Du kan använda tester och enkäter för att mäta deltagarnas kunskap, mäta framsteg och samla in information från deltagarna.

Påminn deltagarna att de måste använda en trådburen anslutning när de gör tester. Trådlösa anslutningar är mer sårbara för nätverksproblem. Signalens stabilitet beror på hur länge anslutningen varar och hur mycket bandbredd deltagarna utnyttjar, på samma sätt som med 4G-telefondataanslutningar.

Grundläggande om tester och enkäter

När du har skapat ett test eller en enkät kan du skapa frågor eller lägga till befintliga frågor från andra tester, enkäter och frågebanker. På sidan Frågeinställningar kan du justera frågeinställningar för tester, enkäter och frågebanker. Du kan till exempel ställa in alternativ för poängsättning, återkoppling, bilder, metadata, extrapoäng och hur frågor ska visas för deltagare.

Mer om frågeinställningar

Sedan väljer du alternativ och distribuerar testet eller enkäten till en innehållsyta eller mapp. När du lägger till ett test eller en enkät i en innehållsyta ”distribueras” de.

Mer om alternativ för test och enkät

Mer om att distribuera tester

Du lägger till frågor i tester och enkäter på samma sätt, men du lägger inte till några poäng för enkätfrågor. Enkätfrågor bedöms inte och deltagarsvaren är anonyma. Du kan se om en deltagare har fyllt i en enkät och visa samlade resultat för varje enkätfråga.

Mer om test och undersökningsresultat


Skapa ett prov eller en enkät och lägga till frågor

Kontrollpanelen > Kursverktyg > Prov, enkäter och frågebanker > Prov eller Enkäter

 1. Välj Bygg ett prov på sidan Prov.
 2. Ange ett namn på sidan Testinformation. Du kan även ange en beskrivning och instruktioner.
 3. Klicka på Skicka.
 4. Provyta, från menyn Skapa fråga väljer du en frågetyp.
 5. Ange all nödvändig information för att skapa en fråga på skapa/redigera-sidan.
 6. Klicka på Skicka.
 7. Klicka på OK när du har lagt till alla frågor du behöver. Testet läggs till i listan på sidan Tester och kan sedan göras tillgängligt för deltagarna.

I nästa avsnitt beskrivs hur du lägger till nya frågor exakt där du vill ha dem.

Mer information om att skapa tester med JAWS®


Lägga till frågor i ett befintligt test eller i en befintlig enkät

Du kan lägga till nya frågor exakt där du vill ha dem på provytan eller enkätytan. Klicka på plustecknet före eller efter en annan fråga och välj en frågetyp.

Du kan även ändra värdet för enskilda frågor vid behov.

Om du ställer in möjliga poäng till ett decimaltal kan inte bokstavsresultat tilldelas korrekt.

Ändra ordning på frågor

Frågorna numreras automatiskt i den ordning du lägger till dem. Frågenumren uppdateras när du ordnar om eller ordnar frågorna slumpmässigt. Lägg inte till siffror för att hänvisa till andra frågor i testet eftersom detta kan förvirra deltagare.

Du kan använda dra och släpp-funktionen för att ordna om frågor på testytan eller enkätytan. Markera pilarna bredvid en fråga och dra den till den nya platsen.

Du kan även använda ikonen för tangentbordstillgänglig omordning. Markera en fråga och använd ikonerna för att flytta upp eller flytta ner bredvid rutan Objekt för att ändra ordningen.

Endast nya testförsök påverkas av den ändrade ordningen om testet inte har ställts in på att visa frågor i en slumpmässig ordning. Deltagare som redan har lämnat in testet eller enkäten ser den ursprungliga ordningen.


Lägga till ett test eller en enkät på en innehållsyta

När du har skapat ett test eller en enkät är nästa steg att distribuera objektet. Först lägger du till testet eller enkäten på en innehållsyta, i en mapp, i en lärmodul eller i en lektionsplan. Sedan tillgängliggör du testet eller enkäten för deltagarna.

 1. Navigera till den plats där du vill lägga till ett test eller en enkät.
 2. Välj Granskningar för att öppna menyn och välj Test eller Enkät.
 3. Välj ett test eller en enkät i listan.
 4. Klicka på Skicka. Sidan med test- eller enkätalternativ visas.
 5. Tillgängliggör testet eller enkäten för deltagarna.
 6. Du kan även välja alternativ för återkoppling och visning, samt ställa in inlämningsdag och visningsdatum.
 7. Klicka på Skicka.

Mer om alternativ för test och enkät

Mer information om att redigera och ta bort tester