This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

I svar via fil-frågor måste deltagare ladda upp en fil från sina datorer eller från Content Collection som svar på frågan. Deltagare kan förbereda arbete innan ett test och skicka in filen med sin inlämning, i synnerhet om det rör sig om en stor mängd text. De här frågorna bedöms manuellt.

Exempel:

Skapa ett diagram över en enkel relationsdatabas och spara den i ett bildformat, till exempel PNG. Ladda upp filen till den här frågan.

Du kan ladda ner filerna och sedan granska och utvärdera inlämningarna vid ett senare tillfälle utan att behöva ha en aktiv internetanslutning. Du måste vara online för att kunna tilldela resultat i Kursadministration och resultat.

Du kan inte lägga till svar via fil-frågor i enkäter.


Skapa en svar via fil-fråga

  1. Komma åt ett test eller en frågebank. Välj Svar via fil-fråga från menyn Skapa fråga.
  2. Ange frågetexten.
  3. Du kan även ange återkoppling för rätta och felaktiga svar.
  4. Du kan även koppla kriterier.
  5. Välj Skicka och skapa ytterligare en eller Skicka för att lägga till frågan i provet.