Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Bij een vraag met een verhaspelde zin moeten studenten een zin afmaken door een of meer woorden te selecteren in een menu. Voor alle lege posities wordt hetzelfde menu weergegeven en het menu kan zowel goede als foute antwoorden bevatten. Je kunt maximaal 100 antwoorden toevoegen aan het menu.

Vragen van dit type worden automatisch beoordeeld.

Typ de vraag zoals studenten deze te zien krijgen, maar gebruik voor de ontbrekende gegevens variabelen tussen rechte haken. Variabelen kunnen bestaan uit letters, cijfers (0-9), punten (. ), onderstrepingstekens (_) en afbreekstreepjes (-). De namen van variabelen moeten uniek zijn en kunnen niet opnieuw worden gebruikt.

Voorbeeld:

bij zeer onedele metalen zoals [a] en [b] verloopt die reactie snel (met vuurverschijnselen), bij minder onedele metalen zoals [c] verloopt de oxidatiereactie veel langzamer en gelijkmatiger.


Een vraag met een verhaspelde zin maken

Let op: Voor elke lege ruimte worden dezelfde antwoordmogelijkheden weergegeven.

  1. Open een toets, enquête of pool. Selecteer Verhaspelde zin in het menu Vraag maken.
  2. Typ de vraag op de pagina Vraag met verhaspelde zin maken/bewerken en plaats de variabelen tussen rechte haken.
  3. Selecteer Deelpunten toestaan om voor elk goed antwoord een percentage van het totale aantal punten toe te kennen.
  4. Selecteer in het menu een waarde voor Aantal vragen. Selecteer Verwijderen om extra antwoorden te verwijderen.

    Typ antwoorden in de vakken Antwoord. Je kunt alleen juiste antwoorden opnemen in het menu of juiste antwoorden en foute antwoorden. Op de volgende pagina selecteert u het juiste antwoord voor elke variabele.

  5. Selecteer Next.
  6. Gebruik op de volgende pagina het menu om voor elke variabele het juiste antwoord te selecteren.
  7. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden.
  8. Selecteer Verzenden en nog een maken of Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

Deelpunten

Schakel het selectievakje Deelpunten toestaan in om een percentage van het totale aantal punten toe te kennen wanneer studenten juiste antwoorden geven voor enkele van de lege locaties. Het aantal deelpunten wordt automatisch toegewezen, afhankelijk van het mogelijke aantal punten en het aantal antwoorden van de vraag. Deze optie wordt alleen weergegeven als je de optie hebt geselecteerd op de pagina Vraaginstellingen.

Meer informatie over deelpunten