Innehåll i LMS innehållsredigerare (WYSIWYG)

Resultaten för WYSIWYG-innehåll visas bara i Lärosätesrapporten och Kurstillgänglighetsrapporten.

Ally kontrollerar även om följande innehållstyper som har skapats via systemets innehållsredigerare (WYSIWYG) har tillgänglighetsproblem.

Data visas i Lärosätesrapporten som HTML. Den visas i CSV-exporten som applikationskolumnrubriker.

 • Blackboard Learn Original
  • Innehållsmapp (applikation/x-mapp)
  • Innehållsobjekt (applikation/x-objekt)
  • Lärmodul (applikation/x-lärmodul)
  • Lektionsplan (applikation/x-lektion)
  • En länk till ett forum (applikation/x-länk-diskussionsämne)
  • Webblänk (applikation/x-länk-webb)
  • Infogad LTI-applikation (applikation/x-lti-start)
  • Alla andra WYSIWYG-innehållstyper som inkluderar tom sida och modulsida (applikation/x-sida)
 • Blackboard Learn Ultra
  • Dokument (Application/x-dokument)
  • Mapp (applikation/x-mapp)
  • Lärmodul (applikation/x-lärmodul)
  • En länk till ett forum (applikation/x-länk-diskussionsämne)
  • Webblänk (applikation/x-länk-webb)
  • Infogad LTI-applikation (applikation/x-lti-start)
 • Moodle
  • Uppgift (applikation/x-uppgift)
  • Bok (applikation/x-bok)
  • Bokkapitel (applikation/x-bokkapitel)
  • Diskussionsämnen (applikation/x-diskussionsämne)
  • Forumbeskrivning (applikation/x-forum)
  • Beskrivning av ordlista (applikation/x-ordlista)
  • Post i ordlista (applikation/x-post-i-ordlista)
  • Märkning (applikation/x-märkning)
  • Lektionsbeskrivning (applikation/x-lektionsbeskrivning)
  • Lektionssida (applikation/x-lektionssida)
  • Sidinnnehåll (applikation/x-sidinnehåll)
  • Sidintroduktion (applikation/x-sidintroduktion)
  • Sektion (applikation/x-sektion)
  • Kursöversikt (applikation/x-kursplan)
 • Canvas
  • Anslag (application/x-anslag)
  • Uppgift (applikation/x-uppgift)
  • Diskussionsämnen (applikation/x-diskussionsämne)
  • Beskrivning av quizfrågor (applikation/x-quizfrågor)
  • Kursöversikt (applikation/x-kursplan)
  • Sida (Application/x-sida)
 • D2L Brightspace
  • Diskussionsämnen (applikation/x-diskussionsämne)
  • Fil (Application/x-fil)
  • Webblänkar (applikation/x-länk-webb)
  • Modul (applikation/x-modul)
  • Beskrivning av quizfrågor (applikation/x-quizfrågor)
 • Schoology
  • Uppgift (applikation/x-uppgift)
  • Diskussionsämnen (applikation/x-diskussionsämne)
  • Sida (Application/x-sida)