Om Fyll i flervalsfrågor

I Ultra-kursvyn kan du använda frågetypen luckfråga för att skapa en fråga med flera tomma luckor.

Mer information om att skapa luckfrågor

För fyll i flervalsfrågor kan deltagare se text som innehåller flera tomma luckor. Deltagarna skriver lämpligt ord eller lämplig fras i varje tomt utrymme.

Exempel:

”Four [score] and [seven;7] years ago” är början av talet [Gettysburg Address] som gavs av [Lincoln].”

This is how the filling of multiple blank questions look like.