Skapa en sant/falskt-fråga

När du skapar ett nytt prov väljer du plustecknet för att öppna menyn. Klicka på plustecknet där du vill lägga till en fråga i ett befintligt test. Välj Lägg till sant/falskt-fråga.

Du använder samma metod när du skapar frågor i prov och uppgifter.

Vid sant/falskt-frågor väljer deltagarna sant eller falskt som svar på ett påstående. Sant/falskt-frågor bedöms automatiskt. Du kan inte ändra poängen som en enskild deltagare har fått för en automatiskt bedömd fråga.

Du kan endast ordna svar slumpmässigt för para ihop- och flervalsfrågor. Om du vill ha slumpvisa svar för sant/falskt-frågor ska du använda typen flervalsfråga med svarsalternativen sant och falskt.

Example of a true or false question.

 

This is how the expanded Add question type menu looks like when you’re creating a new test.

Provinnehåll öppnas. Där kan du skapa frågan och välja Sant eller Falskt som rätt svar. Frågorna har ett standardvärde på 10 punkter. Ange ett nytt värde genom att markera poängrutan.

Question in edit mode with insert menu open.

Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera din text.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

Du kan lägga till filer i enskilda frågor så att du kan hålla ordning på testinnehållet. Välj ett alternativ i menyn Infoga innehåll i redigeraren, till exempel Infoga från molnlagring. Redigera filer du har lagt till genom att gå till redigeringsläget för frågan.

Mer information om att lägga till text och filer

Mer om molnlagring

Mer information om hur du redigerar tester och frågor

Frågetypen sant/falskt tillåter bara svaren Sant eller Falskt. Använd frågetypen för flerval om du vill använda andra binära svarsuppsättningar som Ja/Nej, Instämmer/Instämmer inte eller någon annan kombination av svarsalternativ.

Mer information om att skapa flervalsfrågor


Koppla frågor till mål

Du kan koppla mål till enskilda utvärderingsfrågor för att hjälpa ditt lärosäte att mäta prestationer. När du har gjort utvärderingen tillgänglig kan deltagarna se information för de mål som du kopplar till frågor så att de vet vad dina förväntningar är.

Gå till menyn för en fråga, välj Koppla till mål och välj mål.

Mer information om att koppla mål med kursinnehåll

Top right hand side corner menu highlighted to edit, align with goal or delete a question.