Turnitin® är ett tredjepartsverktyg som förbättrar deltagarnas skrivande genom att uppmuntra till originalitet och förse deltagare med användbar återkoppling.

Gå till Turnitins webbplats