Du kan använda tester och enkäter för att mäta deltagarnas kunskap, mäta framsteg och samla in information från deltagarna.

Du tilldelar poäng till testfrågor i syfte att bedöma granskningen, men enkätfrågor poängsätts inte.

Enkätresultat är anonyma, men du kan se om en deltagare har fyllt i en enkät och visa samlade resultat för varje enkätfråga. För närvarande kan du enbart skapa enkäter i den ursprungliga kursvyn.


Terminologi för utvärderingar i Ultra- vs. Original-kursvy

Vi har gjort ändringar i namn på utvärderingsfunktioner baserat på efterforskningar och industristandarder. Ultra-kursvyn använder den nya terminologin som stämmer överens med aktuella standarder.

Denna tabell listar namnen på funktioner för utvärderingsfrågor i de två kursvyerna.

Ultra- vs. Original-terminologi i utvärderingar
Ultra-kursvynUrsprungliga kursvyn
FrågepoolSlumpvist block och frågeuppsättning
FrågebankFrågepool
FrågeanalysObjektanalys
ÅtkomstkodLösenord