Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Med Nedtrekk-spørsmål må studentene velge ord eller fraser fra en meny for å fullføre en setning. Den samme menyen vises for alle tomme felt, og den kan inneholde både riktige svar og distraktorer. Du kan legge til maksimalt 100 svar i menyen.

Nedtrekk-spørsmål vurderes automatisk.

Skriv inn spørsmålsteksten sånn studentene skal se den, men erstatt den manglende informasjonen med variabler i hakeparenteser. Variablene kan bestå av bokstaver, tall (0–9), punktumer ( . ), understeker ( _ ) og bindestreker ( - ). Variabelnavnene må være unike og kan ikke brukes flere ganger.

Eksempel:

Et enkelt vannmolekyl blir holdt sammen av [a] bindinger, og flere vannmolekyler blir holdt sammen av [b] bindinger. Den typen binding der atomer deler elektroner, men de ikke blir jevnt fordelt, heter [c].


Lag Nedtrekk-spørsmål

Husk: De samme svaralternativene vises for alle tomme felt.

  1. Gå til en prøve, spørreundersøkelse eller spørsmålsbank. Velg Nedtrekk i Opprett spørsmål-menyen.
  2. Skriv inn spørsmålet og legg til variablene i hakeparenteser på Lag eller rediger spørsmål med manglende ord-siden.
  3. Velg Tillat delvis studiepoengtildeling hvis du vil tildele en brøkdel av den totale poengverdien for hvert riktige svar.
  4. Velg antall svar i menyen. Velg Fjern for å slette ekstra svar.

    Skriv inn svar i Svar-boksene. Du kan legge til bare riktige svar eller både riktige svar og distraktorer. Velg riktig svar for hver variabel på neste side.

  5. Velg Neste.
  6. Bruk menyen på den neste Lag eller rediger-siden for å velge riktig svar for hver variabel.
  7. Skriv eventuelt inn tilbakemeldinger for riktige og feil svar.
  8. Velg Send og lag nytt eller Send for å legge til spørsmålet i prøven.

Delvis studiepoengtildeling

Merk av for Tillat delvis studiepoengtildeling for å gi studentene en prosentverdi av den totale mengden poeng når de oppgir riktig svar i noen av de tomme feltene. Den aktuelle mengden studiepoeng tildeles automatisk – avhengig av antallet studiepoeng det er mulig å få for spørsmålet, samt antallet svar. Dette alternativet vises bare hvis du har valgt det på Spørsmålsinnstillinger-siden.

Mer om delvis studiepoengtildeling