Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook is always available to instructors in the Ultra Course View.


Öppna Kursadministration och resultat

Se vad du måste bedöma i alla dina kurser. Eller, gå direkt till en kurs och sätt igång.

Sidan med globala resultat

Vill du se allt som behöver bedömas i alla dina kurser?

Denna information gäller även organisationer.

I den lista där ditt namn visas har du tillgång till alla dina bedömningsuppgifter på den globala resultatsidan. Välj namnet på ett objekt för att öppna det i ett lager. Välj en inlämning och börja bedöma!

Alla dina bedömningsuppgifter sorteras efter kurs. Du behöver inte gå till varje enskild kurs för att se vad som är klart för bedömning. Vill du ha mer information? Välj en titel och visa alla funktioner för arbete och hantering.

Grades link on the left hand side navigation bar to access all gradable items from your current courses.

Du kan se objekt som är klara för bedömning eller vilka uppgifter, tester och bedömda diskussioner som är försenade och för hur många deltagare.

Om du deltar i kurser både som lärare och deltagare visar sidan information för båda rollerna.

Kurser visas tillsammans i alfabetisk ordning.

I Original-kursvyn utför du dina bedömningsuppgifter i det ursprungliga gränssnittet för Kursadministration och resultat.

Kursadministration och resultat

Redo att börja bedöma?

Du kan öppna Kursadministration och resultat från navigeringsfältet i din kurs. Klicka på fliken för Kursadministration och resultat för att se allt kursarbete som gäller den kursen du befinner dig i.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

Kursadministration och resultat fylls i med deltagare när de skriver in sig i din kurs. Du kan bedöma kursarbete, hantera objekt och publicera resultat från två vyer:

  • Lista över bedömningsbara objekt
  • Rutnätsvy över deltagare