This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Kortsvarsfrågor liknar öppna frågor. Längden på deltagarnas svar är inte begränsad, men deltagarna kan få en uppfattning om vilka förväntningar du har genom att titta på antalet rader som du har angett för textrutan. Du kan ange högst sex rader.

Både öppna frågor och kortsvarsfrågor bedöms manuellt.

Mer information om kortsvarsfrågor med JAWS®


Skapa en kortsvarsfråga

  1. Öppna ett prov, en enkät eller en frågebank. Välj Kortsvarsfråga på menyn Skapa fråga.
  2. Ange frågetexten.
  3. Välj antal rader som ska visas i svarsfältet på menyn. Antalet rader är avsedda som en riktlinje för längden på deltagarnas svar. Det anger inte en absolut gräns på svarslängden.
  4. Ange ett exempel på ett rätt svar i rutan Svarstext.
  5. Du kan även koppla kriterier.
  6. Välj Skicka och skapa ytterligare en eller Skicka för att lägga till frågan i provet.

Frågetypen och dess fält stöder nu bifogade filer och media (bilder och länkar till filer) med knappen Lägg till innehåll i redigeraren.

Återkoppling för enskilda kortsvarsfrågor

På sidan Frågeinställningar kan du ange alternativ för återkoppling av enskilda frågor.

  • Ge återkoppling på enskilda svar: Markera den här kryssrutan om du vill att återkoppling för enskilda svar ska visas för deltagare. Även om textrutan Återkoppling på svar visas som standard ser deltagarna ingen återkoppling om du inte markerar den här kryssrutan. Du kan inte ge individuell återkoppling för svar på sant/falskt-, ordna korrekt- eller para ihop-frågor.
  • Lägg till bilder, filer och webblänkar i individuell återkoppling: Du kan lägga till bilder, filer och webblänkar i individuell återkoppling.

Mer om frågeinställningar