La llista de comprovació d’Ally es basa en WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). Es tracta d'un estàndard d'accessibilitat internacional que segueixen la majoria de legislacions i requisits legals nous que es desenvolupen arreu del món.

Ally encara afegeix a aquestes directrius una sèrie de comprovacions addicionals per avaluar de manera més específica la usabilitat i la qualitat del contingut.


Fitxers que comprova Ally

Quin contingut comprova Ally?

Actualment, Ally comprova els fitxers en aquests formats:

Contingut de l'editor de continguts (WYSIWYG) d'Ally

Contingut de l'editor de continguts (WYSIWYG) del LMS

Els resultats del contingut WYSIWYG només es mostren a l'Informe institucional i a l'Informe d'accessibilitat del curs.

Ally comprova també si hi ha problemes d'accessibilitat en aquests tipus de contingut creats a través de l'editor de contingut WYSIWYG del sistema.

Les dades es mostren a l'informe institucional en format HTML. A l'exportació en CSV es mostren com encapçalaments de columna de l'aplicació.

 • Blackboard Learn Original
  • Carpeta de contingut (application/x-folder)
  • Element de contingut (application/x-item)
  • Mòdul d'aprenentatge (application/x-learning-module)
  • Planificació de la lliçó (application/x-lesson)
  • Un enllaç a un Fòrum (application/x-link-discussion-topic)
  • Enllaç web (application/x-link-web)
  • Aplicació LTI incrustada (application/x-lti-launch)
  • Tots els altres tipus de contingut WYSIWYG, incloent-hi la pàgina en blanc i la pàgina Mòdul (application/x-page)
 • Blackboard Learn Ultra
  • Document (application/x-document)
  • Carpeta (application/x-folder)
  • Mòdul d'aprenentatge (application/x-learning-module)
  • Un enllaç a un Fòrum (application/x-link-discussion-topic)
  • Enllaç web (application/x-link-web)
  • Aplicació LTI incrustada (application/x-lti-launch)
 • Moodle
  • Tasca (application/x-assignment)
  • Llibre (application/x-book)
  • Capítol de llibre (application/x-book-chapter)
  • Temes de debat (application/x-discussion-topic)
  • Descripció del fòrum (application/x-forum)
  • Descripció del glossari (application/x-glossary)
  • Entrada del glossari (application/x-glossary-entry)
  • Etiqueta (application/x-label)
  • Descripció de la lliçó (application/x-lesson-description)
  • Pàgina de lliçó (application/x-lesson-page)
  • Contingut de la pàgina (application/x-page-content)
  • Introducció de la pàgina (application/x-page-intro)
  • Secció (application/x-section)
  • Programació (application/x-syllabus)
 • Canvas
  • Anuncis (application/x-announcement)
  • Tasca (application/x-assignment)
  • Temes de debat (application/x-discussion-topic)
  • Descripció del qüestionari (application/x-quiz)
  • Programació (application/x-syllabus)
  • Pàgina (application/x-page)
 • D2L Brightspace
  • Temes de debat (application/x-discussion-topic)
  • Fitxer (application/x-file)
  • Enllaços web (application/x-link-web)
  • Mòdul (aplicació/mòdul x)
  • Descripció del qüestionari (application/x-quiz)

Llista de comprovació d'accessibilitat per a administradors d'Ally


Llista de comprovació HTML

 • El valor de l'atribut de la clau d'accés ha de ser únic
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Teclat
 • Els elements actius han de tenir text alternatiu
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Contingut no textual
 • Els elements només han d'utilitzar els atributs ARIA permesos
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Anàlisi
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Nom, rol, valor
 • S'han de proporcionar els atributs ARIA requerits
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Anàlisi
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Nom, rol, valor
 • Alguns rols ARIA han de contenir fills específics
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
 • Alguns rols ARIA han d'estar continguts dins de pares específics
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
 • Els rols ARIA utilitzats han d'ajustar-se a uns valors vàlids
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Anàlisi
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Nom, rol, valor
 • Els atributs ARIA han d'ajustar-se a uns noms vàlids
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Anàlisi
 • Els atributs ARIA han d'ajustar-se a uns valors vàlids
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Anàlisi
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Nom, rol, valor
 • Els elements han de tenir un element per a subtítols
  • WCAG 2.1 - 1.2.2 Subtítols (enregistrats prèviament)
 • Els elements han estat desaconsellats i no s'han d'utilitzar
  • WCAG 2.1 - 2.2.2 Pausa, atura, amaga
 • Els botons han de tenir text discernible
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Nom, rol, valor
 • A la pàgina hi ha d'haver una manera d'ometre els blocs de contingut repetit
  • WCAG 2.1 - 2.4.1 Omissió de blocs
 • Les entrades de caselles amb el mateix valor a l'atribut del nom han de fer part d'un grup
 • Els elements de text han de tenir un contrast de color suficient amb el fons
  • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (mínim)
  • Problema important
 • Els elements
  només han de contenir grups
  i
  correctament ordenats, elements
 • Els elements
  i
  han d'estar continguts per un
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
 • Els vídeos de YouTubeTM incrustats han de tenir subtítols

  Els subtítols generats automàticament de YouTube no es consideren subtítols vàlids.

  • WCAG 2.1 - 1.2.2 Subtítols (enregistrats prèviament)
  • Problema important

  Política de privadesa de Google

 • El valor d'atribut de l'identificador ha de ser únic
  • WCAG 2.1 - 2.4.2 Pàgina amb títols
 • Ha d'haver-hi títols
  • Problema important
 • L'estructura d'encapçalaments no comença per u
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • Problema important
 • Els títols no han de ser buits
  • WCAG 2.1 - 2.4.6 Títols i etiquetes
  • Problema important
 • Els marcs han de tenir un atribut de títol únic
  • WCAG 2.1 - 2.4.1 Omissió de blocs
 • L'element ha de tenir un atribut d'idioma
  • WCAG 2.1 - 3.1.1
 • L’estructura de títols no és adequada, el nivells només han d'augmentar d'un en un
  • Problema menor
 • Les imatges han de tenir una descripció textual alternativa
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Contingut no textual
  • Problema important
 • El text dels botons i els enllaços no s'ha de repetir a la descripció alternativa de la imatge
  • Problema important
 • Els botons de la imatge han de tenir un text alternatiu
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Contingut no textual
  • Problema important
 • Els elements de formulari han de tenir etiquetes
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  • WCAG 2.1 - 3.3.2 Etiquetes o instruccions
  • Problema important
 • Els elements de formulari han de tenir una etiqueta visible
  • Problema important
 • L'element ha de tenir un valor vàlid a l'atribut d'idioma
  • WCAG 2.1 - 3.1.1 Idioma de la pàgina
  • Problema menor
 • Les taules de disseny no han de fer servir elements de la taula de dades
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
 • Els enllaços han de tenir text discernible
  • WCAG 2.1 - 1.1.1 Contingut no textual
  • WCAG 2.1 - 4.1.2 Nom, rol, valor
  • Problema menor
 • Els enllaços funcionen i no estan trencats

  Actualment, aquesta comprovació només es fa a Ally per a llocs web i a Web Community Manager.

  • i
   només poden contenir directament elements de contingut
   • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
  1. Els elements
  2. han d'estar continguts en
    o
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
   1. Els elements han estat desaconsellats i no s'han d'utilitzar
    • WCAG 2.1 - 2.2.2 Pausa, atura, amaga
   2. No ha d'haver-hi cap actualització de pantalla programada
    • WCAG 2.1 - 2.2.1 Durada ajustable
    • WCAG 2.1 - 2.2.4 Interrupcions
    • WCAG 2.1 - 3.2.5 Canvi a demanda
   3. El zoom i l'escalament no han d'estar desactivats (2x)
    • WCAG 2.1 - 1.4.4 Canviar la mida del text
   4. El zoom i l'escalament han de permetre un valor màxim de 5
   5. Els elements han de tenir text alternatiu
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Contingut no textual
   6. Les entrades de botons d'opció de ràdio amb el mateix valor a l'atribut del nom han de fer part d'un grup
   7. El contingut s'ha de mantenir en una zona de referència
   8. L'atribut d'abast s'ha de fer servir correctament a les taules
   9. No s'han d'utilitzar mapes d'imatge en el servidor
    • WCAG 2.1 - 2.1.1 Teclat
   10. El primer enllaç de la pàgina ha de ser un enllaç que permeti ometre
   11. Els elements no han de tenir un índex de tabulació més gran de zero
   12. L'element no ha de contenir el mateix text que el atribut de resum
   13. Les cel·les de dades o de capçalera no s'han d'utilitzar per la llegenda d'una taula de dades
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
    • Problema important
   14. Tots els elements que no siguin buits d'una taula més gran que 3 per 3 han de tenir un encapçalament de taula associat
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
    • Problema important
   15. Totes les cel·les d'un element que fa servir l'atribut de capçalera només ha de fer referència a altres cel·les de la mateixa taula
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
   16. Tots els elements
   17. i els elements amb role=columnheader/rowheader han de tenir les cel·les de dades que descriuen
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
   18. Els documents han de tenir l'element per facilitar la navegació
    • WCAG 2.1 - 2.4.2 Pàgina amb títols
   19. L'atribut d'idioma ha de tenir un valor vàlid
    • WCAG 2.1 - 3.1.2 Idioma de les parts
    • Problema menor
   20. Els elements han de tenir un element per a subtítols
    • WCAG 2.1 - 1.2.2 Només àudio i només vídeo (enregistrat prèviament)
    • WCAG 2.1 - 1.2.3 Descripció d'àudio o alternativa multimèdia (enregistrades prèviament)
    • Problema important
   21. Els elements han de tenir una pista d'àudio per a la descripció
    • WCAG 2.1 - 1.2.5 Descripció d'àudio (enregistrada prèviament)
    • Problema important

  3. Llista de comprovació d'imatges

   Inclou fitxers JPG, JPEG, GIF, PNG, BPM i TIFF.

   • La imatge pot provocar atacs
    • WCAG 2.1 - 2.3 Atacs
    • Problema greu
   • La imatge no té cap descripció alternativa
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Contingut no textual
    • Problema important
   • La imatge té text que no és part de la descripció alternativa
    • WCAG 2.1 - 1.4.5 Imatges de text
    • Problema menor
   • La imatge té problemes de contrast
    • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (mínim)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (millorat)
    • Problema important

   Llista de comprovació de PDF

   • El PDF està mal format
    • Problema greu
   • El PDF està xifrat
    • Problema greu
   • El PDF ha estat escanejat
    • WCAG 2.1 - 1.4.5 Imatges de text
    • Problema greu
   • El PDF no està etiquetat
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
    • WCAG 2.1 - 1.3.2 Seqüències significatives
    • Problema important
   • El PDF no té configurat cap idioma
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Idioma de la pàgina
    • Problema menor
   • El PDF no té configurat l'idioma correcte
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Idioma de la pàgina
    • Problema menor
   • El PDF té imatges sense descripcions alternatives
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Contingut no textual
    • Problema important
   • El PDF té problemes de contrast
    • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (mínim)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (millorat)
    • Problema important
   • El PDF no té encapçalaments

    Actualment, aquesta comprovació d'accessibilitat només es practica per als PDF que tenen almenys 3 pàgines.

    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
    • Problema important
   • El PDF no té una estructura de títols apropiada
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
    • Problema menor
   • L'estructura de títols del PDF no comença al nivell 1
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
    • Problema important
   • L'estructura de títols del PDF té més de sis nivells
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
    • Problema menor
   • El PDF té taules que no tenen encapçalaments
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
    • Problema important
   • El PDF no té títol
    • WCAG 2.1 - 2.4.2 Pàgina amb títols
    • Problema menor

   Llista de comprovació d'un document d'Office

   Això inclou el Microsoft® Word i el LibreOffice Writer.

   • El document està mal format
    • Problema greu
   • El document no té configurat cap idioma
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Idioma de la pàgina
    • Problema menor
   • El document no té configurat l'idioma correcte
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Idioma de la pàgina
    • Problema menor
   • El document té imatges sense descripcions alternatives
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Contingut no textual
    • Problema important
   • El document té text amb contrast insuficient
    • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (mínim)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (millorat)
    • Problema important
   • El document no té encapçalaments

    Actualment, aquesta comprovació d'accessibilitat només es practica per als documents de Word que tenen almenys 12 paràgrafs.

    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
    • Problema important
   • El document no té una estructura de títols apropiada
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
    • Problema menor
   • L'estructura de títols del document no comença al nivell 1
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
    • Problema important
   • L'estructura de títols del document té més de sis nivells
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
    • Problema menor
   • El document té taules que no tenen encapçalaments
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
    • Problema important

   Llista de comprovació de diapositives de presentació

   Això inclou el Microsoft® PowerPoint® i el LibreOffice Impress.

   • La presentació està mal formada
    • Problema greu
   • La presentació no té configurat cap idioma
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Idioma de la pàgina
    • Problema menor
   • La presentació no té configurat l'idioma correcte
    • WCAG 2.1 - 3.1.1 Idioma de la pàgina
    • Problema menor
   • La presentació té imatges sense descripcions alternatives
    • WCAG 2.1 - 1.1.1 Contingut no textual
    • Problema important
   • La presentació té text amb contrast insuficient
    • WCAG 2.1 - 1.4.3 Contrast (mínim)
    • WCAG 2.1 - 1.4.6 Contrast (millorat)
    • Problema important
   • La presentació no té encapçalaments

    Aquesta comprovació d'accessibilitat exigeix un mínim d'un títol per cada 7 diapositives en un document de PowerPoint.

    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
    • Problema important
   • La presentació té taules que no tenen encapçalaments
    • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informació i relacions
    • Problema important