Rensa provförsök och lägg till undantag

Om särskilda omständigheter uppstår har du två alternativ för att korrigera problem med inlämningar. Du kan rensa ett provförsök eller lägga till ett undantag för utvärderingen. Gå till inlämningen, öppna alternativmenyn och välj ett alternativ.

Go to the submission, open the options menu and selection an option.

Rensa ett försök

Om du väljer detta kan du rensa en deltagares testförsök. Inlämningen rensas från kursadministration och resultat och deltagaren kan göra om testet.

utvärderingsundantag

Du kan göra ett undantag för en enskild deltagare på ett specifikt test. Ett undantag inkluderar ytterligare försök eller förlängd åtkomst, även om provet är dolt för andra deltagare. Ett undantag åsidosätter de två inställningarna som tillämpas på alla andra endast för det specifika testet.

Mer om utvärderingsundantag