Rapporter for Blackboard Learn Original og Ultra

Emnerapport

Rader er emner. Kolonner er generell informasjon, resultater og tilgjengelighetsproblemer.

 • Term id – semester-ID.
 • Semesternavn – Semesternavn.
 • Avdeling-ID – Avdelings-ID-en.
 • Avdelingsnavn – Avdelingsnavnet.
 • Emne-ID – emne-ID.
 • Course code – emnekode.
 • Course name – emnenavn.
 • Course url – nettadresse til emnet.
 • Number of students – totalt antall studenter som er påmeldt emnet.
 • Observed deleted on – datoen emnet ble slettet.
 • Last checked on – datoen og klokkeslettet emnet sist ble synkronisert. Dette bør korrespondere mer eller mindre med den siste hendelsen Ally mottok for det aktuelle emnet.
 • Ally-aktivert – viser om underviserens tilbakemelding og alternative formater er aktivert for emner. SANN er aktivert. USANN er deaktivert.
 • Totalt antall filer – totalt antall filer i emnene.
 • Totalt antall WYSIWYG – Totalt antall (HTML) innhold som er opprettet i innholdsredigeringen for Læringsplattform (LMS).
 • Totalt antall poengsum – Det gjennomsnittlige tilgjengelighetsresultatet for både filer og WYSIWYG-innhold kombinert.
 • Filpoengsum – Gjennomsnittlig poengsum for opplastet filinnhold. For eksempel PDF-filer, Word-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner, bilder og så videre.
 • WYSIWYG-poengsum – Gjennomsnittligpoeng for (HTML) innhold som opprettes via LMS innholds redigeringen.
 • PDF – totalt antall PDF-filer i emnet.
 • image – totalt antall bilder i emnet.
 • html-side - totalt antall HTML-filer lastet opp i emnet.
 • presentasjon – totalt antall presentasjoner i emnet.
 • document – totalt antall dokumenter i emnet.
 • Other – totalt antall filer i emnet som verken er PDF-filer, bilder, HTML-sider, presentasjoner eller dokumenter.
 • application/x-document – totalt antall dokumenter i Ultra-emner.
 • application/x-folder – totalt antall innholdsmapper i Ultra- og Original-emner.
 • application/x-item – totalt antall innholdselementer i Original-emner.
 • application/x-learning-module – totalt antall læringsmoduler i Ultra- og Original-emner.
 • application/x-lesson – totalt antall leksjonsplaner i Ultra-emner.
 • application/x-link-discussion-topic – totalt antall lenker til diskusjoner i Ultra- og Original-emner.
 • application/x-link-web – totalt antall nettlenker i Ultra- og Original-emner.
 • application/x-lti-launch – totalt antall innebygde LTI-applikasjoner i Ultra- og Original-emner.
 • applikasjon/x-side – totalt antall andre typer innhold som er laget i Original-emner, deriblant tomme sider og modulsider.

Problem med eksport av Ally-kolonner

 • AlternativeText:2 – Viser om PDF-dokumentet eller presentasjonen har minst ett bilde uten alternativ tekst.e Dette er et stort problem.
 • Kontrast:2 – totalt antall presentasjons-, dokument-og PDF-filer som har kontrastproblemer. Dette er et stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – totalt antall PDF-filer, presentasjoner og dokumenter som overskrider det anbefalte H6-nivået for overskrifter. Dette er et lite problem.
 • HeadingsPresence:2 – totalt antall PDF-filer, presentasjoner og dokumenter som ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HeadingsSequential:3 – totalt antall PDF-filer og dokumenter som ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - totalt antall PDF-er og dokumenter som ikke har en H1-overskrift som første overskrift. Dette er et lite problem.
 • HtmlBrokenLink: 2 – Totalt antall sider som har brutte lenker i et domene. Dette er et stort problem.

  Denne sjekken er for øyeblikket bare i Ally for nettsteder.

 • HtmlCaption:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har YouTubeTM-videoer uten teksting. Dette er et stort problem.

  GooglesTM retningslinjer for personvern

 • HtmlColorContrast:2 - totalt antall HTML- og WYSIWYG-elementer som har dårlig fargekontrast. Dette er et stort problem.
 • HtmlDefinitionList:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke er korrekt definert. Alle skjemaelementer bør for eksempel ha et «label»-attributt, og «p»-elementer bør ikke brukes for stilisere overskrifter. Dette er et lite problem.
 • HtmlEmptyHeading:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlHasLang:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer uten identifisert språk. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har en H-overskrift som første overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlmageAlt:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer med minst ett bilde uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har bilder med samme alternative tekst som andre bilder. Dette er et lite problem.
 • HtmlLabel:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har formelementer uten teksting. Dette er et stort problem.
 • HtmlLinkName:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har lenker som ikke er beskrivende. Dette er et lite problem.
 • HtmlList:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer uten korrekt formulerte lister. Dette er et lite problem.
 • HtmObjectAlt:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har objekttagger uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlTdHasHeader:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har tabellkolonner uten korrekte overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlTitle:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som mangler titler. Dette er et lite problem.
 • ImageContrast:2 – totalt antall bilder med dårlig kontrast. Dette er et stort problem.
 • ImageDecorative:2 - Totalt antall bilder som ikke har blitt merket som dekorative. Dette er et stort problem.
 • ImageDescription:2 – totalt antall bilder uten alternative beskrivelser. Dette er et stort problem.
 • ImageOcr:3 – totalt antall bilder som inneholder tekst. Dette er et lite problem.
 • ImageSeizure:1 – totalt antall bilder som kan fremkalle anfall. Dette er et alvorlig problem.
 • LanguageCorrect:3 – totalt antall elementer med feil språk angitt. Dette er et lite problem.
 • LanguagePresence:3 – totalt antall elementer uten noe angitt språk. Dette er et lite problem.
 • LibraryReference – totalt antall elementer som kan forbedres med informasjon om biblioteksreferanser.
 • Ocred:2 – totalt antall PDF-er og dokumenter som er skannet og har blitt OCR-behandlet. Dette er et stort problem.
 • Parsable:1 – Totalt antall elementer som er feil formatert eller som er ødelagt, og som studenter ikke kan åpne.. Dette er et alvorlig problem.
 • Scanned:1 – totalt antall PDF-er og dokumenter som er skannet og har blitt OCR-behandlet. Dette er et alvorlig problem.
 • Security:1 – totalt antall elementer som krever passord. Dette er et alvorlig problem.
 • TableHeaders:2 – totalt antall elementer som har tabeller uten overskrifter. Dette er et stort problem.
 • Tagged:2 - totalt antall PDF-er som ikke er tagget. Dette er et stort problem.
 • Title:3 – totalt antall elementer uten tittel. Dette er et lite problem.

Månedsrapport

Rader er emner. Kolonner er generell informasjon, resultater og tilgjengelighetsproblemer.

 • Month – datoen for hver måned.
 • Number of courses – totalt antall emner.
 • Totalt antall filer – totalt antall filer i emnene.
 • Totalt antall WYSIWYG – Totalt antall (HTML) innhold som er opprettet i innholdsredigeringen for Læringsplattform (LMS).
 • Totalt antall poengsum – Det gjennomsnittlige tilgjengelighetsresultatet for både filer og WYSIWYG-innhold kombinert.
 • Filpoengsum – Gjennomsnittlig poengsum for opplastet filinnhold. For eksempel PDF-filer, Word-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner, bilder og så videre.
 • WYSIWYG-poengsum – Gjennomsnittligpoeng for (HTML) innhold som opprettes via LMS innholds redigeringen.
 • PDF – totalt antall PDF-filer i emnet.
 • image – totalt antall bilder i emnet.
 • html-side - totalt antall HTML-filer lastet opp i emnet.
 • presentasjon – totalt antall presentasjoner i emnet.
 • document – totalt antall dokumenter i emnet.
 • Other – totalt antall filer i emnet som verken er PDF-filer, bilder, HTML-sider, presentasjoner eller dokumenter.
 • application/x-document – totalt antall dokumenter i Ultra-emner.
 • application/x-folder – totalt antall innholdsmapper i Ultra- og Original-emner.
 • application/x-item – totalt antall innholdselementer i Original-emner.
 • application/x-learning-module – totalt antall læringsmoduler i Ultra- og Original-emner.
 • application/x-lesson – totalt antall leksjonsplaner i Ultra-emner.
 • application/x-link-discussion-topic – totalt antall lenker til diskusjoner i Ultra- og Original-emner.
 • application/x-link-web – totalt antall nettlenker i Ultra- og Original-emner.
 • application/x-lti-launch – totalt antall innebygde LTI-applikasjoner i Ultra- og Original-emner.
 • applikasjon/x-side – totalt antall andre typer innhold som er laget i Original-emner, deriblant tomme sider og modulsider.

Problem med eksport av Ally-kolonner

 • AlternativeText:2 – Viser om PDF-dokumentet eller presentasjonen har minst ett bilde uten alternativ tekst.e Dette er et stort problem.
 • Kontrast:2 – totalt antall presentasjons-, dokument-og PDF-filer som har kontrastproblemer. Dette er et stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – totalt antall PDF-filer, presentasjoner og dokumenter som overskrider det anbefalte H6-nivået for overskrifter. Dette er et lite problem.
 • HeadingsPresence:2 – totalt antall PDF-filer, presentasjoner og dokumenter som ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HeadingsSequential:3 – totalt antall PDF-filer og dokumenter som ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - totalt antall PDF-er og dokumenter som ikke har en H1-overskrift som første overskrift. Dette er et lite problem.
 • HtmlBrokenLink: 2 – Totalt antall sider som har brutte lenker i et domene. Dette er et stort problem.

  Denne sjekken er for øyeblikket bare i Ally for nettsteder.

 • HtmlCaption:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har YouTubeTM-videoer uten teksting. Dette er et stort problem.

  GooglesTM retningslinjer for personvern

 • HtmlColorContrast:2 - totalt antall HTML- og WYSIWYG-elementer som har dårlig fargekontrast. Dette er et stort problem.
 • HtmlDefinitionList:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke er korrekt definert. Alle skjemaelementer bør for eksempel ha et «label»-attributt, og «p»-elementer bør ikke brukes for stilisere overskrifter. Dette er et lite problem.
 • HtmlEmptyHeading:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlHasLang:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer uten identifisert språk. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har en H-overskrift som første overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlmageAlt:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer med minst ett bilde uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har bilder med samme alternative tekst som andre bilder. Dette er et lite problem.
 • HtmlLabel:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har formelementer uten teksting. Dette er et stort problem.
 • HtmlLinkName:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har lenker som ikke er beskrivende. Dette er et lite problem.
 • HtmlList:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer uten korrekt formulerte lister. Dette er et lite problem.
 • HtmObjectAlt:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har objekttagger uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlTdHasHeader:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har tabellkolonner uten korrekte overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlTitle:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som mangler titler. Dette er et lite problem.
 • ImageContrast:2 – totalt antall bilder med dårlig kontrast. Dette er et stort problem.
 • ImageDecorative:2 - Totalt antall bilder som ikke har blitt merket som dekorative. Dette er et stort problem.
 • ImageDescription:2 – totalt antall bilder uten alternative beskrivelser. Dette er et stort problem.
 • ImageOcr:3 – totalt antall bilder som inneholder tekst. Dette er et lite problem.
 • ImageSeizure:1 – totalt antall bilder som kan fremkalle anfall. Dette er et alvorlig problem.
 • LanguageCorrect:3 – totalt antall elementer med feil språk angitt. Dette er et lite problem.
 • LanguagePresence:3 – totalt antall elementer uten noe angitt språk. Dette er et lite problem.
 • LibraryReference – totalt antall elementer som kan forbedres med informasjon om biblioteksreferanser.
 • Ocred:2 – totalt antall PDF-er og dokumenter som er skannet og har blitt OCR-behandlet. Dette er et stort problem.
 • Parsable:1 – Totalt antall elementer som er feil formatert eller som er ødelagt, og som studenter ikke kan åpne.. Dette er et alvorlig problem.
 • Scanned:1 – totalt antall PDF-er og dokumenter som er skannet og har blitt OCR-behandlet. Dette er et alvorlig problem.
 • Security:1 – totalt antall elementer som krever passord. Dette er et alvorlig problem.
 • TableHeaders:2 – totalt antall elementer som har tabeller uten overskrifter. Dette er et stort problem.
 • Tagged:2 - totalt antall PDF-er som ikke er tagget. Dette er et stort problem.
 • Title:3 – totalt antall elementer uten tittel. Dette er et lite problem.

Terminrapport

Rader er emner. Kolonner er generell informasjon, resultater og tilgjengelighetsproblemer.

 • Term id – semester-ID.
 • Semesternavn – Semesternavn.
 • Number of courses– totalt antall emner.
 • Totalt antall filer – totalt antall filer i emnene.
 • Totalt antall WYSIWYG – Totalt antall (HTML) innhold som er opprettet i innholdsredigeringen for Læringsplattform (LMS).
 • Totalt antall poengsum – Det gjennomsnittlige tilgjengelighetsresultatet for både filer og WYSIWYG-innhold kombinert.
 • Filpoengsum – Gjennomsnittlig poengsum for opplastet filinnhold. For eksempel PDF-filer, Word-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner, bilder og så videre.
 • WYSIWYG-poengsum – Gjennomsnittligpoeng for (HTML) innhold som opprettes via LMS innholds redigeringen.
 • PDF – totalt antall PDF-filer i emnet.
 • image – totalt antall bilder i emnet.
 • html-side - totalt antall HTML-filer lastet opp i emnet.
 • presentasjon – totalt antall presentasjoner i emnet.
 • document – totalt antall dokumenter i emnet.
 • Other – totalt antall filer i emnet som verken er PDF-filer, bilder, HTML-sider, presentasjoner eller dokumenter.
 • application/x-document – totalt antall dokumenter i Ultra-emner.
 • application/x-folder – totalt antall innholdsmapper i Ultra- og Original-emner.
 • application/x-item – totalt antall innholdselementer i Original-emner.
 • application/x-learning-module – totalt antall læringsmoduler i Ultra- og Original-emner.
 • application/x-lesson – totalt antall leksjonsplaner i Ultra-emner.
 • application/x-link-discussion-topic – totalt antall lenker til diskusjoner i Ultra- og Original-emner.
 • application/x-link-web – totalt antall nettlenker i Ultra- og Original-emner.
 • application/x-lti-launch – totalt antall innebygde LTI-applikasjoner i Ultra- og Original-emner.
 • applikasjon/x-side – totalt antall andre typer innhold som er laget i Original-emner, deriblant tomme sider og modulsider.

Problem med eksport av Ally-kolonner

 • AlternativeText:2 – Viser om PDF-dokumentet eller presentasjonen har minst ett bilde uten alternativ tekst.e Dette er et stort problem.
 • Kontrast:2 – totalt antall presentasjons-, dokument-og PDF-filer som har kontrastproblemer. Dette er et stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – totalt antall PDF-filer, presentasjoner og dokumenter som overskrider det anbefalte H6-nivået for overskrifter. Dette er et lite problem.
 • HeadingsPresence:2 – totalt antall PDF-filer, presentasjoner og dokumenter som ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HeadingsSequential:3 – totalt antall PDF-filer og dokumenter som ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - totalt antall PDF-er og dokumenter som ikke har en H1-overskrift som første overskrift. Dette er et lite problem.
 • HtmlBrokenLink: 2 – Totalt antall sider som har brutte lenker i et domene. Dette er et stort problem.

  Denne sjekken er for øyeblikket bare i Ally for nettsteder.

 • HtmlCaption:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har YouTubeTM-videoer uten teksting. Dette er et stort problem.

  GooglesTM retningslinjer for personvern

 • HtmlColorContrast:2 - totalt antall HTML- og WYSIWYG-elementer som har dårlig fargekontrast. Dette er et stort problem.
 • HtmlDefinitionList:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke er korrekt definert. Alle skjemaelementer bør for eksempel ha et «label»-attributt, og «p»-elementer bør ikke brukes for stilisere overskrifter. Dette er et lite problem.
 • HtmlEmptyHeading:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlHasLang:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer uten identifisert språk. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har en H-overskrift som første overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlmageAlt:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer med minst ett bilde uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har bilder med samme alternative tekst som andre bilder. Dette er et lite problem.
 • HtmlLabel:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har formelementer uten teksting. Dette er et stort problem.
 • HtmlLinkName:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har lenker som ikke er beskrivende. Dette er et lite problem.
 • HtmlList:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer uten korrekt formulerte lister. Dette er et lite problem.
 • HtmObjectAlt:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har objekttagger uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlTdHasHeader:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har tabellkolonner uten korrekte overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlTitle:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som mangler titler. Dette er et lite problem.
 • ImageContrast:2 – totalt antall bilder med dårlig kontrast. Dette er et stort problem.
 • ImageDecorative:2 - Totalt antall bilder som ikke har blitt merket som dekorative. Dette er et stort problem.
 • ImageDescription:2 – totalt antall bilder uten alternative beskrivelser. Dette er et stort problem.
 • ImageOcr:3 – totalt antall bilder som inneholder tekst. Dette er et lite problem.
 • ImageSeizure:1 – totalt antall bilder som kan fremkalle anfall. Dette er et alvorlig problem.
 • LanguageCorrect:3 – totalt antall elementer med feil språk angitt. Dette er et lite problem.
 • LanguagePresence:3 – totalt antall elementer uten noe angitt språk. Dette er et lite problem.
 • LibraryReference – totalt antall elementer som kan forbedres med informasjon om biblioteksreferanser.
 • Ocred:2 – totalt antall PDF-er og dokumenter som er skannet og har blitt OCR-behandlet. Dette er et stort problem.
 • Parsable:1 – Totalt antall elementer som er feil formatert eller som er ødelagt, og som studenter ikke kan åpne.. Dette er et alvorlig problem.
 • Scanned:1 – totalt antall PDF-er og dokumenter som er skannet og har blitt OCR-behandlet. Dette er et alvorlig problem.
 • Security:1 – totalt antall elementer som krever passord. Dette er et alvorlig problem.
 • TableHeaders:2 – totalt antall elementer som har tabeller uten overskrifter. Dette er et stort problem.
 • Tagged:2 - totalt antall PDF-er som ikke er tagget. Dette er et stort problem.
 • Title:3 – totalt antall elementer uten tittel. Dette er et lite problem.

Årsrapport

Rader er emner. Kolonner er generell informasjon, resultater og tilgjengelighetsproblemer.

 • Academic year – datoen for hvert år.
 • Number of courses– totalt antall emner.
 • Totalt antall filer – totalt antall filer i emnene.
 • Totalt antall WYSIWYG – Totalt antall (HTML) innhold som er opprettet i innholdsredigeringen for Læringsplattform (LMS).
 • Totalt antall poengsum – Det gjennomsnittlige tilgjengelighetsresultatet for både filer og WYSIWYG-innhold kombinert.
 • Filpoengsum – Gjennomsnittlig poengsum for opplastet filinnhold. For eksempel PDF-filer, Word-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner, bilder og så videre.
 • WYSIWYG-poengsum – Gjennomsnittligpoeng for (HTML) innhold som opprettes via LMS innholds redigeringen.
 • PDF – totalt antall PDF-filer i emnet.
 • image – totalt antall bilder i emnet.
 • html-side - totalt antall HTML-filer lastet opp i emnet.
 • presentasjon – totalt antall presentasjoner i emnet.
 • document – totalt antall dokumenter i emnet.
 • Other – totalt antall filer i emnet som verken er PDF-filer, bilder, HTML-sider, presentasjoner eller dokumenter.
 • application/x-document – totalt antall dokumenter i Ultra-emner.
 • application/x-folder – totalt antall innholdsmapper i Ultra- og Original-emner.
 • application/x-item – totalt antall innholdselementer i Original-emner.
 • application/x-learning-module – totalt antall læringsmoduler i Ultra- og Original-emner.
 • application/x-lesson – totalt antall leksjonsplaner i Ultra-emner.
 • application/x-link-discussion-topic – totalt antall lenker til diskusjoner i Ultra- og Original-emner.
 • application/x-link-web – totalt antall nettlenker i Ultra- og Original-emner.
 • application/x-lti-launch – totalt antall innebygde LTI-applikasjoner i Ultra- og Original-emner.
 • applikasjon/x-side – totalt antall andre typer innhold som er laget i Original-emner, deriblant tomme sider og modulsider.

Problem med eksport av Ally-kolonner

 • AlternativeText:2 – Viser om PDF-dokumentet eller presentasjonen har minst ett bilde uten alternativ tekst.e Dette er et stort problem.
 • Kontrast:2 – totalt antall presentasjons-, dokument-og PDF-filer som har kontrastproblemer. Dette er et stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – totalt antall PDF-filer, presentasjoner og dokumenter som overskrider det anbefalte H6-nivået for overskrifter. Dette er et lite problem.
 • HeadingsPresence:2 – totalt antall PDF-filer, presentasjoner og dokumenter som ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HeadingsSequential:3 – totalt antall PDF-filer og dokumenter som ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 - totalt antall PDF-er og dokumenter som ikke har en H1-overskrift som første overskrift. Dette er et lite problem.
 • HtmlBrokenLink: 2 – Totalt antall sider som har brutte lenker i et domene. Dette er et stort problem.

  Denne sjekken er for øyeblikket bare i Ally for nettsteder.

 • HtmlCaption:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har YouTubeTM-videoer uten teksting. Dette er et stort problem.

  GooglesTM retningslinjer for personvern

 • HtmlColorContrast:2 - totalt antall HTML- og WYSIWYG-elementer som har dårlig fargekontrast. Dette er et stort problem.
 • HtmlDefinitionList:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke er korrekt definert. Alle skjemaelementer bør for eksempel ha et «label»-attributt, og «p»-elementer bør ikke brukes for stilisere overskrifter. Dette er et lite problem.
 • HtmlEmptyHeading:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlHasLang:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer uten identifisert språk. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 - totalt antall HTML-elementer og -filer som ikke har en H-overskrift som første overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlmageAlt:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer med minst ett bilde uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har bilder med samme alternative tekst som andre bilder. Dette er et lite problem.
 • HtmlLabel:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har formelementer uten teksting. Dette er et stort problem.
 • HtmlLinkName:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har lenker som ikke er beskrivende. Dette er et lite problem.
 • HtmlList:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer uten korrekt formulerte lister. Dette er et lite problem.
 • HtmObjectAlt:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har objekttagger uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlTdHasHeader:2 – totalt antall HTML-elementer og -filer som har tabellkolonner uten korrekte overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlTitle:3 – totalt antall HTML-elementer og -filer som mangler titler. Dette er et lite problem.
 • ImageContrast:2 – totalt antall bilder med dårlig kontrast. Dette er et stort problem.
 • ImageDecorative:2 - Totalt antall bilder som ikke har blitt merket som dekorative. Dette er et stort problem.
 • ImageDescription:2 – totalt antall bilder uten alternative beskrivelser. Dette er et stort problem.
 • ImageOcr:3 – totalt antall bilder som inneholder tekst. Dette er et lite problem.
 • ImageSeizure:1 – totalt antall bilder som kan fremkalle anfall. Dette er et alvorlig problem.
 • LanguageCorrect:3 – totalt antall elementer med feil språk angitt. Dette er et lite problem.
 • LanguagePresence:3 – totalt antall elementer uten noe angitt språk. Dette er et lite problem.
 • LibraryReference – totalt antall elementer som kan forbedres med informasjon om biblioteksreferanser.
 • Ocred:2 – totalt antall PDF-er og dokumenter som er skannet og har blitt OCR-behandlet. Dette er et stort problem.
 • Parsable:1 – Totalt antall elementer som er feil formatert eller som er ødelagt, og som studenter ikke kan åpne.. Dette er et alvorlig problem.
 • Scanned:1 – totalt antall PDF-er og dokumenter som er skannet og har blitt OCR-behandlet. Dette er et alvorlig problem.
 • Security:1 – totalt antall elementer som krever passord. Dette er et alvorlig problem.
 • TableHeaders:2 – totalt antall elementer som har tabeller uten overskrifter. Dette er et stort problem.
 • Tagged:2 - totalt antall PDF-er som ikke er tagget. Dette er et stort problem.
 • Title:3 – totalt antall elementer uten tittel. Dette er et lite problem.

Eksporter av avdelingsrapporten

Avdelingsrapporter

Hvis du har avdelinger konfigurertfår du tre avdelingsrapporter som er inkludert i eksporten for å analysere progresjonen til avdelingen over tid.

 • department_months
 • department_years
 • department_terms

Disse avdelingsrapportene ligner på Måneds-, Års- og Termin-rapportene du allerede får, men inkluderer informasjon om avdelingene. Radene er avdelinger i stedet for emner. Kolonnene er fortsatt generell informasjon, karakterer og tilgjengelighetsproblemer.

Hvis avdelinger er konfigurerte, men de er tomme, blir rapportene tomme.

 


Rapport for enkeltemner

Ally-eksporter for enkeltemner, seksjoner eller domenerapporter

Rader er innholdselementer. Kolonner er generell informasjon, resultater og tilgjengelighetsproblemer.

 • Id – ID-en for innholdselementet.
 • Name – Navnet på innholdselementet.
 • Mime type – Typen innholdselement.
 • Score – Tilgjengelighetsresultatet for innholdselementet.
 • Deleted at – Datoen innholdselementet ble slettet.
 • Library reference – JSON-objektet for biblioteksreferanser.
 • Url – Nettadressen til innholdselementet.
 • AlternativeText:2 – Viser om PDF-filen eller dokumentet har minst ett bilde uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • Kontrast: 2 – Viser om presentasjons-, dokument- eller PDF-filen har kontrastproblemer. Dette er et stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – Viser om PDF-filen eller dokumentet har flere overskriftsnivåer enn de anbefalte seks nivåene. Dette er et lite problem.
 • HeadingsPresence:2 – Viser om PDF-filen  eller dokumentet ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HeadingsSequential: 3 – Viser om enkelte PDF-filen eller dokumentet ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 – Viser om PDF-filen eller dokumentet har en H1-overskrift som første overskrift. Dette er et lite problem.
 • HtmlBrokenLink: 2 – Viser om HTML-innholdet har en ødelagt lenke. Dette er et stort problem.

  Denne sjekken er for øyeblikket bare i Ally for nettsteder.

 • HtmlCaption:2 – Viser om HTML-innholdet har YouTubeTM-videoer uten undertekster. Dette er et stort problem.

  GooglesTM retningslinjer for personvern

 • HtmlColorContrast:2 – Viser om HTML- eller WYSIWYG-innholdstypen har lav fargekontrast. Dette er et stort problem.
 • HtmlDefinitionList: 3 – Viser om HTML-innholdet eller filen er riktig definert. Alle skjemaelementer bør for eksempel ha et «label»-attributt, og «p»-elementer bør ikke brukes for stilisere overskrifter. Dette er et lite problem.
 • HtmlEmptyHeading: 2 – Viser om HTML-innhold eller fil har tomme overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlHasLang:3 – Viser om HTML-innholdet eller filen har noe identifisert språk. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 – Viser om HTML-innholdet eller filen ikke har overskrifter i logisk rekkefølge. Dette er et lite problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 – Viser om HTML-innholdet eller filen ikke har overskrifter. Dette er et stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 – Viser om HTML-innholdet eller filen ikke har riktig H-overskrift som første overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlImageAlt:2 – Viser om HTML-innholdet eller filen har minst ett bilde uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 – Viser om HTML-innholdet eller filen har bilder med samme alternative tekst som andre bilder. Dette er et lite problem.
 • HtmlLabel:2 – Viser om HTML-innholdet eller filen har skjemaelementer uten etiketter. Dette er et stort problem.
 • HtmlLinkName: 3 – Viser om HTML-innholdet eller filen har lenker som ikke er beskrivende. Dette er et lite problem.
 • HtmlList:3 – Viser om HTML-innholdet eller filen ikke har riktig formaterte lister. Dette er et lite problem.
 • HtmlObjectAlt:2 – Viser om HTML-innholdet eller filen har objekttagger uten alternativ tekst. Dette er et stort problem.
 • HtmlTdHasHeader:2 – Viser om HTML-innholdet eller filen har tabellkolonner uten en skikkelig overskrift. Dette er et stort problem.
 • HtmlTitle:3 – Viser om HTML-innhold eller filen ikke har tittel. Dette er et lite problem.
 • ImageContrast:2 – Viser om bildet har dårlig kontrast. Dette er et stort problem.
 • ImageDecorative:2 - Viser om bildet ikke er merket som dekorativt. Dette er et stort problem.
 • ImageDescription:2 – Viser om bildet har alternativ beskrivelse. Dette er et stort problem.
 • ImageOcr:3 – Viser om bildet inneholder tekst. Dette er et lite problem.
 • ImageSeizure:1 – Viser om bildet kan forårsake anfall. Dette er et alvorlig problem.
 • LanguageCorrect:3 – Viser om elementet har feil språksett. Dette er et lite problem.
 • LanguagePresence:3 – Viser om elementet ikke har et bestemt språk. Dette er et lite problem.
 • Ocred:2 – Viser om PDF-filen er skannet og OCR-behandlet. Dette er et stort problem.
 • Parsable:1 – Viser om elementet er feil formatert eller ødelagt, og det kan hende studentene ikke kan åpne det. Dette er et alvorlig problem.
 • Scanned:1 – Viser om PDF-filen er skannet. Dette er et alvorlig problem.
 • Security:1 – Viser om elementet krever passord. Dette er et alvorlig problem.
 • TableHeaders: 2 – Viser om elementet har tabeller uten overskrifter. Dette er et stort problem.
 • Tagged:2 – Viser om PDF-filen ikke er tagget. Dette er et stort problem.
 • Title:3 – Viser om elementet har en tittel. Dette er et lite problem.

Kolonneoverskriftsnummer for Ally-eksport


Hva betyr tallet i kolonneoverskriftene for problemer?

Tallet i kolonneoverskriften indikerer problemets alvorlighetsgrad.

 • 1 representerer alvorlige problemer
 • 2 representerer store problemer
 • 3 representerer små problemer

ImageSeizure:1 er for eksempel et alvorlig problem, mens AlternativeText:2 er et stort problem.

Dermed blir det lettere å se over alvorlighetsgraden for de ulike problemene automatisk.