Vad betyder siffran i rubrikerna för problemkolumnerna?

Siffran i kolumnrubriken visar hur allvarligt problemet är.

  • 1 är allvarliga problem
  • 2 är stora problem
  • 3 är mindre problem

Till exempel är ImageSeizure:1 ett allvarligt problem medan AlternativeText:2 är ett stort problem.

Det här gör det enklare att automatiskt se hur allvarliga de olika problemen är.