Optimera säkerheten för alla test i Blackboard Learn

Blackboard har inlett ett samarbete med Examity®, som är branschledande inom programvara för onlineövervakning och support. Examity ökar effektiviteten, säkerheten och smidigheten hos onlinetester för hundratals universitet och företag.

Examitys tillverkarspecifika teknik gör testen säkrare, bekräftar identiteten på personen som gör testet och förhindrar fusk. Institutioner har möjlighet att välja den säkerhetsnivå som bäst passar deras unika behov och lärarna har även möjlighet att kontrollera provriktlinjerna. Dessutom bidrar förstklassig övervakning och kontroll av alla prov till en hög precisionsnivå och kundnöjdhet.

Mer information finns i Blackboards Examity-onlineguide för lärare eller på sidan Vanliga frågor och svar från lärare.

Varför Examity?

Examity erbjuder en organisationsomfattande lösning för onlineövervakning som möter behoven hos både institutioner, undervisande personal och deltagare. Examity förbättrar nätundervisning och inlärning, samtidigt som integriteten i utvärderingsprocessen bibehålls.

  • Tack vare den smidiga integreringen med Blackboard Learn går det att använda enkel inloggning och automatiskt importera relevant information.
  • Med FairExam®-nivåer kan institutioner välja säkerhetskrav och skräddarsy egna provregler.
  • Avsedd kontohantering och utbildning innebär att det finns tillgång till expertkunskaper som bidrar till att kundbehoven alltid tillgodoses.
  • Deltagarnas förväntningar uppfylls av den flexibla lösningen, som dessutom ger tillgång dygnet runt från valfri plats.
  • Praktiska analyser ökar effektiviteten och ger bättre insyn.