Vad är Respondus?

Respondus® är ett verktyg från tredje part som du kan använda för att skapa, hantera och skriva ut tester i Blackboard. Du kan skapa tester offline i den vanliga Windows-miljön.

Mer information finns på Respondus webbplats


Säkra utvärderingar och prov

När du skapar en utvärdering finns det många alternativ för att uppmana deltagarna till akademisk integritet och ärlighet. Men online-inlämningar gör det möjligt för deltagarna att lämna in arbete utanför det fysiska klassrummet. Deltagarna kan ha möjlighet att använda sig av ej tillåtet material när de arbetar med sina inlämningar. Den akademiska integriteten kan vara svår att skydda utan ytterligare verktyg.

Du kan tillhandahålla utvärderingar på en säker webbläsare för att säkerställa att deltagarna inte påverkas av externa källor när de gör och lämnar in försök. Säkra utvärderingar levereras med hjälp av verktyg som tillhandahålls av Respondus. Om denna integration är aktiverad på ditt lärosäte kan du hitta Respondus-panelen i området Inställningar för både uppgifter och prov. Du kan även öppna Respondus-panelen i menyn Böcker & verktyg i panelen Detaljer & åtgärder.

Om du vill lägga till mer säkerhet i dina utvärderingar kan du slå på både Lockdown Browser och åtkomstkoden, i så fall fungerar de tillsammans. Deltagare måste ange rätt åtkomstkod innan Lockdown Browser öppnas.

Mer om att lägga till en åtkomstkod

Assessment security options such as Access code and Respondus lockdown browser dashboard.

Låsa en webbläsare med Respondus

I inställningarna för ett prov eller en uppgift ska du klicka på panelen LockDown Browser under avsnittet Utvärderingssäkerhet. Om denna integration inte finns tillgänglig på ditt lärosäte visas detta meddelande: Utvärderingssäkerhet har inaktiverats eftersom tjänsten inte är tillgänglig. Kontakta din institutionsadministratör för mer information.

På instrumentpanelen visas en lista över alla utvärderingar i din kurs. Leta upp den utvärdering som du vill uppdatera. Välj att leverera utvärderingen endast med Respondus LockDown Browser eller inkludera webbkameran.

Vissa utvärderingsinställningar fungerar inte när du aktiverar en säker utvärdering. Du kan lägga till ett tidur, slumpa fram frågor och svar, tillåta flera försök och koppla till målsättningar. Du kan inte samla in inlämningar offline eller tilldela grupper vid en säker utvärdering.

Du behöver inte Respondus-verktygen för att visa inlämningar, bedöma arbete eller tillhandahålla återkoppling. Arbetsflödena för bedömning och återkoppling för säker utvärdering är likadana som arbetsflödena för bedömning och återkoppling för utvärderingar även utan denna inställning.

Mer information om att bedöma en uppgift

Mer information om att bedöma ett test

Avancerade inställningar för LockDown Browser

När du aktiverar Respondus LockDown Browser för en utvärdering visas ytterligare alternativ.

Som standard är inställningen Kräver LockDown Browser för att visa återkoppling och resultat markerad. Du kan även:

  • Låsa en deltagare i webbläsaren tills tentamen har slutförts. Då kan deltagarna inte lämna tentamen förrän de har slutfört och lämnat in sina arbeten. Du kan förse deltagare och andra kursmedlemmar med ett lösenord om du vill att de ska vara undantag.
  • Tillåt deltagare att genomföra denna tentamen med en iPad. Om denna inställning inte är markerad måste deltagarna genomföra utvärderingen på en stationär dator.
  • Tillåt åtkomst till specifika externa webbdomäner. Om du vill att deltagarna ska ha tillgång till vissa webbplatser när de arbetar med utvärderingen kan du specificera dessa under denna inställning.
  • Aktivera miniräknare i verktygsfältet. Tillåt att deltagarna får tillgång till en digital miniräknare när de arbetar med tentamen.
  • Aktivera utskrift från verktygsfältet. Tillåt deltagarna att skriva ut utvärderingen medan den är öppen.
Test settings assessment security panel open showing advanced settings

Webbkamerainställningar för Respondus Monitor

För att ytterligare verifiera att deltagarna inte använder sig av otillåtna material när arbetar med utvärderingen kan du använda Respondus Monitor. Respondus Monitor använder deltagarnas webbkamera för att spela in deras aktivitet under sessionen. Du kan använda inspelningen för att verifiera att deltagaren genomför tentamen ensam och att denne inte använder fysiska material, såsom anteckningar.

När du aktiverar Respondus Monitor för en utvärdering visas ytterligare alternativ. Respondus Monitor startar med en sekvens av anvisningar och verifieringskontroller. Du kan anpassa denna sekvens och redigera anvisningarna för deltagaren. Du kan inkludera eller ta bort dessa steg i uppstartssekvensen:

  • Kontroll av webbkamera. Detta steg är aktiverat som standard och kan inte stängas av. Kontrollen av webbkameran verifierar att deltagarens webbkamera är ansluten och sänder videoinnehåll enligt behov.
  • Deltagarfoto. Du kan kräva att deltagaren tar ett foto av sig själv innan de påbörjar utvärderingen.
  • Visa ID. Du kan kräva att deltagaren visar sin legitimation innan de påbörjar utvärderingen. Detta är användbart i stora kurser där du eller någon annan bedömare kanske inte kan associera en deltagares ansikte med dennes namn.
  • Omgivningskontroll. Du kan be deltagaren att spela in en kort video av sin omgivning för att bekräfta att denne inte har anteckningar, böcker eller andra enheter i närheten som kan hjälpa denne med inlämningen.
  • Ytterligare anvisningar. Som ett sista steg kan du inkludera specifika anvisningar för att delge dina förväntningar på den övervakade utvärderingen till deltagaren.

Dessutom kan du tillåta att andra program på deltagarens dator får ha tillgång till mikrofonen under utvärderingen. Detta kan vara användbart för utvärderingar av kurser i främmande språk och uttal. Du kan även välja att öppna inspelningen från andra enheter.

Test settings assessment security panel open showing monitor webcam settings

Deltagarens vy över säkra utvärderingar

På sidan Kursinnehåll kan deltagarna se verktygen som de behöver för att öppna säkra utvärderingar och skicka in försök. När en deltagare öppnar en säker utvärdering visas panelen Detaljer och information för att tillhandahålla information om resultatet, antalet försök och andra inställningar som du har valt. Deltagaren väljer Visa utvärdering och LockDown Browser startas i ett nytt fönster. Om du har krävt Respondus Monitor påbörjas uppstartssekvensen.

Om deltagaren ännu inte har hämtat verktygen och försöker öppna utvärderingen så visas ett meddelande om var denne kan hitta dessa. Deltagaren kommer inte att kunna påbörja något försök utan att hämta Respondus LockDown Browser.

Deltagaren behöver även Respondus-verktyg för att visa inlämnade försök för säkra utvärderingar.

LockDown Browser förhindrar deltagare från att komma åt något annat material, inklusive webbläsare eller annan programvara medan utvärderingen är öppen. Deltagaren kan inte använda sig av extern information eller kopiera material från dessa källor under arbetet. I LockDown Browser-fönstret ser utvärderingen ut som vilken annan Ultra-utvärdering som helst. Deltagarna kan spara utkast av sina arbeten och återkomma vid senare tillfällen för att fortsätta med arbetet eller skicka in det.

Mer information om hur deltagare genomför säkra utvärderingar med Respondus