Creu cwestiwn traethawd

Yn achos cwestiynau traethawd, mae angen i fyfyrwyr deipio ateb mewn blwch testun ac mae angen i chi raddio’r cwestiynau hyn â llaw.

Pan fyddwch yn creu prawf newydd, dewiswch yr arwydd plws i agor y ddewislen a dewis Ychwanegu Cwestiwn Traethawd.

Byddwch yn defnyddio'r un broses y byddech yn ei defnyddio i greu cwestiynau mewn profion ac aseiniadau.

This is how students view an essay question.

 

This is how the expanded Add question type menu looks like when you’re creating a new test.

Bydd ardal Cynnwys y Prawf yn agor lle byddwch yn creu'r cwestiwn Traethawd. Mae gan gwestiynau werth rhagosodedig o 10 pwynt. Dewiswch y blwch Pwyntiau i deipio gwerth newydd.

I helpu i gadw eich cynnwys prawf yn drefnus, gallwch ychwanegu ffeiliau o fewn cwestiynau unigol. Gwnewch ddewis o ddewislen Mewnosod Cynnwys y golygydd, megis Mewnosod o'r Storfa Cwmwl. I olygu'r ffeiliau a ychwanegoch, ewch i'r modd golygu ar gyfer y cwestiwn.

Rhagor am ychwanegu testun a ffeiliau

Rhagor am storfa cwmwl

Rhagor am olygu profion a chwestiynau

Expanded Insert menu and points value for question number one in a test.

Gallwch ddefnyddio'r swyddogaethau yn y golygydd i fformatio testun.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestr â rhifau.


Alinio cwestiynau traethawd â nodau

Gallwch alinio nodau â chwestiynau asesiadau unigol er mwyn helpu eich sefydliad i fesur cyrhaeddiad. Ar ôl ichi drefnu bod y prawf ar gael, gall myfyrwyr weld gwybodaeth am y nodau rydych chi'n eu halinio gyda chwestiynau fel eu bod yn gwybod eich disgwyliadau.

Ewch i ddewislen cwestiwn, dewiswch Alinio â nod, a dewiswch nodau.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys cwrs

Top right hand side corner menu highlighted to edit, align with goal or delete a question.

Ychwanegu ateb enghreifftiol

Gallwch gynnwys ateb enghreifftiol ar gyfer cwestiynau traethawd i'w ddefnyddio fel cyfeirnod wrth raddio. 

Model answer when authoring essay questions

 Gall myfyrwyr weld yr ateb enghreifftiol wrth adolygu eu canlyniadau os yw'r prawf wedi'i ffurfweddu i ddangos atebion cywir. Nid yw myfyrwyr yn gweld yr ateb enghreifftiol wrth iddynt gymryd prawf.

Student viewing the model answer along with their own response

Cyn i fyfyrwyr agor yr asesiad, cyrchwch y ddewislen i ddewis Golygu neu Dileu. I newid y pwyntiau, dewiswch y blwch sgôr a theipio gwerth newydd.

Gallwch olygu testun cwestiwn Traethawd, hyd yn oed ar ôl i fyfyrwyr wneud cyflwyniadau. Ar ôl i fyfyrwyr agor yr asesiad, ni allwch ychwanegu cwestiynau newydd, dileu cwestiwn, symud y cynnwys, golygu'r gwerthoedd, neu newid pa atebion sy'n gywir.

Dewiswch Alinio â nod o'r ddewislen i alinio nodau â chwestiynau asesiad unigol i helpu eich sefydliad i fesur cyflawniad. Ar ôl i chi drefnu bod yr asesiad ar gael, gall myfyrwyr weld gwybodaeth am y nodau rydych chi'n eu halinio ag asesiadau a chwestiynau fel eu bod yn gwybod eich disgwyliadau.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys y cwrs

Golygu ffeiliau o fewn cwestiynau

Gallwch olygu gosodiadau ar gyfer y ffeiliau rydych chi wedi’u hychwanegu at gwestiynau. Dewiswch y ffeil yn y golygydd ac yna dewiswch yr eicon Golygu Atodiad yn y rhes o opsiynau'r golygydd. Gallwch ychwanegu Enw Arddangos a Testun amgen. Mae testun amgen yn disgrifio'r ddelwedd ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin neu'n ymweld â thudalennau gwe â delweddau wedi'u troi i ffwrdd.

Hefyd gallwch ddewis p'un ai i fewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu i fewnosod y ffeil yn uniongyrchol fel ei bod yn ymddangos yn unol â chynnwys arall r ydych wedi'i ychwanegu.

Mwy ar olygu profion a chwestiynau