Informes per a Blackboard Learn Original i Ultra

Informe per cursos

Les files són cursos. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • ID del trimestre: l'identificador del trimestre.
 • Nom del trimestre: el nom del trimestre.
 • ID del departament: l’identificador del departament.
 • Nom del departament: el nom del departament.
 • ID del curs: l'identificador del curs.
 • Codi del curs: el codi del curs.
 • Nom del curs: el nom del curs.
 • URL del curs: la direcció URL del curs.
 • Nombre d'estudiants: el nombre total d'estudiants matriculats al curs.
 • Suprimit el: la data en què es va suprimir el curs.
 • Comprovat per última vegada el: la data i hora en què el curs va sincronitzar-se per última vegada. Això es correspon aproximadament amb l'últim esdeveniment que Ally ha rebut per al curs.
 • Ally habilitat - Mostra si els comentaris de l'instructor i els formats alternatius estan habilitats per a un curs. VERTADER significa habilitat. FALS significa inhabilitat.
 • Total de fitxers: el nombre total de fitxers en els cursos.
 • Total WYSIWYG: el nombre total de contingut (HTML) creat a l’editor de contingut del sistema de gestió de l’aprenentatge (Learning Management System, LMS).
 • Puntuació global: la puntuació mitjana d’accessibilitat combinada per al contingut dels fitxers i de WYSIWYG.
 • Puntuació de fitxers: la puntuació mitjana del contingut dels fitxers carregats. Per exemple, fitxers PDF, documents de Word, presentacions de PowerPoint, imatges, etc.
 • Puntuació WYSIWYG: la puntuació mitjana del contingut (HTML) creat mitjançant l’editor de contingut de LMS.
 • pdf: el nombre total de fitxers PDF del curs.
 • image: el nombre total d'imatges del curs.
 • html-page: el nombre total de pàgines HTML carregades al curs.
 • presentation: el nombre total de presentacions del curs.
 • document: el nombre total de documents del curs.
 • other: el nombre total de fitxers del curs que no són PDF, imatges, pàgines HTML, presentacions ni documents.
 • application/x-document: el nombre total de documents dels cursos Ultra.
 • application/x-folder: el nombre total de carpetes de contingut dels cursos Ultra i Original.
 • application/x-item: el nombre total d'elements de contingut dels cursos Original.
 • application/x-learning-module: el nombre total de mòduls d'aprenentatge dels cursos Ultra i Original.
 • application/x-lesson: el nombre total de plans de lliçons dels cursos Original.
 • application/x-link-discussion-topic: el nombre total d'enllaços a debats dels cursos Ultra i Original.
 • application/x-link-web: el nombre total d'enllaços d'Internet dels cursos Ultra i Original.
 • application/x-lti-launch: el nombre total d'aplicacions LTI incrustades dels cursos Ultra i Original.
 • Application/x-page: el nombre total de tots els altres tipus de contingut creats en cursos Original, incloses la pàgina en blanc i la pàgina de mòdul.

Columnes de problemes d'exportació d'Ally

 • AlternativeText:2 - Mostra si el PDF o el document tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • Contrast:2 - Nombre total de fitxers de presentacions, documents i PDF que tenen problemes de contrast. Aquest és un problema important.
 • EncapçalamentsNivellSuperior:3 - Nombre total de PDF i documents que superen el nivell d'encapçalaments H6 recomanat. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaEncapçalaments:2 - Nombre total de PDF i documents que no tenen encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • EncapçalamentsSeqüencials:3 - Nombre total de PDF i documents que no tenen els encapçalaments en una seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • EncapçalamentsComencenPerU:3 - Nombre total de PDF i documents que no tenen un encapçalament H1 com a primer encapçalament. Aquest és un problema menor.
 • EnllaçTrencatHtml:2 - Nombre total de pàgines que tenen enllaços trencats en un domini. Aquest és un problema important.

  Aquesta comprovació només es fa a Ally per a llocs web actualment.

 • SubtítolHtml:2 - Nombre total de contingut i fitxers HTML que tenen vídeos de YouTubeTM sense subtítols. Aquest és un problema important.

  Política de privadesa de GoogleTM

 • ContrastColorHtml:2 - Nombre total de contingut HTML i WYSIWYG que tenen un contrast de color deficient. Aquest és un problema important.
 • LlistaDefinicióHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no estan definits correctament. Per exemple, tots els elements de formularis tenen una etiqueta i aquests elements p no es fan servir per crear l'estil dels títols. Aquest és un problema menor.
 • EncapçalamentHtmlBuit:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen encapçalaments buits. Aquest és un problema important.
 • HtmlTéIdioma:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen la presència d'idioma identificada. Aquest és un problema menor.
 • OrdreEncapçalamentsHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen encapçalaments en seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaEncapçalamentsHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • IniciEncapçalamentsHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen l'encapçalament H adequat com a primer encapçalament. Aquest és un problema important.
 • AltImatgeHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • AltImatgeRedundant:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen imatges amb el mateix text alternatiu que altres imatges. Aquest és un problema menor.
 • EtiquetaHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen elements de forma sense etiquetes. Aquest és un problema important.
 • NomEnllaçHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen enllaços no descriptius. Aquest és un problema menor.
 • LlistaHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen llistes formades correctament. Aquest és un problema menor.
 • AltObjecteHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen etiquetes d'objecte sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • TdHtmlAmbEncapçalament:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen columnes de taula sense un encapçalament adequat. Aquest és un problema important.
 • TítolHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen títol. Aquest és un problema menor.
 • ContrastImatge:2 - Nombre total d'imatges amb contrast deficient. Aquest és un problema important.
 • ImatgeDecorativa:2 - Nombre total d'imatges que no s'han marcat com a decoratives. Aquest és un problema important.
 • DescripcióImatge:2 - Nombre total d'imatges que no tenen una descripció alternativa. Aquest és un problema important.
 • OcrImatge:3 - Nombre total d'imatges que contenen text. Aquest és un problema menor.
 • BloqueixImatge:1 - Nombre total d'imatges que poden provocar atacs. Aquest és un problema greu.
 • IdiomaCorrecte:3 - Nombre total d'elements que tenen definit un idioma incorrecte. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaIdioma:3 - Nombre total d'elements que no tenen especificat cap idioma. Aquest és un problema menor.
 • ReferènciaBiblioteca - Nombre total d'elements que es podrien millorar amb informació de referència de la biblioteca.
 • Ocr:2 - Nombre total de PDF que han estat escanejats i s'han processat amb un programa OCR. Aquest és un problema important.
 • Analitzable:1 - Nombre total d'elements que estan mal formats o danyats i els estudiants no podrien obrir-los. Aquest és un problema greu.
 • Escanejat:1 - Nombre total de PDF que s'han escanejat però no s'han processat amb un programa OCR. Aquest és un problema greu.
 • Seguretat:1 - Nombre total d'elements que requereixen una contrasenya. Aquest és un problema greu.
 • EncapçalamentsTaula:2 - Nombre total d'elements que tenen taules sense encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • AmbEtiquetes:2 - Nombre total de PDF que no tenen etiquetes. Aquest és un problema important.
 • Títol:3 - Nombre total d'elements sense títol. Aquest és un problema menor.

Informe per mesos

Les files són cursos. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • Mes : la data de cada mes.
 • Nombre de cursos : el nombre total de cursos.
 • Total de fitxers: el nombre total de fitxers en els cursos.
 • Total WYSIWYG: el nombre total de contingut (HTML) creat a l’editor de contingut del sistema de gestió de l’aprenentatge (Learning Management System, LMS).
 • Puntuació global: la puntuació mitjana d’accessibilitat combinada per al contingut dels fitxers i de WYSIWYG.
 • Puntuació de fitxers: la puntuació mitjana del contingut dels fitxers carregats. Per exemple, fitxers PDF, documents de Word, presentacions de PowerPoint, imatges, etc.
 • Puntuació WYSIWYG: la puntuació mitjana del contingut (HTML) creat mitjançant l’editor de contingut de LMS.
 • pdf: el nombre total de fitxers PDF del curs.
 • image: el nombre total d'imatges del curs.
 • html-page: el nombre total de pàgines HTML carregades al curs.
 • presentation: el nombre total de presentacions del curs.
 • document: el nombre total de documents del curs.
 • other: el nombre total de fitxers del curs que no són PDF, imatges, pàgines HTML, presentacions ni documents.
 • application/x-document: el nombre total de documents dels cursos Ultra.
 • application/x-folder: el nombre total de carpetes de contingut dels cursos Ultra i Original.
 • application/x-item: el nombre total d'elements de contingut dels cursos Original.
 • application/x-learning-module: el nombre total de mòduls d'aprenentatge dels cursos Ultra i Original.
 • application/x-lesson: el nombre total de plans de lliçons dels cursos Original.
 • application/x-link-discussion-topic: el nombre total d'enllaços a debats dels cursos Ultra i Original.
 • application/x-link-web: el nombre total d'enllaços d'Internet dels cursos Ultra i Original.
 • application/x-lti-launch: el nombre total d'aplicacions LTI incrustades dels cursos Ultra i Original.
 • Application/x-page: el nombre total de tots els altres tipus de contingut creats en cursos Original, incloses la pàgina en blanc i la pàgina de mòdul.

Columnes de problemes d'exportació d'Ally

 • AlternativeText:2 - Mostra si el PDF o el document tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • Contrast:2 - Nombre total de fitxers de presentacions, documents i PDF que tenen problemes de contrast. Aquest és un problema important.
 • EncapçalamentsNivellSuperior:3 - Nombre total de PDF i documents que superen el nivell d'encapçalaments H6 recomanat. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaEncapçalaments:2 - Nombre total de PDF i documents que no tenen encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • EncapçalamentsSeqüencials:3 - Nombre total de PDF i documents que no tenen els encapçalaments en una seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • EncapçalamentsComencenPerU:3 - Nombre total de PDF i documents que no tenen un encapçalament H1 com a primer encapçalament. Aquest és un problema menor.
 • EnllaçTrencatHtml:2 - Nombre total de pàgines que tenen enllaços trencats en un domini. Aquest és un problema important.

  Aquesta comprovació només es fa a Ally per a llocs web actualment.

 • SubtítolHtml:2 - Nombre total de contingut i fitxers HTML que tenen vídeos de YouTubeTM sense subtítols. Aquest és un problema important.

  Política de privadesa de GoogleTM

 • ContrastColorHtml:2 - Nombre total de contingut HTML i WYSIWYG que tenen un contrast de color deficient. Aquest és un problema important.
 • LlistaDefinicióHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no estan definits correctament. Per exemple, tots els elements de formularis tenen una etiqueta i aquests elements p no es fan servir per crear l'estil dels títols. Aquest és un problema menor.
 • EncapçalamentHtmlBuit:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen encapçalaments buits. Aquest és un problema important.
 • HtmlTéIdioma:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen la presència d'idioma identificada. Aquest és un problema menor.
 • OrdreEncapçalamentsHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen encapçalaments en seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaEncapçalamentsHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • IniciEncapçalamentsHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen l'encapçalament H adequat com a primer encapçalament. Aquest és un problema important.
 • AltImatgeHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • AltImatgeRedundant:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen imatges amb el mateix text alternatiu que altres imatges. Aquest és un problema menor.
 • EtiquetaHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen elements de forma sense etiquetes. Aquest és un problema important.
 • NomEnllaçHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen enllaços no descriptius. Aquest és un problema menor.
 • LlistaHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen llistes formades correctament. Aquest és un problema menor.
 • AltObjecteHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen etiquetes d'objecte sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • TdHtmlAmbEncapçalament:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen columnes de taula sense un encapçalament adequat. Aquest és un problema important.
 • TítolHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen títol. Aquest és un problema menor.
 • ContrastImatge:2 - Nombre total d'imatges amb contrast deficient. Aquest és un problema important.
 • ImatgeDecorativa:2 - Nombre total d'imatges que no s'han marcat com a decoratives. Aquest és un problema important.
 • DescripcióImatge:2 - Nombre total d'imatges que no tenen una descripció alternativa. Aquest és un problema important.
 • OcrImatge:3 - Nombre total d'imatges que contenen text. Aquest és un problema menor.
 • BloqueixImatge:1 - Nombre total d'imatges que poden provocar atacs. Aquest és un problema greu.
 • IdiomaCorrecte:3 - Nombre total d'elements que tenen definit un idioma incorrecte. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaIdioma:3 - Nombre total d'elements que no tenen especificat cap idioma. Aquest és un problema menor.
 • ReferènciaBiblioteca - Nombre total d'elements que es podrien millorar amb informació de referència de la biblioteca.
 • Ocr:2 - Nombre total de PDF que han estat escanejats i s'han processat amb un programa OCR. Aquest és un problema important.
 • Analitzable:1 - Nombre total d'elements que estan mal formats o danyats i els estudiants no podrien obrir-los. Aquest és un problema greu.
 • Escanejat:1 - Nombre total de PDF que s'han escanejat però no s'han processat amb un programa OCR. Aquest és un problema greu.
 • Seguretat:1 - Nombre total d'elements que requereixen una contrasenya. Aquest és un problema greu.
 • EncapçalamentsTaula:2 - Nombre total d'elements que tenen taules sense encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • AmbEtiquetes:2 - Nombre total de PDF que no tenen etiquetes. Aquest és un problema important.
 • Títol:3 - Nombre total d'elements sense títol. Aquest és un problema menor.

Informe per trimestres

Les files són cursos. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • ID del trimestre: l'identificador del trimestre.
 • Nom del trimestre: el nom del trimestre.
 • Nombre de cursos: el nombre total de cursos.
 • Total de fitxers: el nombre total de fitxers en els cursos.
 • Total WYSIWYG: el nombre total de contingut (HTML) creat a l’editor de contingut del sistema de gestió de l’aprenentatge (Learning Management System, LMS).
 • Puntuació global: la puntuació mitjana d’accessibilitat combinada per al contingut dels fitxers i de WYSIWYG.
 • Puntuació de fitxers: la puntuació mitjana del contingut dels fitxers carregats. Per exemple, fitxers PDF, documents de Word, presentacions de PowerPoint, imatges, etc.
 • Puntuació WYSIWYG: la puntuació mitjana del contingut (HTML) creat mitjançant l’editor de contingut de LMS.
 • pdf: el nombre total de fitxers PDF del curs.
 • image: el nombre total d'imatges del curs.
 • html-page: el nombre total de pàgines HTML carregades al curs.
 • presentation: el nombre total de presentacions del curs.
 • document: el nombre total de documents del curs.
 • other: el nombre total de fitxers del curs que no són PDF, imatges, pàgines HTML, presentacions ni documents.
 • application/x-document: el nombre total de documents dels cursos Ultra.
 • application/x-folder: el nombre total de carpetes de contingut dels cursos Ultra i Original.
 • application/x-item: el nombre total d'elements de contingut dels cursos Original.
 • application/x-learning-module: el nombre total de mòduls d'aprenentatge dels cursos Ultra i Original.
 • application/x-lesson: el nombre total de plans de lliçons dels cursos Original.
 • application/x-link-discussion-topic: el nombre total d'enllaços a debats dels cursos Ultra i Original.
 • application/x-link-web: el nombre total d'enllaços d'Internet dels cursos Ultra i Original.
 • application/x-lti-launch: el nombre total d'aplicacions LTI incrustades dels cursos Ultra i Original.
 • Application/x-page: el nombre total de tots els altres tipus de contingut creats en cursos Original, incloses la pàgina en blanc i la pàgina de mòdul.

Columnes de problemes d'exportació d'Ally

 • AlternativeText:2 - Mostra si el PDF o el document tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • Contrast:2 - Nombre total de fitxers de presentacions, documents i PDF que tenen problemes de contrast. Aquest és un problema important.
 • EncapçalamentsNivellSuperior:3 - Nombre total de PDF i documents que superen el nivell d'encapçalaments H6 recomanat. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaEncapçalaments:2 - Nombre total de PDF i documents que no tenen encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • EncapçalamentsSeqüencials:3 - Nombre total de PDF i documents que no tenen els encapçalaments en una seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • EncapçalamentsComencenPerU:3 - Nombre total de PDF i documents que no tenen un encapçalament H1 com a primer encapçalament. Aquest és un problema menor.
 • EnllaçTrencatHtml:2 - Nombre total de pàgines que tenen enllaços trencats en un domini. Aquest és un problema important.

  Aquesta comprovació només es fa a Ally per a llocs web actualment.

 • SubtítolHtml:2 - Nombre total de contingut i fitxers HTML que tenen vídeos de YouTubeTM sense subtítols. Aquest és un problema important.

  Política de privadesa de GoogleTM

 • ContrastColorHtml:2 - Nombre total de contingut HTML i WYSIWYG que tenen un contrast de color deficient. Aquest és un problema important.
 • LlistaDefinicióHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no estan definits correctament. Per exemple, tots els elements de formularis tenen una etiqueta i aquests elements p no es fan servir per crear l'estil dels títols. Aquest és un problema menor.
 • EncapçalamentHtmlBuit:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen encapçalaments buits. Aquest és un problema important.
 • HtmlTéIdioma:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen la presència d'idioma identificada. Aquest és un problema menor.
 • OrdreEncapçalamentsHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen encapçalaments en seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaEncapçalamentsHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • IniciEncapçalamentsHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen l'encapçalament H adequat com a primer encapçalament. Aquest és un problema important.
 • AltImatgeHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • AltImatgeRedundant:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen imatges amb el mateix text alternatiu que altres imatges. Aquest és un problema menor.
 • EtiquetaHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen elements de forma sense etiquetes. Aquest és un problema important.
 • NomEnllaçHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen enllaços no descriptius. Aquest és un problema menor.
 • LlistaHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen llistes formades correctament. Aquest és un problema menor.
 • AltObjecteHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen etiquetes d'objecte sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • TdHtmlAmbEncapçalament:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen columnes de taula sense un encapçalament adequat. Aquest és un problema important.
 • TítolHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen títol. Aquest és un problema menor.
 • ContrastImatge:2 - Nombre total d'imatges amb contrast deficient. Aquest és un problema important.
 • ImatgeDecorativa:2 - Nombre total d'imatges que no s'han marcat com a decoratives. Aquest és un problema important.
 • DescripcióImatge:2 - Nombre total d'imatges que no tenen una descripció alternativa. Aquest és un problema important.
 • OcrImatge:3 - Nombre total d'imatges que contenen text. Aquest és un problema menor.
 • BloqueixImatge:1 - Nombre total d'imatges que poden provocar atacs. Aquest és un problema greu.
 • IdiomaCorrecte:3 - Nombre total d'elements que tenen definit un idioma incorrecte. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaIdioma:3 - Nombre total d'elements que no tenen especificat cap idioma. Aquest és un problema menor.
 • ReferènciaBiblioteca - Nombre total d'elements que es podrien millorar amb informació de referència de la biblioteca.
 • Ocr:2 - Nombre total de PDF que han estat escanejats i s'han processat amb un programa OCR. Aquest és un problema important.
 • Analitzable:1 - Nombre total d'elements que estan mal formats o danyats i els estudiants no podrien obrir-los. Aquest és un problema greu.
 • Escanejat:1 - Nombre total de PDF que s'han escanejat però no s'han processat amb un programa OCR. Aquest és un problema greu.
 • Seguretat:1 - Nombre total d'elements que requereixen una contrasenya. Aquest és un problema greu.
 • EncapçalamentsTaula:2 - Nombre total d'elements que tenen taules sense encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • AmbEtiquetes:2 - Nombre total de PDF que no tenen etiquetes. Aquest és un problema important.
 • Títol:3 - Nombre total d'elements sense títol. Aquest és un problema menor.

Informe per anys

Les files són cursos. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • Any acadèmic: la data de cada any.
 • Nombre de cursos: el nombre total de cursos.
 • Total de fitxers: el nombre total de fitxers en els cursos.
 • Total WYSIWYG: el nombre total de contingut (HTML) creat a l’editor de contingut del sistema de gestió de l’aprenentatge (Learning Management System, LMS).
 • Puntuació global: la puntuació mitjana d’accessibilitat combinada per al contingut dels fitxers i de WYSIWYG.
 • Puntuació de fitxers: la puntuació mitjana del contingut dels fitxers carregats. Per exemple, fitxers PDF, documents de Word, presentacions de PowerPoint, imatges, etc.
 • Puntuació WYSIWYG: la puntuació mitjana del contingut (HTML) creat mitjançant l’editor de contingut de LMS.
 • pdf: el nombre total de fitxers PDF del curs.
 • image: el nombre total d'imatges del curs.
 • html-page: el nombre total de pàgines HTML carregades al curs.
 • presentation: el nombre total de presentacions del curs.
 • document: el nombre total de documents del curs.
 • other: el nombre total de fitxers del curs que no són PDF, imatges, pàgines HTML, presentacions ni documents.
 • application/x-document: el nombre total de documents dels cursos Ultra.
 • application/x-folder: el nombre total de carpetes de contingut dels cursos Ultra i Original.
 • application/x-item: el nombre total d'elements de contingut dels cursos Original.
 • application/x-learning-module: el nombre total de mòduls d'aprenentatge dels cursos Ultra i Original.
 • application/x-lesson: el nombre total de plans de lliçons dels cursos Original.
 • application/x-link-discussion-topic: el nombre total d'enllaços a debats dels cursos Ultra i Original.
 • application/x-link-web: el nombre total d'enllaços d'Internet dels cursos Ultra i Original.
 • application/x-lti-launch: el nombre total d'aplicacions LTI incrustades dels cursos Ultra i Original.
 • Application/x-page: el nombre total de tots els altres tipus de contingut creats en cursos Original, incloses la pàgina en blanc i la pàgina de mòdul.

Columnes de problemes d'exportació d'Ally

 • AlternativeText:2 - Mostra si el PDF o el document tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • Contrast:2 - Nombre total de fitxers de presentacions, documents i PDF que tenen problemes de contrast. Aquest és un problema important.
 • EncapçalamentsNivellSuperior:3 - Nombre total de PDF i documents que superen el nivell d'encapçalaments H6 recomanat. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaEncapçalaments:2 - Nombre total de PDF i documents que no tenen encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • EncapçalamentsSeqüencials:3 - Nombre total de PDF i documents que no tenen els encapçalaments en una seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • EncapçalamentsComencenPerU:3 - Nombre total de PDF i documents que no tenen un encapçalament H1 com a primer encapçalament. Aquest és un problema menor.
 • EnllaçTrencatHtml:2 - Nombre total de pàgines que tenen enllaços trencats en un domini. Aquest és un problema important.

  Aquesta comprovació només es fa a Ally per a llocs web actualment.

 • SubtítolHtml:2 - Nombre total de contingut i fitxers HTML que tenen vídeos de YouTubeTM sense subtítols. Aquest és un problema important.

  Política de privadesa de GoogleTM

 • ContrastColorHtml:2 - Nombre total de contingut HTML i WYSIWYG que tenen un contrast de color deficient. Aquest és un problema important.
 • LlistaDefinicióHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no estan definits correctament. Per exemple, tots els elements de formularis tenen una etiqueta i aquests elements p no es fan servir per crear l'estil dels títols. Aquest és un problema menor.
 • EncapçalamentHtmlBuit:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen encapçalaments buits. Aquest és un problema important.
 • HtmlTéIdioma:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen la presència d'idioma identificada. Aquest és un problema menor.
 • OrdreEncapçalamentsHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen encapçalaments en seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaEncapçalamentsHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • IniciEncapçalamentsHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen l'encapçalament H adequat com a primer encapçalament. Aquest és un problema important.
 • AltImatgeHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • AltImatgeRedundant:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen imatges amb el mateix text alternatiu que altres imatges. Aquest és un problema menor.
 • EtiquetaHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen elements de forma sense etiquetes. Aquest és un problema important.
 • NomEnllaçHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen enllaços no descriptius. Aquest és un problema menor.
 • LlistaHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen llistes formades correctament. Aquest és un problema menor.
 • AltObjecteHtml:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen etiquetes d'objecte sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • TdHtmlAmbEncapçalament:2 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que tenen columnes de taula sense un encapçalament adequat. Aquest és un problema important.
 • TítolHtml:3 - Nombre total de continguts i fitxers HTML que no tenen títol. Aquest és un problema menor.
 • ContrastImatge:2 - Nombre total d'imatges amb contrast deficient. Aquest és un problema important.
 • ImatgeDecorativa:2 - Nombre total d'imatges que no s'han marcat com a decoratives. Aquest és un problema important.
 • DescripcióImatge:2 - Nombre total d'imatges que no tenen una descripció alternativa. Aquest és un problema important.
 • OcrImatge:3 - Nombre total d'imatges que contenen text. Aquest és un problema menor.
 • BloqueixImatge:1 - Nombre total d'imatges que poden provocar atacs. Aquest és un problema greu.
 • IdiomaCorrecte:3 - Nombre total d'elements que tenen definit un idioma incorrecte. Aquest és un problema menor.
 • PresènciaIdioma:3 - Nombre total d'elements que no tenen especificat cap idioma. Aquest és un problema menor.
 • ReferènciaBiblioteca - Nombre total d'elements que es podrien millorar amb informació de referència de la biblioteca.
 • Ocr:2 - Nombre total de PDF que han estat escanejats i s'han processat amb un programa OCR. Aquest és un problema important.
 • Analitzable:1 - Nombre total d'elements que estan mal formats o danyats i els estudiants no podrien obrir-los. Aquest és un problema greu.
 • Escanejat:1 - Nombre total de PDF que s'han escanejat però no s'han processat amb un programa OCR. Aquest és un problema greu.
 • Seguretat:1 - Nombre total d'elements que requereixen una contrasenya. Aquest és un problema greu.
 • EncapçalamentsTaula:2 - Nombre total d'elements que tenen taules sense encapçalaments. Aquest és un problema important.
 • AmbEtiquetes:2 - Nombre total de PDF que no tenen etiquetes. Aquest és un problema important.
 • Títol:3 - Nombre total d'elements sense títol. Aquest és un problema menor.

Exportacions d'informes de departament

Informes de departament

Si teniu departaments configurats, s'inclouen tres informes de departament en l'exportació per analitzar el progrés per departament al llarg del temps.

 • departament_mesos
 • departament_anys
 • departament_trimestres

Aquests informes de departament són similars als informes de Mesos, Anys i Trimestres que ja s'obtenien, però inclouen informació sobre els departaments. Les files són departaments, en lloc de cursos. Les columnes continuen essent informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

Si hi ha departaments configurats, però estan buits, els informes estaran en blanc.

 


Informe de curs individual

Exportació de l'informe de domini, secció o curs individual en Ally

Les files són elements de contingut. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • Id - L'identificador de l'element de contingut.
 • Name - El nom de l'element de contingut.
 • Mime type - El tipus d'element de contingut.
 • Score - La puntuació d'accessibilitat de l'element de contingut.
 • Deleted at - La data quan es va eliminar el contingut.
 • Library reference - La referència de biblioteca de l'objecte JSON.
 • Url - L'URL de l'element de contingut.
 • AlternativeText:2 - Mostra si el PDF o el document tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • Contrast:2 - Mostra si la presentació, el document o el fitxer PDF tenen problemes de contrast. Aquest és un problema important.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Mostra si el PDF o el document superen el nivell de títols H6 recomanat. Aquest és un problema menor.
 • HeadingsPresence:2 - Mostra si el PDF o el document no tenen títols. Aquest és un problema important.
 • HeadingsSequential:3 - Mostra si el PDF o el document no tenen els títols en una seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Mostra si el PDF o el document no tenen un títol H1 com a primer títol. Aquest és un problema menor.
 • HtmlBrokenLink:2 - Mostra si el contingut HTML té un enllaç trencat. Aquest és un problema important.

  Aquesta comprovació només es fa a Ally per a llocs web actualment.

 • HtmlCaption:2 - Mostra si el tipus de contingut HTML té vídeos de YouTubeTM sense subtítols. Aquest és un problema important.

  Política de privadesa de GoogleTM

 • HtmlColorContrast:2 - Mostra si el tipus de contingut HTML o WYSIWYG tenen un contrast de color deficient. Aquest és un problema important.
 • HtmlDefinitionList:3 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer no estan ben definits. Per exemple, tots els elements de formularis tenen una etiqueta i aquests elements p no es fan servir per crear l'estil dels títols. Aquest és un problema menor.
 • HtmlDefinitionList:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen títols buits. Aquest és un problema important.
 • HtmlHasLang:3 - Mostra si al contingut HTML o el fitxer no s'ha detectat la presència d'un idioma. Aquest és un problema menor.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer no tenen els títols en una seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer no tenen títols. Aquest és un problema important.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer no tenen el títol H adequat com a primer títol. Aquest és un problema important.
 • HtmlImageAlt:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen imatges amb el mateix text alternatiu que altres imatges. Aquest és un problema menor.
 • HtmlLabel:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen elements de formulari sense etiquetes. Aquest és un problema important.
 • HtmlLinkName:3 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen enllaços que no són descriptius. Aquest és un problema menor.
 • HtmlList:3 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer no tenen llistes formades correctament. Aquest és un problema menor.
 • HtmlObjectAlt:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen etiquetes d'objecte sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer tenen columnes de taula sense la capçalera adequada. Aquest és un problema important.
 • HtmlTitle:3 - Mostra si el contingut HTML o el fitxer no tenen títol. Aquest és un problema menor.
 • ImageContrast:2 - Mostra si la imatge té poc contrast. Aquest és un problema important.
 • ImatgeDecorativa:2 - Mostra si la imatge no està marcada com a decorativa. Aquest és un problema important.
 • ImageDescription:2 - Mostra si la imatge no té una descripció alternativa. Aquest és un problema important.
 • ImageOcr:3 - Mostra si la imatge conté text. Aquest és un problema menor.
 • ImageSeizure:1 - Mostra si la imatge pot provocar atacs convulsius. Aquest és un problema greu.
 • LanguageCorrect:3 - Mostra si l'element té definit un idioma incorrecte. Aquest és un problema menor.
 • LanguagePresence:3 - Mostra si l'element no té definit cap idioma. Aquest és un problema menor.
 • Ocred:2 - Mostra si el PDF s'ha escanejat i s'ha processat amb un programa d'OCR. Aquest és un problema important.
 • Parsable:1 - Mostra si l'element està malmès o té un format incorrecte i pot ser que els estudiants no el puguin obrir. Aquest és un problema greu.
 • Scanned:1 - Mostra si el PDF és escanejat. Aquest és un problema greu.
 • Security:1 - Mostra si l'element requereix una contrasenya. Aquest és un problema greu.
 • TableHeaders:2 - Mostra si l'element té taules sense capçaleres. Aquest és un problema important.
 • Tagged:2 - Mostra si el PDF no està etiquetat. Aquest és un problema important.
 • Title:3 - Mostra si l'element no té un títol. Aquest és un problema menor.

Número d'encapçalament de columna de l'exportació d'Ally


Què significa el número que apareix a les capçaleres de les columnes dels problemes?

El número que apareix a la capçalera de la columna representa el nivell de gravetat del problema.

 • 1 representa problemes greus
 • 2 representa problemes importants
 • 3 representa problemes menors

Per exemple, ImageSeizure:1 és un problema greu, mentre que AlternativeText:2 és un problema important.

Això fa que sigui més fàcil analitzar la gravetat de cada problema de manera automatitzada.