Flersvarsfrågor låter deltagarna välja fler än ett svar. Använd den här frågetypen när det finns fler än ett rätt svar. Du kan till exempel be deltagarna att välja symtom som tillhör en sjukdomsbild om de studerar läkarvetenskap.

Skapa en flersvarsfråga

  1. Öppna ett prov, en enkät eller en frågebank. Välj Flersvarsfråga på menyn Skapa fråga.
  2. Ange frågetexten.
  3. Välj Svarsnumrering och Svarsorientering på menyerna eller låt standardvärdena stå kvar.
  4. Antalet svar är 4 som standard. Om du vill öka antalet väljer du Antal svar i menyn. Om du vill minska antalet svar väljer du Ta bort bredvid svarsrutorna för att ta bort dem. En flersvarsfråga måste ha minst två svar och inte fler än 100 svar.
  5. Fyll i svarsrutan för varje svar.
  6. Välj rätt svar genom att markera kryssrutan Rätt för varje svar.
  7. Du kan även ange återkoppling för rätta och felaktiga svar.
  8. Välj Skicka och skapa ytterligare en eller Skicka för att lägga till frågan i provet.

Flersvarsfrågor bedöms automatiskt. Om ett test bara har den här typen av fråga publiceras testresultaten automatiskt så att deltagarna kan se dem.

Mer information om flersvarsfrågor och JAWS®


Delpoäng och negativa poäng

Du kan tillåta delpoäng och negativa poäng för flersvarsfrågor. Delpoäng belönar deltagare vars svar visar att de kan materialet delvis. Använd negativa poäng för att förhindra gissningar. Du kan tillåta negativa poäng för felaktiga svar och för frågan.

Du måste aktivera alternativen att ange delpoäng eller negativa poäng på sidan Frågeinställningar för att kunna använda dem för enskilda frågor. Alternativet att tillåta negativa poäng visas inte såvida du inte har markerat alternativet att tillåta delpoäng.

Mer information om delpoäng och negativa poäng