Vid sant/falskt-frågor väljer deltagarna sant eller falskt som svar på ett påstående.

Skapa en sant/falskt-fråga

  1. Öppna ett prov, en enkät eller en frågebank. Välj Sant/falskt på menyn Skapa fråga.
  2. Ange frågan i form av ett påstående där deltagarna ska svara med sant eller falskt.
  3. Välj rätt svar: Sant eller Falskt. Svarsalternativen är begränsade till orden Sant och Falskt.
  4. Du kan även ange återkoppling för rätta och felaktiga svar.
  5. Välj Skicka och skapa ytterligare en eller Skicka för att lägga till frågan i provet.

Sant/falskt-frågor bedöms automatiskt. Om ett test bara har den här typen av fråga publiceras testresultaten automatiskt så att deltagarna kan se dem.