Skicka in ett test åt en deltagare

Om en deltagare har slutfört ett test men inte kan skicka in det, kan du skicka in försöket så att du kan bedöma det.

 1. Leta upp cellen där ikonen Pågår visas i Kursadministration och resultat.
 2. Öppna cellens meny och välj Visa resultatöversikt.
 3. Välj Visa försök på sidan Resultatöversikt.
 4. Kontrollera att svaren har sparats.

  Om flera frågor har markerats med Inget svar kan du rensa försöket. Deltagaren måste göra testet igen.

 5. Välj Testinformation för att visa avsnittet.
 6. Om du är nöjd med deltagarens testförsök väljer du Skicka försök.
 7. Välj OK för att bekräfta försöksinlämningen.

Rensa ett testförsök

Om en deltagare råkar ut för tekniska problem eller behöver göra ytterligare ett försök, kan du rensa testförsöket. Inlämningen rensas från Kursadministration och resultat och deltagaren kan göra om testet.

 1. Öppna delen Testinformation enligt anvisningarna i föregående avsnitt.
 2. Välj Rensa försök på sidan Resultatöversikt.
 3. Välj OK för att bekräfta och ta bort försöket.
 4. Åtgärden registreras med texten ”Försöksresultat borttaget” på fliken Resultathistorik. I Kursadministration och resultat visas inget resultat och ingen ikon i deltagarens försökscell.

Teståtkomstlogg

Lärare och andra användare som beviljas behörighet kan visa åtkomstloggen för ett testförsök. Där kan de se en lista över tider för olika deltagarsamspel med testet. Med hjälp av loggen går det att bekräfta om en deltagare har påbörjat ett test eller om deltagaren stötte på problem under ett test.

 1. Visa avsnittet Kursadministration och resultatkontrollpanelen och välj Tester.
 2. Leta upp cellen för det deltagarprov som du vill undersöka.

  Cellen måste innehålla antingen ett resultat eller ikonen Behöver bedömas för att en åtkomstlogg ska kunna skapas. Om du har skickat in testet åt deltagaren genereras ingen åtkomstlogg, såvida inte deltagaren har valt Spara alla svar.

 3. Öppna cellens meny och välj Försök.
 4. Visa avsnittet Testinformation på sidan Bedöm test.
 5. Välj Åtkomstlogg.

  I åtkomstloggen visas en detaljerad lista över allt samspel som en deltagare har haft med testet för det försöket. I loggen visas klockslaget när testet startades, när varje fråga sparades och när det skickades in.

  Du kanske tolkar en ovanlig lucka i aktiviteten som ett anslutningsproblem om deltagaren påstår att de har råkat ut för det. Men systemet kan inte avgöra vad som orsakade tidsluckan. Systemet kan bara visa att tidsluckan inträffade.

  Var uppmärksam på att tiden som har tillbringats på en fråga kan inkludera den tid som deltagaren tillbringade med att titta på andra frågor innan de sparade det svaret.