This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

I lucktextfrågor måste deltagarna fylla i en mening genom att välja ord eller fraser från en meny. Samma meny visas för alla tomma luckor och kan inkludera både rätta och vilseledande svar. Du kan lägga till högst 100 svar på menyn.

Lucktextfrågor bedöms automatiskt.

Skriv in frågetexten som deltagarna ska se den, men ersätt den saknade informationen med variabler i hakparenteser. Variabler kan bestå av bokstäver, siffror (0–9), punkter ( . ), understreck ( _ ) och bindrestreck ( - ). Variabelnamn måste vara unika och du kan inte återanvända dem.

Exempel:

Enstaka vattenmolekyler hålls samman av [a] (typ av bindning) och flera vattenmolekyler hålls samman av [b] (typ av bindning). Den typ av bindning där atomer delar elektroner, men inte delar dem lika mycket, kallas för [c].


Skapa en lucktextfråga

Kom ihåg: Samma svarsalternativ visas för varje tom lucka.

  1. Öppna ett prov, en enkät eller en frågebank. Välj Lucktextfråga på menyn Skapa fråga.
  2. Ange frågan och lägg till variablerna i hakparenteser på sidan Skapa/redigera lucktextfråga.
  3. Markera Tillåt delpoäng om du vill ge en bråkdel av det totala poängvärdet till varje rätt svar.
  4. Välj Antal svar på menyn. Välj Ta bort för att ta bort extra svar.

    Ange svaren i svarsrutorna. Du kan ta med endast rätta svar eller både rätta och vilseledande svar. Välj rätt svar för varje variabel på nästa sida.

  5. Klicka på Nästa.
  6. Använd menyn för att välja rätt svar för varje variabel på nästa skapa/redigera-sida.
  7. Du kan även ange återkoppling för rätta och felaktiga svar.
  8. Välj Skicka och skapa ytterligare en eller Skicka för att lägga till frågan i provet.

Delpoäng

Markera kryssrutan Tillåt delpoäng för att tilldela en procent av det totala antalet poäng när deltagarna ger rätt svar för några av de tomma luckorna. Mängden delpoäng tilldelas automatiskt beroende på frågans möjliga poäng och antal svar. Det här alternativet visas enbart om du har valt det på sidan Frågeinställningar.

Mer information om delpoäng