Rader representerar innehållsobjekt. I kolumnerna ser du allmän information, poäng och tillgänglighetsproblem.

 • Id - Innehållsobjektets ID.
 • Name - Innehållsobjektets namn.
 • Mime type - Innehållsobjektets typ.
 • Score - Tillgänglighetspoäng för innehållsobjektet.
 • Deleted at - Datum då innehållsobjektet togs bort.
 • Library reference - Biblioteksreferens för JSON-objekt.
 • Url – Innehållsobjektets URL.
 • AlternativeText:2 – Identifierar om PDF-filen eller dokumentet har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • Contrast:2 – Identifierar om presentationen, dokumentet eller PDF-filen har kontrastproblem. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsHigherLevel:3 – Identifierar om PDF-filen eller dokumentet överskrider rekommenderad H6-nivå för rubriker. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsPresence:2 – Identifierar om PDF-filen eller dokumentet inte har rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HeadingsSequential 3 – Identifierar om PDF-filen eller dokumentet inte har rubriker i en logisk ordning. Detta är ett mindre problem.
 • HeadingsStartAtOne:3 – Identifierar om PDF-filen eller dokumentet inte har någon H1-rubrik som första rubrik. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlBrokenLink:2 – Identifierar om HTML-innehåll har en bruten länk. Detta är ett stort problem.

  Denna kontroll görs endast i Ally för webbplatser för närvarande.

 • HtmlCaption:2 – Identifierar om HTML-innehållet har YouTubeTM-videor utan undertexter. Detta är ett stort problem.

  GoogleTM integritetspolicy

 • HtmlColorContrast:2 – Identifierar om HTML- eller WYSIWYG-innehållet har dålig färgkontrast. Detta är ett stort problem.
 • HtmlDefinitionList: 3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har definierats korrekt. Det kan vara att alla formulärelement har en etikett och att p-element inte används för att formatera rubriker. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlEmptyHeading:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har tomma rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHasLang:3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har språknärvaro identifierad. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingOrder:3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har rubriker i en logisk följd. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlHeadingsPresence:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlHeadingsStart:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har lämplig H-rubrik som första rubrik. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageAlt:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har minst en bild utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har bilder med samma alternativa text som andra bilder. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlLabel:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har formelement utan märkning. Detta är ett stort problem.
 • HtmlLinkName:3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har länkar som inte är beskrivande. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlList:3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har korrekt formade listor. Detta är ett mindre problem.
 • HtmlObjectAlt:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har objekttaggar utan alternativ text. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTdHasHeader:2 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen har tabellkolumner utan korrekta rubriker. Detta är ett stort problem.
 • HtmlTitle: 3 – Identifierar om HTML-innehållet eller filen inte har någon titel. Detta är ett mindre problem.
 • ImageContrast:2 – Identifierar om bilden har dålig kontrast. Detta är ett stort problem.
 • ImageDecorative:2 – Visar om bilden inte är markerad som dekorativ. Detta är ett stort problem.
 • ImageDescription:2 – Identifierar om bilden inte har någon alternativ beskrivning. Detta är ett stort problem.
 • ImageOcr: 3 – Identifierar om bilden innehåller text. Detta är ett mindre problem.
 • ImageSeizure:1 – Identifierar om bilden kan leda till epilepsianfall. Detta är ett allvarligt problem.
 • LanguageCorrect:3 – Identifierar om objektet har felaktig språkinställning. Detta är ett mindre problem.
 • LanguagePresence:3 – Identifierar om objektet inte har ett språk angivet. Detta är ett mindre problem.
 • Ocred:2 – Identifierar om PDF-filen skannats och OCR-bearbetats. Detta är ett stort problem.
 • Parsable:1 – Identifierar om objektet är felaktigt utformat eller skadat och deltagarna kanske inte kan öppna det. Detta är ett allvarligt problem.
 • Scanned:1 – Identifierar om PDF-filen skannats. Detta är ett allvarligt problem.
 • Security:1 – Identifierar om objektet kräver ett lösenord. Detta är ett allvarligt problem.
 • TableHeaders:2 – Identifierar om objektet har tabeller utan rubriker. Detta är ett stort problem.
 • Tagged:2 – Identifierar om PDF-filen inte är taggad. Detta är ett stort problem.
 • Titel:3 – Identifierar om objektet inte har någon titel. Detta är ett mindre problem.