Skapa en flersvarsfråga

Flervalsfrågor och flersvarsfrågor bedöms automatiskt. Om en utvärdering bara har den här typen av frågor publiceras poängen automatiskt så att deltagarna kan se den.

Du använder samma metod när du skapar frågor i tester och uppgifter.

Add a Multiple choice and Multiple Answer question

Om du vill skapa flersvarsfrågor använder du frågetypen flervalsfråga och väljer flera rätta svar. Du kan tillåta delpoäng och negativa poäng för svar.

Nya frågor har inget korrekt standardsvar. Du kan inte spara om du inte väljer minst ett korrekt svar och lägger till text i alla dina svar.

Frågorna har ett standardvärde på 10 punkter. Ange ett nytt värde genom att markera poängrutan. Om du vill ha fler än fyra svarsrutor väljer du Lägg till val. Du kan lägga till så många svarsrutor som du behöver. Välj ikonen Flytta om du vill flytta ett svar. Klicka på papperskorgsikonen om du vill ta bort ett svar. Ta bort eventuellt tomma fält för att aktivera alternativet Spara.

Mer information om att skapa flervalsfrågor


Delpoäng och negativa poäng

Svarsalternativen är jämnt viktade. Du kan inte ge alternativen olika värden.

Välj ett alternativ på menyn Poängsättningsalternativ:

  • Allt eller inget: Deltagarna måste välja alla rätta svarsalternativ för att få full poäng. Ett eller flera felaktiga svarsalternativ = 0 poäng.
  • Tillåt delpoäng: Deltagare får delpoäng om de delvis svarar rätt på frågan.
  • Dra av poäng för felaktiga svar: Dra av poäng för fel svarsalternativ för att undvika gissningar. Frågan kan ge en poäng som är mindre än 0.

Mer information om hur du visar en bedömd flersvarsfråga