This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

I svara med fråga-frågor får deltagarna se ett svar och de ska ange frågan. Deltagarnas svar måste vara formulerade som en fråga som börjar med ett frågeord, till exempel vem, vad eller var. T.ex. kan påståendet "Det är det enda landet som även är en kontinent," kräva svaret "Vad är Australien?"

Lägg till instruktioner i den inledande texten med information om att deltagarna måste ge ett svar i form av en fråga. Påminn deltagarna att de måste använda ett frågetecken. Om ett felaktigt skiljetecken används i slutet av svaret tilldelas inga poäng.

Svara med fråga-frågor bedöms automatiskt.

När du skapar svara med fråga-frågor anger du följande delar:

  • Påståendet som deltagarna ska ange frågan till.
  • Alla möjliga frågeord som frågan kan tänkas börja med, t.ex. vem, vad eller var.
  • Alla möjliga rätta svarsfraser, inklusive variationer i stavning, pluralform och vanliga förkortningar.

Systemet poängsätter frågan. Ett rätt svar innehåller något av de frågeord som du har lagt till, och följs omedelbart av en av de fraser som du har lagt till, inklusive skiljetecknet i slutet.


Skapa en svara med fråga-fråga

  1. Öppna ett prov, en enkät eller en frågebank. Välj Svara med fråga-fråga på menyn Skapa fråga.
  2. Skriv ett påstående som deltagarna ska ange frågan till.
  3. Välj Antal frågeord på menyn. Du kan lägga till upp till 103 frågeord.
  4. Skriv eller redigera frågeorden vid behov. Välj Ta bort för att ta bort frågeord.
  5. Ange svarsfrasen. Du kan även välja antal svarsfraser om det behövs fler än en. Max antal svarsfraser är 100.
  6. Du kan även ange återkoppling för rätta och felaktiga svar.
  7. Klicka på Skicka.

Delpoäng

Du kan tillåta delpoäng för Svara med fråga-frågor. Delpoäng belönar deltagare vars svar visar att de kan materialet delvis.

Du måste aktivera alternativen att specificera delpoäng på sidan Frågeinställningar för att kunna använda dem för enskilda frågor.

Mer information om delpoäng