This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

I ordna korrekt-frågor väljer deltagarna rätt ordning på en serie objekt. Du kan till exempel ge deltagarna en lista över historiska händelser och be dem att placera händelserna i kronologisk ordning.

Om du tillåter delpoäng får deltagarna som standard en delpoäng på ordna korrekt-frågor om de delvis svarar rätt på frågan. Om frågan till exempel är värd åtta poäng och deltagaren ger rätt ordning för hälften av objekten får deltagaren fyra poäng.

Mer information om delpoäng


Skapa en ordna korrekt-fråga

När du skapar en ordna korrekt-fråga lägger du till svaren i rätt ordning och anger sedan ordningen som ska visas för deltagarna.

  1. Öppna ett prov, en enkät eller en frågebank. Välj Ordna korrekt-fråga på menyn Skapa fråga.
  2. Ange frågetexten.
  3. Välj Svarsnumrering på menyn eller låt standardvärdet stå kvar.
  4. Antalet svar är 4 som standard. Om du vill öka antalet väljer du Antal svar i menyn. Om du vill minska antalet svar väljer du Ta bort bredvid svarsrutorna för att ta bort dem. En ordna korrekt-fråga måste ha minst två svar och inte fler än 100 svar.
  5. Ange ett svar i varje ruta.
  6. Klicka på Nästa.
  7. Dra och släpp svaren i kolumnen Visningsordning för att fastställa hur de ska visas.
  8. Du kan även ange återkoppling för rätta och felaktiga svar.
  9. Välj Skicka och skapa ytterligare en eller Skicka för att lägga till frågan i provet.

Frågetypen och dess fält stöder nu bifogade filer och media (bilder och länkar till filer) med knappen Lägg till innehåll i redigeraren.