I para ihop-frågor ska deltagarna para ihop objekt i en kolumn med objekt i en annan kolumn. Antal objekt i varje kolumn behöver inte vara lika eftersom du kan återanvända svar och lägga till omatchade svarsalternativ. Omatchade svarsalternativ är vilseledande alternativ som inte matchar något objekt och ökar frågans svårighetsgrad. Vissa lärare använder vilseledande svar så att deltagare inte kan gissa svar genom att använda uteslutningsmetoden.

Exempel:

Para ihop djuren med vad de äter.

Deltagare parar ihop gris, lejon, zebra, häst och igelkott med svaren: köttätare, allätare och växtätare.

I det här exemplet måste deltagare använda vissa svar mer än en gång.


Skapa en para ihop-fråga

  1. Öppna ett prov, en enkät eller en frågebank. Välj Para ihop-fråga på menyn Skapa fråga.
  2. Ange frågetexten.
  3. Välj Svarsnumrering på menyn eller låt standardvärdet stå kvar.
  4. Välj Antal frågor på menyn. Standardantal för frågeobjekt är 4 och högsta antal är 100. Om du vill ha färre än fyra frågeobjekt kan du välja Ta bort ovanför en frågas redigerare.
  5. Ange frågor och svar. Du kan återanvända ett svarsalternativ från ett annat par. Under ett svarsfält markerar du kryssrutan: Återanvänd svarsalternativ från och gör ett val i menyn.
  6. Du kan även välja Lägg till omatchade svarsalternativ och välja en siffra. Omatchade svarsalternativ kan öka frågans svårighetsgrad.
  7. Svarsordning är inställt på Slumpmässigt som standard. Du kan välja Manuellt för att dra och släppa svar till de platser där du vill att de ska visas.
  8. Du kan även ange återkoppling för rätta och felaktiga svar.
  9. Välj Skicka och skapa ytterligare en eller Skicka för att lägga till frågan i provet.

Delpoäng och negativa poäng

Du kan tillåta delpoäng och negativa poäng för para ihop-frågor. Delpoäng belönar deltagare vars svar visar att de kan materialet delvis. Du anger vilken procentsats delpoäng ska ha för varje svar. Använd negativa poäng för att förhindra gissningar. Du kan tillåta negativa poäng för felaktiga svar och för frågan.

Du måste aktivera alternativen att ange delpoäng eller negativa poäng på sidan Frågeinställningar för att kunna använda dem för enskilda frågor. Alternativet att tillåta negativa poäng visas inte såvida du inte har markerat alternativet att tillåta delpoäng.

Mer information om delpoäng och negativa poäng