4 KHZ stöds inte).
  • Det finns inget stöd för konstanter som ”pi” och ”e” (Eulers tal) och därför är siffror som 67e eller 4pi ogiltiga.