Hur använder jag Turnitin®?

Turnitin är ett tredjepartsverktyg som förbättrar deltagarnas skrivande genom att uppmuntra till originalitet och förse deltagare med användbar återkoppling. Gå till Turnitins hjälpsida för mer information om hur du använder det.