Mae rhestr wirio hygyrchedd Ally yn seiliedig ar WCAG 2.2 AA (Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We). Mae hon yn safon hygyrchedd ryngwladol, ac mae'r rhan fwyaf o'r ddeddfwriaeth a'r gofynion cyfreithiol newydd ledled y byd yn cyd-fynd â'r safon hon.

Yn ogystal, mae Ally hefyd yn ychwanegu nifer o wiriadau ychwanegol ar ben hyn sy'n dechrau targedu defnyddioldeb ac ansawdd y cynnwys ychydig yn fwy.


Ffeiliau mae Ally yn eu gwirio

Pa gynnwys mae Ally yn ei wirio?

Ar hyn o bryd, mae Ally yn gwirio ffeiliau yn y fformatau hyn:

 • Ffeiliau PDF
 • Ffeiliau Microsoft® Word
 • Ffeiliau Microsoft® PowerPoint®
 • Ffeiliau OpenOffice/LibreOffice
 • Ffeiliau HTML wedi’u huwchlwytho
 • Ffeiliau delweddau (JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF)
 • Cynnwys WYSIWYG/VTBE

  Mae canlyniadau ar gyfer cynnwys WYSIWYG ond yn ymddangos yr Adroddiad Sefydliadol ac Adroddiad hygyrchedd cwrs.

 • Fideos YouTubeTM sydd wedi cael eu plannu yng nghynnwys WYSIWYG/VTBE

  Polisi Preifatrwydd GoogleTM

Cynnwys Golygydd Cynnwys Ally (WYSIWYG)

Cynnwys golygydd cynnwys LMS (WYSIWYG)

Mae canlyniadau ar gyfer cynnwys WYSIWYG ond yn ymddangos yr Adroddiad Sefydliadol ac Adroddiad hygyrchedd cwrs.

Mae Ally hefyd yn gwirio'r mathau o gynnwys hyn a grëwyd trwy olygydd cynnwys y system WYSIWYG am broblemau hygyrchedd.

Mae'r data yn ymddangos yn yr Adroddiad Sefydliadol ar ffurf HTML. Mae'n ymddangos yn yr allforyn CSV fel penawdau colofnau rhaglenni.

 • Blackboard Learn Gwreiddiol
  • Ffolder Cynnwys (application/x-folder)
  • Eitem Cynnwys (application/x-item)
  • Modiwl Dysgu (application/x-learning-module)
  • Cynllun Gwers (application/x-lesson)
  • Dolen i Fforwm (application/x-link-discussion-topic)
  • Dolen We (application/x-link-web)
  • Rhaglen LTI wedi'i mewnblannu (application/x-lti-launch)
  • Pob math o gynnwys WYSIWYG arall gan gynnwys tudalen Wag a thudalen Modiwl (application/x-page)
 • Blackboard Learn Ultra
  • Dogfen (application/x-document)
  • Ffolder (application/x-folder)
  • Modiwl Dysgu (application/x-learning-module)
  • Dolen i Fforwm (application/x-link-discussion-topic)
  • Dolen We (application/x-link-web)
  • Rhaglen LTI wedi'i mewnblannu (application/x-lti-launch)
 • Moodle
  • Aseiniad (application/x-assignment)
  • Llyfr (application/x-book)
  • Pennod llyfr (application/x-book-chapter)
  • Pynciau trafod (application/x-discussion-topic)
  • Disgrifiad fforwm (application/x-forum)
  • Disgrifiad geirfa (application/x-glossary)
  • Cofnod geirfa (application/x-glossary-entry)
  • Label (application/x-label)
  • Disgrifiad gwers (application/x-lesson-description)
  • Tudalen wers (application/x-lesson-page)
  • Cynnwys tudalen (application/x-page-content)
  • Cyflwyniad tudalen (application/x-page-intro)
  • Adran (application/x-section)
  • Maes Llafur (application/x-syllabus)
 • Cynfas
  • Cyhoeddiad (application/x-announcement)
  • Aseiniad (application/x-assignment)
  • Pynciau Trafod (application/x-discussion-topic)
  • Disgrifiad cwis (application/x-quiz)
  • Maes Llafur (application/x-syllabus)
  • Tudalen (application/x-page)
 • D2L Brightspace
  • Pynciau Trafod (application/x-discussion-topic)
  • Ffeil (application/x-file)
  • Dolenni Gwe (application/x-link-web)
  • Modiwl (application/x-module)
  • Disgrifiad cwis (application/x-quiz)
 • Schoology
  • Aseiniad (application/x-assignment)
  • Pynciau Trafod (application/x-discussion-topic)
  • Tudalen (application/x-page)

Rhestr Wirio Hygyrchedd Gweinyddwr Ally


Rhestr wirio HTML

 • Mae rhaid i'r gwerth priodoledd bysellmynediad fod yn unigryw
  • WCAG 2.2 - 2.1.1 Bysellfwrdd
 • Mae rhaid bod gan elfennau <area> gweithredol destun amgen
  • WCAG 2.2 - 1.1.1 Cynnwys Nad Yw'n Destun
 • Mae rhaid i elfennau ond ddefnyddio priodoleddau ARIA a ganiateir
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Dosrannu
  • WCAG 2.2 - 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth
 • Mae rhaid darparu'r priodoleddau ARIA gofynnol
  • WCAG 2.2 - 4.1.1 Dosrannu
  • WCAG 2.2 - 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth
 • Mae rhaid i rai rolau ARIA gynnwys is-eitemau penodol
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
 • Mae rhaid i rai rolau ARIA gael eu cynnwys gan eitemau gwreiddiol
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
 • Mae rhaid i rolau ARIA a ddefnyddiwyd gydymffurfio â gwerthoedd dilys
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Dosrannu
  • WCAG 2.2 - 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth
 • Mae rhaid i briodoleddau ARIA gydymffurfio ag enwau dilys
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Dosrannu
 • Mae rhaid i briodoleddau ARIA gydymffurfio â gwerthoedd dilys
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Dosrannu
  • WCAG 2.2 - 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth
 • Mae elfennau <blink> wedi'u hanghymeradwyo ac mae rhaid peidio â'u defnyddio
  • WCAG 2.2 - 2.2.2 Oedi, Stopio, Cuddio
 • Mae rhaid bod gan fotymau destun dirnadwy
  • WCAG 2.2 - 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth
 • Mae rhaid bod modd i dudalen fynd heibio i flociau cynnwys niferus
  • WCAG 2.2 - 2.4.1 Mynd Heibio i Flociau
 • Mae rhaid i fewnbynnau blychau ticio â'r un gwerth priodoledd enw fod yn rhan o grŵp
 • Mae rhaid bod gan elfennau testun gyferbyniad lliw digonol rhyngddynt a'r cefndir
  • WCAG 2.2 - 1.4.3 Cyferbyniad (Isaf)
  • Problem fawr
 • Mae rhaid i elfennau <dl> ddim ond gynnwys grwpiau <dt> a <dd>, neu elfennau <script> neu <template> wedi'u trefnu'n gywir yn uniongyrchol (Bach)
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
 • Mae rhaid cynnwys elfennau <dt> a <dd> mewn <dl>
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
 • Mae rhaid bod gan elfennau <audio> fideo YouTubeTM wedi'i blannu <track> ar gyfer capsiynau

  Ni chaiff capsiynau YouTube a gynhyrchwyd yn awtomatig eu hystyried i fod yn gapsiynau dilys.

  • WCAG 2.2 - 1.2.2 Capsiynau (A recordiwyd o'r blaen)
  • Problem fawr

  Polisi Preifatrwydd Google

 • Mae rhaid i werth priodoledd y cyfeirnod fod yn unigryw
  • WCAG 2.2 - 2.4.2 Tudalen â theitl
 • Dylai penawdau fod yn bresennol
  • Problem fawr
 • Nid yw'r strwythur penawdau'n dechrau ar un
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • Problem fawr
 • Ni ddylai penawdau fod yn wag
  • WCAG 2.2 – 2.4.6 Penawdau a Labeli
  • Problem fawr
 • Mae rhaid bod gan fframiau briodoledd teitl unigryw
  • WCAG 2.2 - 2.4.1 Mynd Heibio i Flociau
 • Mae rhaid bod gan elfen <html> briodoledd iaith
  • WCAG 2.2 - 3.1.1
 • Nid yw'r strwythur penawdau yn briodol, dylai’r lefelau gynyddu fesul un yn unig
  • Problem fach
 • Mae rhaid bod gan ddelweddau ddisgrifiad testun amgen
  • WCAG 2.2 - 1.1.1 Cynnwys Nad Yw'n Destun
  • Problem fawr
 • Ni ddylid ailadrodd testun botymau neu ddolenni yn nisgrifiad amgen y ddelwedd
  • Problem fawr
 • Mae rhaid bod gan fotymau delwedd destun amgen
  • WCAG 2.2 - 1.1.1 Cynnwys Nad Yw'n Destun
  • Problem fawr
 • Mae rhaid bod gan elfennau ffurflen labeli
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • WCAG 2.2 - 3.3.2 Labeli neu Gyfarwyddiadau
  • Problem fawr
 • Dylai elfennau ffurflen gynnwys label gweladwy
  • Problem fawr
 • Mae rhaid bod gan elfen <html> werth dilys ar gyfer y priodoledd iaith
  • WCAG 2.2 - 3.1.1 Iaith y Dudalen
  • Problem fach
 • Mae rhaid i dablau cynllun beidio â defnyddio elfennau tablau data
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau
 • Mae rhaid bod gan ddolenni destun dirnadwy
  • WCAG 2.2 - 1.1.1 Cynnwys Nad Yw'n Destun
  • WCAG 2.2 - 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth
  • Problem fach
 • Mae dolenni yn gweithio ac nid ydynt yn doredig

  Mae’r gwiriad hwn ar gyfer Ally ar gyfer Gwefannau a Web Community Manager (WCM) yn unig ar hyn o bryd.

 • Mae rhaid i <ul> a <ol> ddim ond gynnwys elfennau cynnwys <li> yn uniongyrchol
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
 • Mae rhaid cynnwys elfennau <li> mewn <ul> neu <ol>
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
 • Mae elfennau <marquee> wedi'u hanghymeradwyo ac mae rhaid peidio â'u defnyddio
  • WCAG 2.2 - 2.2.2 Oedi, Stopio, Cuddio
 • Mae rhaid i adnewyddu amseredig beidio â bodoli
  • WCAG 2.2 - 2.2.1 Amseru Addasadwy
  • WCAG 2.2 - 2.2.4 Ymyriadau
  • WCAG 2.2 - 3.2.5 Newid ar Gais
 • Mae rhaid peidio ag analluogi chwyddo a graddio (2x)
  • WCAG 2.2 - 1.4.4 Ailfeintio testun
 • Dylai chwyddo a graddio ganiatáu graddfa uchaf o 5
 • Mae rhaid bod gan elfennau <object> destun amgen
  • WCAG 2.2 - 1.1.1 Cynnwys Nad Yw'n Destun
 • Mae rhaid i fewnbynnau radio â'r un gwerth priodoledd enw fod yn rhan o grŵp
 • Dylai cynnwys gael ei gynnwys mewn ardal arwyddnod
 • Dylid defnyddio priodoledd cwmpas yn gywir ar dablau
 • Mae rhaid peidio â defnyddio mapiau delweddau ochr y gweinydd
  • WCAG 2.2 - 2.1.1 Bysellfwrdd
 • Dylai dolen gyntaf y dudalen fod yn ddolen neidio
 • Ni ddylai fod gan elfennau tabindex sy'n uwch na sero
 • Ni ddylai'r elfen <caption> gynnwys yr un testun â'r priodoledd crynodeb
 • Ni ddylid defnyddio celloedd data neu benawdau i gapsiynu tabl data
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • Problem fawr
 • Mae rhaid bod gan bob elfen <td> nad yw'n wag mewn tabl sy'n fwy na 3 wrth 3 bennawd tabl cysylltiedig
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • Problem fawr
 • Mae rhaid i bob cell mewn elfen <table> sy'n defnyddio'r priodoledd penawdau gyfeirio at gelloedd eraill o fewn yr un tabl hwnnw yn unig
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
 • Mae rhaid bod gan bob elfen <th> ac elfennau gyda rôl=pennawdcolofn/pennawdrhes gelloedd data maent yn eu disgrifio
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
 • Mae rhaid bod gan ddogfennau elfen <title> i gynorthwyo llywio
  • WCAG 2.2 - 2.4.2 Tudalen â theitl
 • Mae rhaid bod gan briodoledd iaith werth dilys
  • WCAG 2.2 - 3.1.2 Iaith y Rhannau
  • Problem fach
 • Mae rhaid bod gan elfennau <video> YouTubeTM wedi'i blannu <track> ar gyfer capsiynau
  • WCAG 2.2 - 1.2.2 Sain yn unig a Fideo yn unig (A recordiwyd ymlaen llaw)
  • WCAG 2.2 - 1.2.3 Sain Ddisgrifiad neu Ddewis Cyfrwng Arall (A recordiwyd ymlaen llaw)
  • Problem fawr
 • Mae rhaid bod gan elfennau <video> drac disgrifiad sain
  • WCAG 2.2 - 1.2.5 Disgrifiad Sain (A recordiwyd ymlaen llaw)
  • Problem fawr

Rhestr wirio delweddau

Mae hyn yn cynnwys ffeiliau JPG, JPEG, GIF, PNG, BPM, a TIFF.

 • Gall y ddelwedd beri trawiadau
  • WCAG 2.2 - 2.3 Trawiadau
  • Problem ddifrifol
 • Nid oes gan y ddelwedd ddisgrifiad amgen
  • WCAG 2.2 - 1.1.1 Cynnwys Nad Yw'n Destun
  • Problem fawr
 • Mae gan y ddelwedd destun nad yw'n rhan o ddisgrifiad amgen
  • WCAG 2.2 - 1.4.5 Delweddau testun
  • Problem fach
 • Mae gan y ddelwedd broblemau cyferbyniad
  • WCAG 2.2 - 1.4.3 Cyferbyniad (Isaf)
  • WCAG 2.2 - 1.4.6 Cyferbyniad (Gwell)
  • Problem fawr

Rhestr wirio PDF

 • Mae'r PDF wedi'i gam-ffurfio
  • Problem ddifrifol
 • Mae'r PDF wedi'i amgryptio
  • Problem ddifrifol
 • Mae'r PDF wedi'i sganio
  • WCAG 2.2 - 1.4.5 Delweddau testun
  • Problem ddifrifol
 • Mae'r PDF heb ei dagio
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • WCAG 2.2 - 1.3.2 Dilyniant Ystyrlon
  • Problem fawr
 • Nid oes gan y PDF iaith wedi'i gosod
  • WCAG 2.2 - 3.1.1 Iaith y Dudalen
  • Problem fach
 • Nid oes gan y PDF yr iaith gywir wedi'i gosod
  • WCAG 2.2 - 3.1.1 Iaith y Dudalen
  • Problem fach
 • Mae gan y PDF ddelweddau heb ddisgrifiadau amgen
  • WCAG 2.2 - 1.1.1 Cynnwys Nad Yw'n Destun
  • Problem fawr
 • Mae gan y PDF broblemau cyferbyniad
  • WCAG 2.2 - 1.4.3 Cyferbyniad (Isaf)
  • WCAG 2.2 - 1.4.6 Cyferbyniad (Gwell)
  • Problem fawr
 • Nid oes gan y PDF benawdau

  Gorfodir y gwiriad hygyrchedd hwn ar ffeiliau PDF sydd ag isafswm o 3 tudalen yn unig ar hyn o bryd.

  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • Problem fawr
 • Nid oes gan y PDF strwythur penawdau priodol
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • Problem fach
 • Nid yw strwythur penawdau'r PDF yn dechrau ar un
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • Problem fawr
 • Mae strwythur penawdau'r PDF yn mynd yn uwch na chwe lefel
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • Problem fach
 • Mae gan y PDF dablau sydd heb benawdau
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • Problem fawr
 • Nid oes gan y PDF deitl
  • WCAG 2.2 – 2.4.2 Tudalen â Theitl
  • Problem fach

Rhestr wirio dogfen Office

Mae hyn yn cynnwys Microsoft® Word a LibreOffice Writer.

 • Mae'r ddogfen wedi'i cham-ffurfio
  • Problem ddifrifol
 • Mae'r ddogfen wedi'i hamgryptio
  • Problem ddifrifol
 • Nid oes gan y ddogfen iaith wedi'i gosod
  • WCAG 2.2 - 3.1.1 Iaith y Dudalen
  • Problem fach
 • Nid oes gan y ddogfen yr iaith gywir wedi'i gosod
  • WCAG 2.2 - 3.1.1 Iaith y Dudalen
  • Problem fach
 • Mae gan y ddogfen ddelweddau heb ddisgrifiadau amgen

  Wrth ddefnyddio fersiwn gwe Office 365, sicrhewch eich bod yn llenwi'r maes "Disgrifiad" yn y panel Testun Amgen.

  • WCAG 2.2 - 1.1.1 Cynnwys Nad Yw'n Destun
  • Problem fawr
 • Mae'r ddogfen hon yn cynnwys testun gyda chyferbyniad annigonol
  • WCAG 2.2 - 1.4.3 Cyferbyniad (Isaf)
  • WCAG 2.2 - 1.4.6 Cyferbyniad (Gwell)
  • Problem fawr
 • Nid oes gan y ddogfen benawdau

  Gorfodir y gwiriad hygyrchedd hwn ar ddogfennau Word sy'n cynnwys isafswm o 12 paragraff yn unig ar hyn o bryd.

  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • Problem fawr
 • Nid oes gan y ddogfen strwythur penawdau penodol
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • Problem fach
 • Nid yw strwythur penawdau'r ddogfen yn dechrau ar un
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • Problem fawr
 • Mae strwythur penawdau'r ddogfen yn mynd yn uwch na chwe lefel
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • Problem fach
 • Mae gan y ddogfen dablau sydd heb benawdau
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • Problem fawr

Rhestr wirio sleidiau cyflwyno

Mae hyn yn cynnwys Microsoft® PowerPoint® a LibreOffice Impress.

 • Mae'r cyflwyniad wedi'i gam-ffurfio
  • Problem ddifrifol
 • Mae'r cyflwyniad wedi'i amgryptio
  • Problem ddifrifol
 • Nid oes iaith wedi'i gosod ar gyfer y cyflwyniad
  • WCAG 2.2 - 3.1.1 Iaith y Dudalen
  • Problem fach
 • Nid yw’r iaith gywir wedi'i gosod ar gyfer y cyflwyniad
  • WCAG 2.2 - 3.1.1 Iaith y Dudalen
  • Problem fach
 • Mae gan y cyflwyniad ddelweddau heb ddisgrifiadau amgen
  • WCAG 2.2 - 1.1.1 Cynnwys Nad Yw'n Destun
  • Problem fawr
 • Mae'r cyflwyniad hwn yn cynnwys testun gyda chyferbyniad annigonol
  • WCAG 2.2 - 1.4.3 Cyferbyniad (Isaf)
  • WCAG 2.2 - 1.4.6 Cyferbyniad (Gwell)
  • Problem fawr
 • Nid oes gan y cyflwyniad unrhyw benawdau

  Mae'r gwiriad hygyrchedd hwn yn gorfodi isafswm o 1 teitl ar gyfer pob 7 sleid mewn dogfen PowerPoint.

  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • Problem fawr
 • Mae gan y cyflwyniad dablau heb unrhyw benawdau
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd
  • Problem fawr