Avdelningsrapporter

Om du har avdelningar konfigurerade får du tre avdelningsrapporter inkluderade i exporten för att analysera utvecklingen efter avdelning över tid.

  • department_months
  • department_years
  • department_terms

De här avdelningsrapporterna påminner om rapporterna för Månad, År och Termin som du redan får men inkluderar information om avdelningarna. I stället för kurser representerar raderna avdelningar. Kolumnerna är fortfarande allmän information, poäng och tillgänglighetsproblem.

Om avdelningar har ställts in men är tomma blir rapporterna tomma.