Your institution controls which tools are available in the Original Course View. Tests are always available to instructors in the Ultra Course View, but anonymously submitted surveys aren't supported at this time.

Rensa försök och lägg till undantag

Om särskilda omständigheter uppstår har du två alternativ för att korrigera problem med inlämningar. Du kan rensa ett testförsök eller lägga till ett bedömningsundantag.

Rensa ett försök

Om du väljer detta kan du rensa en deltagares testförsök. Inlämningen rensas från kursadministration och resultat och deltagaren kan göra om testet.

utvärderingsundantag

Du kan göra ett undantag för en enskild deltagare på ett specifikt test. Ett undantag inkluderar ytterligare försök eller förlängd åtkomst, även om provet är dolt för andra deltagare. Ett undantag åsidosätter de två inställningarna som tillämpas på alla andra endast för det specifika testet.

Mer om utvärderingsundantag

Video: Grant Assessment Exceptions


Watch a video about assessment exceptions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grant assessment exceptions shows how to allow an exception on a specific test or assignment to an individual student.