Flervalsfrågor

I flervalsfrågor ska deltagarna välja ett rätt svar bland flera alternativ.

Använd Flersvarsfrågor för att skapa frågor med fler än ett svar.

Mer information om flervalsfrågor och JAWS®

Skapa en flervalsfråga

  1. Öppna ett prov, en enkät eller en frågebank. Välj Flervalsfråga på menyn Skapa fråga.
  2. Ange frågetexten.
  3. Välj Svarsnumrering och Svarsorientering på menyerna eller låt standardvärdena stå kvar.
  4. Antalet svar är 4 som standard. Om du vill öka antalet väljer du Antal svar i menyn. Om du vill minska antalet svar väljer du Ta bort bredvid svarsrutorna för att ta bort dem. En flervalsfråga måste ha minst två svar och inte fler än 100 svar.
  5. Ange ett svar i varje ruta.
  6. Markera alternativet för ett rätt svar.
  7. Du kan även ange återkoppling för rätta och felaktiga svar. Om du har tillåtit delpoäng ges svar som är delvis rätta samma återkoppling som felaktiga svar.
  8. Välj Skicka och skapa ytterligare en eller Skicka för att lägga till frågan i provet.

Flervalsfrågor bedöms automatiskt. Om ett test bara har den här typen av fråga publiceras testresultaten automatiskt så att deltagarna kan se dem.


Delpoäng och negativa poäng

Du kan tillåta delpoäng och negativa poäng för flervalsfrågor. Delpoäng belönar deltagare vars svar visar att de kan materialet delvis. Du anger vilken procentsats delpoäng ska ha för varje svar. Använd negativa poäng för att förhindra gissningar. Du kan tillåta negativa poäng för felaktiga svar och för frågan.

Du måste aktivera alternativen att ange delpoäng eller negativa poäng på sidan Frågeinställningar för att kunna använda dem för enskilda frågor. Alternativet att tillåta negativa poäng visas inte såvida du inte har markerat alternativet att tillåta delpoäng.

Mer information om delpoäng och negativa poäng