Opprett Langsvar-spørsmål

I Langsvar-spørsmål må studentene skrive svaret i et tekstfelt. Disse spørsmålene vurderes manuelt.

Student view of an essay question

Når du oppretter en ny prøve, kan du velge plusstegnet for å åpne menyen og velge Langsvar-spørsmål.

Du bruker den samme prosessen når du oppretter spørsmål for både prøver og oppgaver.

Test in edit view with add question menu expanded.

Prøveinnhold-området åpnes, og der kan du skrive inn Langsvar-spørsmålet. Standardverdien for spørsmål er 10 poeng. Velg Poeng-feltet for å skrive inn en ny verdi.

For å holde prøveinnholdet ditt mer organisert kan du legge til filer i individuelle spørsmål. Velg et element på Sett inn innhold-menyen i redigeringsverktøyet, for eksempel Sett inn fra skylagring. Gå til redigeringsmodus for å redigere filene du har lagt til.

Mer om hvordan du legger til filer og tekst

Mer om skylagring

Mer om hvordan du redigerer prøver og spørsmål

Essay question with insert menu open

Du kan formatere teksten med alternativene i redigeringsverktøyet.

Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.


Innrett spørsmål etter mål

Du kan innrette mål med enkeltspørsmål i oppgaver for å gjøre det lettere for institusjonen din å måle prestasjoner. Når du gjør slike oppgaver tilgjengelige, kan studentene se informasjon om målene du har innrettet med spørsmål, slik at de vet hva du forventer.

Åpne menyen for et spørsmål, velg Innrett med mål og velg mål.

Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold

Open a question's option menu and select align with goals.

Frem til studentene åpner oppgaven eller prøven, kan du velge menyen for å se Rediger eller Slett. For å endre poengverdien kan du velge poengsumpillen og skrive inn en ny verdi.

Du kan redigere teksten for Langsvar-spørsmål selv etter at studentene har sendt inn oppgaven. Når studentene har åpnet oppgaven eller prøven, kan du ikke lenger legge til nye spørsmål, slette spørsmål, flytte på innhold, redigere verdier eller endre hvilke svar som er riktige.

Velg Innrett med mål i menyen for å innrette mål med spesifikke oppgave- eller prøvespørsmål, slik at det blir lettere for institusjonen å måle prestasjoner. Etter at du har gjort oppgaven eller prøven tilgjengelig, kan studentene se informasjon om målene du har innrettet med oppgaver/prøver og spørsmål, så de vet hva du forventer.

Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold

Rediger filer direkte fra spørsmål

Du kan redigere innstillingene for filene du har lagt til i spørsmål. Velg en fil i redigeringsverktøyet og så Rediger vedlegget-ikonet i raden med redigeringsalternativer. Du kan legge til et visningsnavn og en alternativ tekst. Alternativ tekst beskriver bilder for personer som bruker skjermlesere eller bruker nettstedet med bilder slått av.

Du kan også velge om du vil sette inn filen som en lenke i redigeringsverktøyet eller bygge den inn direkte, så den vises sammen med annet innhold du har lagt til.

Mer om hvordan du redigerer prøver og spørsmål