Rapporter för Blackboard Learn Original och Ultra

Kursrapport

Rader representerar kurser. I kolumnerna ser du allmän information, poäng och tillgänglighetsproblem.

 • Term id - Terminens ID.
 • Term name - Terminens namn.
 • Course id - Kursens ID.
 • Course code - Kursens kod.
 • Course name - Kursens namn.
 • Course url - Kursens URL.
 • Number of students - Total antal deltagare som är registrerade för kursen.
 • Observed deleted on - Datumet då kursen raderades.
 • Last checked on - Datum och tid när kursen senast synkroniserades. Detta borde på ett ungefär sammanfalla med den senaste händelse som Ally tog emot för den kursen.
 • Total files - Totalt antal filer i kurserna.
 • With Ally score - Tillgänglighetspoängen efter att förbättringar gjorts på innehållet.
 • Without Ally score - Tillgänglighetspoängen innan förbättringar gjorts på innehållet.
 • pdf - Totalt antal PDF-filer i kursen.
 • image - Totalt antal bilder i kursen.
 • html-sida - Totalt antal HTML-sidor i kursen. Detta inkluderar innehåll som skapats i redigeringsprogrammet för kursinnehåll.
 • presentation - Totalt antal presentationer i kursen.
 • document - Totalt antal dokument i kursen.
 • other - Totalt antal filer i kursen som varken är PDF, bilder, HTML-sidor, presentationer eller dokument.
 • applikation/x-document - Totalt antal dokument i Ultra-kurser.
 • applikation/x-folder - Totalt antal mappar i Ultra- och Original-kurser.
 • applikation/x-item - Totalt antal innehållsobjekt i Original-kurser.
 • applikation/x-learning-module - Totalt antal lärmoduler i Ultra- och Original-kurser.
 • applikation/x-lesson - Totalt antal lektionsplaneringar i Original-kurser.
 • application/x-link-discussion-topic - Totalt antal länkar till diskussioner i Ultra- och Original-kurser.
 • application/x-link-web - Totalt antal webblänkar i Ultra- och Original-kurser.
 • application/x-lti-launch - Totalt antal infogade LTI-applikationer i Ultra- och Original-kurser.
 • application/x-page – Totalt antal av alla andra typer av innehåll som skapats i Original-kurser, inklusive tomma sidor och modulsidor.

Ally Export Issue Columns

 • AlternativeText:2 - Total number of PDFs and documents with at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • Contrast:2 - Total number of presentation, document, and PDF files that have contrast issues. This is a major issue.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Total number of PDFs and documents that exceed the recommended H6 level of headings. This is a minor issue.
 • HeadingsPresence:2 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings. This is a major issue.
 • HeadingsSequential:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have an H1 heading as the first heading. This is a minor issue.
 • HtmlCaption:2 - Total number of HTML content and files that have YouTubeTM videos without captions. This is a major issue.
 • HtmlColorContrast:2 - Total number of HTML and WYSIWYG content that have poor color contrast. This is a major issue.
 • HtmlDefinitionList:3 - Total number of HTML content and files that are not properly defined. For example, every form element has a label and that p elements are not used to style headings. This is a minor issue.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Total number of HTML content and files that have empty headings. This is a major issue.
 • HtmlHasLang:3 - Total number of HTML content and files that don’t have language presence identified. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Total number of HTML content and files that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Total number of HTML content and files that don’t have headings. This is a major issue.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Total number of HTML content and files that don’t have the appropriate H heading as the first heading. This is a major issue.
 • HtmlImageAlt:2 - Total number of HTML content and files that have at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Total number of HTML content and files that have images with the same alternative text as other images. This is a minor issue.
 • HtmlLabel:2 - Total number of HTML content and files that have form elements without labels. This is a major issue.
 • HtmlLinkName:3 - Total number of HTML content and files that have links that are not descriptive. This is a minor issue.
 • HtmlList:3 - Total number of HTML content and files that don’t have properly formed lists. This is a minor issue.
 • HtmlObjectAlt:2 - Total number of HTML content and files that have object tags without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Total number of HTML content and files that have table columns without proper a proper header. This is a major issue.
 • HtmlTitle:3 - Total number of HTML content and files that don’t have a title. This is a minor issue.
 • ImageContrast:2 - Total number of images that have poor contrast. This is a major issue.
 • ImageDecorative - Total number of images that have not been marked as decorative.
 • ImageDescription:2 - Total number of images that don't have an alternative description. This is a major issue.
 • ImageOcr:3 - Total number of images that images that contain text. This is a minor issue.
 • ImageSeizure:1 - Total number of images that can cause seizures. This is a severe issue.
 • LanguageCorrect:3 - Total number of items that have an incorrect language set. This is a minor issue.
 • LanguagePresence:3 - Total number of items that don’t have a language specified. This is a minor issue.
 • LibraryReference - Total number of items that could be improved with library reference information.
 • Ocred:2 - Total number of PDFs that are scanned and have been OCRed. This is a major issue.
 • Parsable:1 - Total number of items that are malformed or corrupted and students may be able to open. This is a severe issue.
 • Scanned:1 - Total number of PDFs that are scanned but have not been OCRed. This is a severe issue.
 • Security:1 - Total number of items that require a password. This is a severe issue.
 • TableHeaders:2 - Total number of items that have tables without headers. This is a major issue.
 • Tagged:2 - Total number of PDFs that are not tagged. This is a major issue.
 • Title:3 - Total number of items without a title. This is a minor issue.

Månadsrapport

Rader representerar kurser. I kolumnerna ser du allmän information, poäng och tillgänglighetsproblem.

 • Month - Datumet för varje månad.
 • Number of courses - Totalt antal kurser.
 • Total files - Totalt antal filer i kurserna.
 • With Ally score - Tillgänglighetspoängen efter att förbättringar gjorts på innehållet.
 • Without Ally score - Tillgänglighetspoängen innan förbättringar gjorts på innehållet.
 • pdf - Totalt antal PDF-filer i kursen.
 • image - Totalt antal bilder i kursen.
 • html-sida - Totalt antal HTML-sidor i kursen. Detta inkluderar innehåll som skapats i redigeringsprogrammet för kursinnehåll.
 • presentation - Totalt antal presentationer i kursen.
 • document - Totalt antal dokument i kursen.
 • other - Totalt antal filer i kursen som varken är PDF, bilder, HTML-sidor, presentationer eller dokument.
 • applikation/x-document - Totalt antal dokument i Ultra-kurser.
 • applikation/x-folder - Totalt antal mappar i Ultra- och Original-kurser.
 • applikation/x-item - Totalt antal innehållsobjekt i Original-kurser.
 • applikation/x-learning-module - Totalt antal lärmoduler i Ultra- och Original-kurser.
 • applikation/x-lesson - Totalt antal lektionsplaneringar i Original-kurser.
 • application/x-link-discussion-topic - Totalt antal länkar till diskussioner i Ultra- och Original-kurser.
 • application/x-link-web - Totalt antal webblänkar i Ultra- och Original-kurser.
 • application/x-lti-launch - Totalt antal infogade LTI-applikationer i Ultra- och Original-kurser.
 • application/x-page – Totalt antal av alla andra typer av innehåll som skapats i Original-kurser, inklusive tomma sidor och modulsidor.

Ally Export Issue Columns

 • AlternativeText:2 - Total number of PDFs and documents with at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • Contrast:2 - Total number of presentation, document, and PDF files that have contrast issues. This is a major issue.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Total number of PDFs and documents that exceed the recommended H6 level of headings. This is a minor issue.
 • HeadingsPresence:2 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings. This is a major issue.
 • HeadingsSequential:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have an H1 heading as the first heading. This is a minor issue.
 • HtmlCaption:2 - Total number of HTML content and files that have YouTubeTM videos without captions. This is a major issue.
 • HtmlColorContrast:2 - Total number of HTML and WYSIWYG content that have poor color contrast. This is a major issue.
 • HtmlDefinitionList:3 - Total number of HTML content and files that are not properly defined. For example, every form element has a label and that p elements are not used to style headings. This is a minor issue.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Total number of HTML content and files that have empty headings. This is a major issue.
 • HtmlHasLang:3 - Total number of HTML content and files that don’t have language presence identified. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Total number of HTML content and files that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Total number of HTML content and files that don’t have headings. This is a major issue.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Total number of HTML content and files that don’t have the appropriate H heading as the first heading. This is a major issue.
 • HtmlImageAlt:2 - Total number of HTML content and files that have at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Total number of HTML content and files that have images with the same alternative text as other images. This is a minor issue.
 • HtmlLabel:2 - Total number of HTML content and files that have form elements without labels. This is a major issue.
 • HtmlLinkName:3 - Total number of HTML content and files that have links that are not descriptive. This is a minor issue.
 • HtmlList:3 - Total number of HTML content and files that don’t have properly formed lists. This is a minor issue.
 • HtmlObjectAlt:2 - Total number of HTML content and files that have object tags without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Total number of HTML content and files that have table columns without proper a proper header. This is a major issue.
 • HtmlTitle:3 - Total number of HTML content and files that don’t have a title. This is a minor issue.
 • ImageContrast:2 - Total number of images that have poor contrast. This is a major issue.
 • ImageDecorative - Total number of images that have not been marked as decorative.
 • ImageDescription:2 - Total number of images that don't have an alternative description. This is a major issue.
 • ImageOcr:3 - Total number of images that images that contain text. This is a minor issue.
 • ImageSeizure:1 - Total number of images that can cause seizures. This is a severe issue.
 • LanguageCorrect:3 - Total number of items that have an incorrect language set. This is a minor issue.
 • LanguagePresence:3 - Total number of items that don’t have a language specified. This is a minor issue.
 • LibraryReference - Total number of items that could be improved with library reference information.
 • Ocred:2 - Total number of PDFs that are scanned and have been OCRed. This is a major issue.
 • Parsable:1 - Total number of items that are malformed or corrupted and students may be able to open. This is a severe issue.
 • Scanned:1 - Total number of PDFs that are scanned but have not been OCRed. This is a severe issue.
 • Security:1 - Total number of items that require a password. This is a severe issue.
 • TableHeaders:2 - Total number of items that have tables without headers. This is a major issue.
 • Tagged:2 - Total number of PDFs that are not tagged. This is a major issue.
 • Title:3 - Total number of items without a title. This is a minor issue.

Terminsrapport

Rader representerar kurser. I kolumnerna ser du allmän information, poäng och tillgänglighetsproblem.

 • Term id - Terminens ID.
 • Term name - Terminens namn.
 • Number of courses - Totalt antal kurser.
 • Total files - Totalt antal filer i kurserna.
 • With Ally score - Tillgänglighetspoängen efter att förbättringar gjorts på innehållet.
 • Without Ally score - Tillgänglighetspoängen innan förbättringar gjorts på innehållet.
 • pdf - Totalt antal PDF-filer i kursen.
 • image - Totalt antal bilder i kursen.
 • html-sida - Totalt antal HTML-sidor i kursen. Detta inkluderar innehåll som skapats i redigeringsprogrammet för kursinnehåll.
 • presentation - Totalt antal presentationer i kursen.
 • document - Totalt antal dokument i kursen.
 • other - Totalt antal filer i kursen som varken är PDF, bilder, HTML-sidor, presentationer eller dokument.
 • applikation/x-document - Totalt antal dokument i Ultra-kurser.
 • applikation/x-folder - Totalt antal mappar i Ultra- och Original-kurser.
 • applikation/x-item - Totalt antal innehållsobjekt i Original-kurser.
 • applikation/x-learning-module - Totalt antal lärmoduler i Ultra- och Original-kurser.
 • applikation/x-lesson - Totalt antal lektionsplaneringar i Original-kurser.
 • application/x-link-discussion-topic - Totalt antal länkar till diskussioner i Ultra- och Original-kurser.
 • application/x-link-web - Totalt antal webblänkar i Ultra- och Original-kurser.
 • application/x-lti-launch - Totalt antal infogade LTI-applikationer i Ultra- och Original-kurser.
 • application/x-page – Totalt antal av alla andra typer av innehåll som skapats i Original-kurser, inklusive tomma sidor och modulsidor.

Ally Export Issue Columns

 • AlternativeText:2 - Total number of PDFs and documents with at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • Contrast:2 - Total number of presentation, document, and PDF files that have contrast issues. This is a major issue.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Total number of PDFs and documents that exceed the recommended H6 level of headings. This is a minor issue.
 • HeadingsPresence:2 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings. This is a major issue.
 • HeadingsSequential:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have an H1 heading as the first heading. This is a minor issue.
 • HtmlCaption:2 - Total number of HTML content and files that have YouTubeTM videos without captions. This is a major issue.
 • HtmlColorContrast:2 - Total number of HTML and WYSIWYG content that have poor color contrast. This is a major issue.
 • HtmlDefinitionList:3 - Total number of HTML content and files that are not properly defined. For example, every form element has a label and that p elements are not used to style headings. This is a minor issue.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Total number of HTML content and files that have empty headings. This is a major issue.
 • HtmlHasLang:3 - Total number of HTML content and files that don’t have language presence identified. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Total number of HTML content and files that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Total number of HTML content and files that don’t have headings. This is a major issue.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Total number of HTML content and files that don’t have the appropriate H heading as the first heading. This is a major issue.
 • HtmlImageAlt:2 - Total number of HTML content and files that have at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Total number of HTML content and files that have images with the same alternative text as other images. This is a minor issue.
 • HtmlLabel:2 - Total number of HTML content and files that have form elements without labels. This is a major issue.
 • HtmlLinkName:3 - Total number of HTML content and files that have links that are not descriptive. This is a minor issue.
 • HtmlList:3 - Total number of HTML content and files that don’t have properly formed lists. This is a minor issue.
 • HtmlObjectAlt:2 - Total number of HTML content and files that have object tags without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Total number of HTML content and files that have table columns without proper a proper header. This is a major issue.
 • HtmlTitle:3 - Total number of HTML content and files that don’t have a title. This is a minor issue.
 • ImageContrast:2 - Total number of images that have poor contrast. This is a major issue.
 • ImageDecorative - Total number of images that have not been marked as decorative.
 • ImageDescription:2 - Total number of images that don't have an alternative description. This is a major issue.
 • ImageOcr:3 - Total number of images that images that contain text. This is a minor issue.
 • ImageSeizure:1 - Total number of images that can cause seizures. This is a severe issue.
 • LanguageCorrect:3 - Total number of items that have an incorrect language set. This is a minor issue.
 • LanguagePresence:3 - Total number of items that don’t have a language specified. This is a minor issue.
 • LibraryReference - Total number of items that could be improved with library reference information.
 • Ocred:2 - Total number of PDFs that are scanned and have been OCRed. This is a major issue.
 • Parsable:1 - Total number of items that are malformed or corrupted and students may be able to open. This is a severe issue.
 • Scanned:1 - Total number of PDFs that are scanned but have not been OCRed. This is a severe issue.
 • Security:1 - Total number of items that require a password. This is a severe issue.
 • TableHeaders:2 - Total number of items that have tables without headers. This is a major issue.
 • Tagged:2 - Total number of PDFs that are not tagged. This is a major issue.
 • Title:3 - Total number of items without a title. This is a minor issue.

Årsrapport

Rader representerar kurser. I kolumnerna ser du allmän information, poäng och tillgänglighetsproblem.

 • Academic year - Datum för varje år.
 • Number of courses - Totalt antal kurser.
 • Total files - Totalt antal filer i kurserna.
 • With Ally score - Tillgänglighetspoängen efter att förbättringar gjorts på innehållet.
 • Without Ally score - Tillgänglighetspoängen innan förbättringar gjorts på innehållet.
 • pdf - Totalt antal PDF-filer i kursen.
 • image - Totalt antal bilder i kursen.
 • html-sida - Totalt antal HTML-sidor i kursen. Detta inkluderar innehåll som skapats i redigeringsprogrammet för kursinnehåll.
 • presentation - Totalt antal presentationer i kursen.
 • document - Totalt antal dokument i kursen.
 • other - Totalt antal filer i kursen som varken är PDF, bilder, HTML-sidor, presentationer eller dokument.
 • applikation/x-document - Totalt antal dokument i Ultra-kurser.
 • applikation/x-folder - Totalt antal mappar i Ultra- och Original-kurser.
 • applikation/x-item - Totalt antal innehållsobjekt i Original-kurser.
 • applikation/x-learning-module - Totalt antal lärmoduler i Ultra- och Original-kurser.
 • applikation/x-lesson - Totalt antal lektionsplaneringar i Original-kurser.
 • application/x-link-discussion-topic - Totalt antal länkar till diskussioner i Ultra- och Original-kurser.
 • application/x-link-web - Totalt antal webblänkar i Ultra- och Original-kurser.
 • application/x-lti-launch - Totalt antal infogade LTI-applikationer i Ultra- och Original-kurser.
 • application/x-page – Totalt antal av alla andra typer av innehåll som skapats i Original-kurser, inklusive tomma sidor och modulsidor.

Ally Export Issue Columns

 • AlternativeText:2 - Total number of PDFs and documents with at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • Contrast:2 - Total number of presentation, document, and PDF files that have contrast issues. This is a major issue.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Total number of PDFs and documents that exceed the recommended H6 level of headings. This is a minor issue.
 • HeadingsPresence:2 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings. This is a major issue.
 • HeadingsSequential:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have an H1 heading as the first heading. This is a minor issue.
 • HtmlCaption:2 - Total number of HTML content and files that have YouTubeTM videos without captions. This is a major issue.
 • HtmlColorContrast:2 - Total number of HTML and WYSIWYG content that have poor color contrast. This is a major issue.
 • HtmlDefinitionList:3 - Total number of HTML content and files that are not properly defined. For example, every form element has a label and that p elements are not used to style headings. This is a minor issue.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Total number of HTML content and files that have empty headings. This is a major issue.
 • HtmlHasLang:3 - Total number of HTML content and files that don’t have language presence identified. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Total number of HTML content and files that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Total number of HTML content and files that don’t have headings. This is a major issue.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Total number of HTML content and files that don’t have the appropriate H heading as the first heading. This is a major issue.
 • HtmlImageAlt:2 - Total number of HTML content and files that have at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Total number of HTML content and files that have images with the same alternative text as other images. This is a minor issue.
 • HtmlLabel:2 - Total number of HTML content and files that have form elements without labels. This is a major issue.
 • HtmlLinkName:3 - Total number of HTML content and files that have links that are not descriptive. This is a minor issue.
 • HtmlList:3 - Total number of HTML content and files that don’t have properly formed lists. This is a minor issue.
 • HtmlObjectAlt:2 - Total number of HTML content and files that have object tags without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Total number of HTML content and files that have table columns without proper a proper header. This is a major issue.
 • HtmlTitle:3 - Total number of HTML content and files that don’t have a title. This is a minor issue.
 • ImageContrast:2 - Total number of images that have poor contrast. This is a major issue.
 • ImageDecorative - Total number of images that have not been marked as decorative.
 • ImageDescription:2 - Total number of images that don't have an alternative description. This is a major issue.
 • ImageOcr:3 - Total number of images that images that contain text. This is a minor issue.
 • ImageSeizure:1 - Total number of images that can cause seizures. This is a severe issue.
 • LanguageCorrect:3 - Total number of items that have an incorrect language set. This is a minor issue.
 • LanguagePresence:3 - Total number of items that don’t have a language specified. This is a minor issue.
 • LibraryReference - Total number of items that could be improved with library reference information.
 • Ocred:2 - Total number of PDFs that are scanned and have been OCRed. This is a major issue.
 • Parsable:1 - Total number of items that are malformed or corrupted and students may be able to open. This is a severe issue.
 • Scanned:1 - Total number of PDFs that are scanned but have not been OCRed. This is a severe issue.
 • Security:1 - Total number of items that require a password. This is a severe issue.
 • TableHeaders:2 - Total number of items that have tables without headers. This is a major issue.
 • Tagged:2 - Total number of PDFs that are not tagged. This is a major issue.
 • Title:3 - Total number of items without a title. This is a minor issue.

Rapport för enskild kurs

Ally exporterar enskild kurs, sektion eller domänrapport

Rader är innehållsobjekt. I kolumnerna ser du allmän information, poäng och tillgänglighetsproblem.

 • Id - Innehållsobjektets ID.
 • Name - Innehållsobjektets namn.
 • Mime type - Innehållsobjektets typ.
 • Score - Tillgänglighetspoäng för innehållsobjektet.
 • Deleted at - Datum då innehållsobjektet togs bort.
 • Library reference - Biblioteksreferens för JSON-objekt.
 • Url - Innehållsobjektets webbadress.
 • AlternativeText:3 - Identifierar om PDF-filens och dokumentets innehållstyper har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett mindre problem.
 • Contrast:2 - Identifierar om innehållstypen har kontrastproblem. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Identifierar om PDF-filens och dokumentets innehållstyp överskrider rekommenderad H6-nivå för rubriker. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsPresence:2 - Identifierar om PDF-filens och dokumentets innehållstyp inte har några rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsSequential:3 - Identifierar om PDF-filens och dokumentets innehållstyp inte har rubriker i en logisk följd. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Identifierar om PDF-filens och dokumentets innehållstyp inte har någon H1-rubrik som första rubrik. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlCaption:3 - Identifierar om HTML-innehållstypen har YouTubeTM-videos utan undertexter. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlColorContrast:2 - Identifierar om HTML-innehållstypen har dålig färgkonstrast. Detta är ett stort problem.
 • HtmlColorContrast:3 - Identifierar om HTML-innehållstypen inte är ordentligt definierad. Det kan vara att alla formulärelement har en etikett och att p-element inte används för att formatera rubriker. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Identifierar om HTML-innehållstypen inte har några tomma rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHasLang:3 - Identifierar om HTML-innehållstypen inte har språknärvaro identifierad. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Identifierar om HTML-innehållstypen inte har rubriker i en logisk följd. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Identifierar om HTML-innehållstypen inte har några rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Identifierar om HTML-innehållstypen inte har någon H-rubrik som första rubrik. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageAlt:2 - Identifierar om HTML-innehållstypen har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Identifierar om HTML-innehållstypen har bilder med samma alternativa text som andra bilder. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlLabel:2 - Identifierar om HTML-innehållstypen har formelement utan märkning. Detta är ett stort problem.
 • HtmlLabel:3 - Identifierar om HTML-innehållstypen har länkar som inte är beskrivande. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlList:3 - Identifierar om HTML-innehållstypen inte har ordentligt formade listor. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlObjectAlt:2 - Identifierar om HTML-innehållstypen har objekttaggar utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Identifierar om HTML-innehållstypen har kolumner utan ordentliga rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTitle:3 - Identifierar om HTML-innehållstypen inte har någon titel. Detta är ett mindre problem.
 • ImageContrast:2 - Identifierar om bildinnehållstypen har dålig konstrast. Detta är ett stort problem.
 • ImageDecorative:2 - Identifierar om bildinnehållstypen har märkts som dekorativ. Detta är ett stort problem.
 • ImageDescription:2 - Identifierar om bildinnehållstypen inte har någon alternativ beskrivning. Detta är ett stort problem.
 • ImageOcr:3 - Identifierar om bildinnehållstypen innehåller text. Detta är ett mindre problem.
 • ImageSeizure:1 - Identifierar om bildinnehållstypen kan orsaka epileptiska anfall. Detta är ett allvarligt problem.
 • LanguageCorrect:3 - Identifierar om innehållstypen har en felaktig språkinställning. Detta är ett mindre problem.
 • LanguagePresence:3 - Identifierar om innehållstypen inte har något språk specificerat. Detta är ett mindre problem.
 • LibraryReference:3 - Identifierar om innehållstypen kan förbättras med biblioteksreferensinformation. Detta är ett mindre problem.
 • Ocred:2 - Identifierar om PDF-innehållstypen har skannats men inte OCRed. Detta är ett stort problem.
 • Parsable:1 - Identifierar om innehållstypen är deformerad eller förstörd och om deltagarna kan öppna den. Detta är ett allvarligt problem.
 • Scanned:1 - Identifierar om PDF-innehållstypen är skannad. Detta är ett allvarligt problem.
 • Security:1 - Identifierar om innehållstypen kräver ett lösenord. Detta är ett allvarligt problem.
 • TableHeaders:2 - Identifierar om innehållstypen har tabeller utan rubriker. Detta är ett stort problem.
 • Tagged:3 - Identifierar om PDF-innehållstypen inte är taggad. Detta är ett mindre problem.
 • Title:3 - Identifierar om innehållstypen inte har någon titel. Detta är ett mindre problem.

Ally Export Column Heading Number


What does the number in the issue column headings mean?

The number in the column heading represents the severity level of the issue.

 • 1 represents severe issues
 • 2 represents major issues
 • 3 represents minor issues

For example, ImageSeizure:1 is a severe issue while AlternativeText:2 is a major issue.

This makes it easier to parse the severity of each issue in an automated way.