This information applies only to the Ultra Course View.


Återanvända frågor

I Ultra-kursvyn kan du återanvända frågor och annat innehåll från alla befintliga prov, uppgifter och frågebanker i din kurs. Du kan även importera frågor till din kurs för att lägga till i dina utvärderingar.

På sidan Återanvänd frågor kan du bläddra, förhandsgranska, filtrera och välja frågor som har skapats i eller importerats till din kurs. Du kan se frågorna, men du kan inte redigera dem förrän du har kopierat frågorna till din utvärdering. Du kan även återanvända annat innehåll som du har lagt till i utvärderingar, till exempel textblock, filer, bilder och videor.

Du kan inte återanvända frågor i följande situationer eller med följande inställningar:

Du kan inte heller återanvända textblock eller filer om du väljer att använda slumpvisa frågor.

Sök efter frågor

Klicka på plustecknet i en utvärdering där du vill återanvända frågor eller utvärderingsinnehåll. Välj Återanvänd frågor på menyn. Kopierade frågor och innehåll infogas nu i utvärderingen.

Edit view of a test. The add question menu is open and reuse questions is highlighted.

På sidan Återanvänd frågor öppnas panelen Filterkriterier som standard. Alla frågor och allt innehåll för utvärdering visas i det aktiva filterområdet till höger. Det aktiva filterområdet ändras automatiskt när du väljer eller rensar kriterier. Du kan visa och dölja avsnitt.

Informationen längst upp i panelen visar hur många objekt du har att välja mellan. Om du gör val i panelen Filterkriterier visas siffran ovanför panelen bredvid Filtrering. Klicka på X för att dölja panelen och göra visningsområdet för innehållet större. Välj Filtrera för att öppna panelen.

På mindre enheter är panelen Filterkriterier stängd som standard.

Välj vilka utvärderingar, frågebanker, frågetyper och taggar du vill bläddra bland. Tomma källor, frågetyper och taggar filtreras bort.

Avsnitten Frågebanker och Taggar fylls i först när du konverterar Original-kurser eller importerar Original-frågebanker eller andra resurser.

Text och filer som du har lagt till i dina utvärderingar visas i avsnittet Frågetyper under Annat.

Reuse questions panel open highlighting everything in the Filter panel

På panelen Filterkriterier kan du köra en grundläggande sökning efter nyckelord. När du har angett ett nyckelord visas ett annat fält. Varje gällande nyckelord kan öka antalet resultat. I resultaten ingår ordets singular- och pluralform samt vissa böjningar. Det går inte att söka efter delvisa ord eller använda innehåller-logik i den här grundläggande sökningen.

Reuse questions filter panel open highlighting the keyword search section.

Du kan expandera frågor och innehåll för att visa dem. Du kan inte redigera innehållet eller poängvärdena förrän du har kopierat objekten till en utvärdering. Frågor med överensstämmelser för målsättningar visas med troféikoner bredvid poängen. Överensstämmelser för målsättningar kopieras med frågorna.

Markera kryssrutorna för de frågor och det utvärderingsinnehåll som du vill kopiera. Du kan se hur många objekt som du har valt längst ned på skärmen.

Välj Rensa alla för att avmarkera kryssrutorna i avsnittet Källor. Om du redan har valt några objekt att kopiera är de fortfarande redo att kopieras. Rensa kryssrutor i det aktiva filterområdet för de frågor och det innehåll som du inte längre vill kopiera. Du kan även använda Markera alla och Rensa alla om du vill välja alla och ta bort alla frågor.

Reuse questions filter panel open highlighting the clear all option

Välj Kopiera frågor. Frågor och utvärderingsinnehåll kopieras till ditt test eller din uppgift. Du får en avisering i utvärderingen: X frågor har kopierats till utvärderingen.

Success message indicating questions copied to the test

Du kan redigera kopiorna i utvärderingen utan att behöva vara orolig. Andra utvärderingar påverkas inte. De ändringar du gör i en instans av frågan eller innehållet återspeglas inte i de andra instanserna. Om du vill att ändringar ska visas överallt måste du hitta och redigera varje kopia.

Visa frågor och innehåll

Du kan expandera frågor och innehåll för att visa dem.

Edit view of a test showing the matching question before and after it is expanded.

Använd tangentbordet för att navigera bland frågor

Du kan använda tangentbordet för att navigera på följande sätt:

  • Använd uppåt- eller nedåtpilarna för att navigera i frågor.
  • Använd höger- eller vänsterpilarna för att visa och dölja frågor.
  • Använd tabbtangenten för att navigera i källgrupper.
  • Markera kryssrutor med mellanslag.

Vad händer med frågorna från min Original-kurs när jag konverterar till Ultra?

Frågepoolerna från din Original-kurs visas som frågebanker efter konverteringen. Frågetyper som inte stöds tas bort. Du kan bara komma åt dina frågebanker på sidan Återanvänd frågor.

När du konverterar en Original-kurs till Ultra förs två decimaler över.