De toegankelijkheidscontrolelijst van Ally is gebaseerd op WCAG 2.2 AA (Web Content Accessibility Guidelines). Dit is een internationale toegankelijkheidsstandaard die door de meeste nieuwe wereldwijde regelgevings- en wettelijke vereisten wordt toegepast.

Hier voegt Ally een aantal extra controles aan toe, die zich nog meer toespitsen op de bruikbaarheid en kwaliteit van de inhoud.


Bestanden die Ally controleert

Welke inhoud wordt door Ally gecontroleerd?

Momenteel controleert Ally bestanden met de volgende opmaak:

 • PDF-bestanden
 • Microsoft® Word-bestanden
 • Microsoft® PowerPoint®-bestanden
 • OpenOffice-/LibreOffice-bestanden
 • Geüploade HTML-bestanden
 • Afbeeldingsbestanden (JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF)
 • WYSIWYG/VTBE-inhoud

  De resultaten voor WYSIWYG-inhoud verschijnen alleen in het  Instellingsrapport en het Cursustoegankelijkheidsrapport.

 • Video's van YouTubeTM die zijn ingesloten in WYSIWYG/VTBE-inhoud

  GoogleTM privacybeleid

Inhoud van Ally-inhoudseditor (WYSIWYG)

Inhoud van LMS-inhoudseditor (WYSIWYG)

De resultaten voor WYSIWYG-content worden alleen weergegeven in het instellingsrapport em het Course toegankelijkheidsrapport.

Ally controleert ook inhoudstypen die door de WYSIWYG-inhoudseditor van het systeem zijn gemaakt op toegankelijkheidsproblemen.

De gegevens worden in het instellingsrapport in HTML-indeling weergegeven. In het CSV-exportbestand staan ze vermeld als applicatiekolomkoppen.

 • Blackboard Learn origineel
  • Inhoudsmap (application/x-folder)
  • Inhoudsitem (application/x-item)
  • Leermodule (application/x-learning-module)
  • Lesoverzicht (application/x-lesson)
  • Een koppeling naar een forum (application/x-link-discussion-topic)
  • Webkoppeling (application/x-link-web)
  • Ingesloten LTI-toepassing (application/x-lti-launch)
  • Alle andere WYSIWYG-inhoudstypen, met inbegrip van lege pagina's en modulepagina's (application/x-page)
 • Blackboard Learn Ultra
  • Document (application/x-document)
  • Map (application/x-folder)
  • Leermodule (application/x-learning-module)
  • Een koppeling naar een forum (application/x-link-discussion-topic)
  • Webkoppeling (application/x-link-web)
  • Ingesloten LTI-toepassing (application/x-lti-launch)
 • Moodle
  • Opdracht (application/x-assignment)
  • Boek (application/x-book)
  • Hoofdstuk in boek (application/x-book)
  • Discussieonderwerpen (application/x-discussion-topic)
  • Forumbeschrijving (application/x-forum)
  • Woordenlijstbeschrijving (application/x-glossary)
  • Woordenlijstvermelding (application/x-glossary-entry)
  • Label (application/x-label)
  • Lesbeschrijving (application/x-lesson-description)
  • Lespagina (application/x-lesson-page)
  • Pagina-inhoud (application/x-page-content)
  • Pagina-inleiding (application/x-page-intro)
  • Sectie (application/x-section)
  • Syllabus (application/x-syllabus)
 • Canvas
  • Aankondiging (application/x-announcement)
  • Opdracht (application/x-assignment)
  • Discussieonderwerpen (application/x-discussion-topic)
  • Quizbeschrijving (application/x-quiz)
  • Syllabus (application/x-syllabus)
  • Pagina (application/x-page)
 • D2L Brightspace
  • Discussieonderwerpen (application/x-discussion-topic)
  • Bestand (application/x-file)
  • Webkoppeling (application/x-link-web)
  • Module (application/x-module)
  • Quizbeschrijving (application/x-quiz)
 • Schoology
  • Opdracht (application/x-assignment)
  • Discussieonderwerpen (application/x-discussion-topic)
  • Pagina (application/x-page)

Checklist voor toegankelijkheid voor Ally-beheerders


HTML-checklist

 • De waarde voor het kenmerk Accesskey moet uniek zijn
  • WCAG 2.2 - 2.1.1 Toetsenbord
 • Actieve <area>-elementen moeten een alternatieve tekst hebben
  • WCAG 2.2 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
 • Elementen mogen alleen toegestane ARIA-kenmerken gebruiken
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsen
  • WCAG 2.2 - 4.1.2 Naam, rol, waarde
 • Vereiste ARIA-kenmerken moeten worden opgegeven
  • WCAG 2.2 - 4.1.1 Parsen
  • WCAG 2.2 - 4.1.2 Naam, rol, waarde
 • Bepaalde ARIA-rollen moeten bepaalde onderliggende elementen bevatten
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Bepaalde ARIA-rollen moeten zijn opgenomen in bepaalde bovenliggende elementen
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Gebruikte ARIA-rollen moeten geldige waarden hebben
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsen
  • WCAG 2.2 - 4.1.2 Naam, rol, waarde
 • ARIA-kenmerken moeten geldige namen hebben
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsen
 • ARIA-kenmerken moeten geldige waarden hebben
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • WCAG 2.1 - 4.1.1 Parsen
  • WCAG 2.2 - 4.1.2 Naam, rol, waarde
 • <blink>-elementen zijn verouderd en mogen niet worden gebruikt
  • WCAG 2.2 - 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen
 • Knoppen moeten waarneembare tekst hebben
  • WCAG 2.2 - 4.1.2 Naam, rol, waarde
 • Een pagina moet een methode bieden om herhaalde blokken met inhoud te negeren
  • WCAG 2.2 - 2.4.1 Blokkeringen omzeilen
 • Verschillende invoer voor selectievakjes met dezelfde waarde voor het kenmerk 'name' moet deel uitmaken van een groep
 • Tekstelementen moeten voldoende kleurcontrast hebben tegen de achtergrond
  • WCAG 2.2 - 1.4.3 Contrast (minimum)
  • Groot probleem
 • <dl>-elementen mogen alleen rechtstreeks, goed geordende <dt>- en <dd>-groepen, <script> of <template>-elementen bevatten (klein probleem)
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • <dt>- en <dd>-elementen moeten zijn opgenomen in een <dl>
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Ingesloten YouTubeTM-video <audio>-elementen moeten een <track> voor ondertitels bevatten

  Automatisch gegenereerde YouTube-ondertitels worden niet beschouwd als geldige ondertitels.

  • WCAG 2.2 - 1.2.2 Ondertitels (vooraf opgenomen)
  • Groot probleem

  Google privacybeleid

 • De waarde voor het kenmerk-ID moet uniek zijn
  • WCAG 2.2 - 2.4.2 Pagina met titel
 • Er moeten koppen aanwezig zijn
  • Groot probleem
 • De kopstructuur begint niet bij één
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • Koppen mogen niet leeg zijn
  • WCAG 2.2 – 2.4.6 Koppen en labels
  • Groot probleem
 • Frames moeten een uniek kenmerk title hebben
  • WCAG 2.2 - 2.4.1 Blokkeringen omzeilen
 • <html>-element moet een kenmerk lang hebben
  • WCAG 2.2 - 3.1.1
 • De kopstructuur is niet geschikt; niveaus dienen slechts met één omhoog te gaan
  • Klein probleem
 • Afbeeldingen moeten een alternatieve tekstbeschrijving hebben
  • WCAG 2.2 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • Groot probleem
 • Tekst van knoppen en koppelingen moet niet worden herhaald in de alternatieve beschrijving van de afbeelding
  • Groot probleem
 • Afbeeldingsknoppen moeten alternatieve tekst hebben
  • WCAG 2.2 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • Groot probleem
 • Formulierelementen moeten labels hebben
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • WCAG 2.2 - 3.3.2 Labels of instructies
  • Groot probleem
 • Formulierelementen moeten een zichtbaar label hebben
  • Groot probleem
 • <html>-element moet een geldige waarde hebben voor het kenmerk lang
  • WCAG 2.2 - 3.1.1 Taal van pagina
  • Klein probleem
 • Opmaaktabellen mogen geen elementen uit een gegevenstabel gebruiken
  • WCAG 2.1 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Koppelingen moeten waarneembare tekst hebben
  • WCAG 2.2 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • WCAG 2.2 - 4.1.2 Naam, rol, waarde
  • Klein probleem
 • Koppelingen werken en zijn niet kapot

  Deze controle zit op dit moment alleen in Ally voor websites en Web Community Manager (WCM).

 • <ul> en <ol> mogen alleen rechtstreeks <li>-inhoudselementen bevatten
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • <li>-elementen moeten zijn opgenomen in een <ul> of <ol>
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • <marquee>-elementen zijn verouderd en mogen niet worden gebruikt
  • WCAG 2.2 - 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen
 • Getimed vernieuwen is niet toegestaan
  • WCAG 2.2 - 2.2.1 Timing aanpasbaar
  • WCAG 2.2 - 2.2.4 Onderbrekingen
  • WCAG 2.2 - 3.2.5 Verandering op verzoek
 • Zoomen en schalen mag niet zijn uitgeschakeld (2x)
  • WCAG 2.2 - 1.4.4 Tekst vergroten of verkleinen
 • Zoomen en schalen moet mogelijk zijn met een maximale schaal van 5
 • <object>-elementen moeten alternatieve tekst hebben
  • WCAG 2.2 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
 • Verschillende invoer voor keuzerondjes met dezelfde waarde voor het kenmerk 'name' moet deel uitmaken van een groep
 • Inhoud moet zijn opgenomen in een landmark-regio
 • Kenmerk scope moet correct worden gebruikt voor tabellen
 • Image-maps op de server mogen niet worden gebruikt
  • WCAG 2.1 - 2.1.1 Toetsenbord
 • De pagina moet een skip-koppeling hebben als de eerste koppeling
 • Elementen mogen geen tabindex hebben groter dan nul
 • Het <caption>-element mag niet dezelfde tekst bevatten als het kenmerk summary
 • Gegevens- of koptekstcellen mogen niet worden gebruikt om ondertitels door te geven aan een gegevenstabel
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • Alle niet-lege <td>-elementen in een tabel groter dan 3 bij 3 moeten een bijbehorende tabelkop hebben
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • Alle cellen in een <table>-element die het kenmerk headers gebruiken, mogen alleen verwijzen naar andere cellen uit dezelfde tabel
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Alle <th>-elementen en elementen met role=columnheader/rowheader moeten gegevenscellen hebben die ze beschrijven
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
 • Documenten moeten een <title>-element hebben voor hulp bij navigatie
  • WCAG 2.2 - 2.4.2 Pagina met titel
 • Kenmerk lang moet een geldige waarde hebben
  • WCAG 2.2 - 3.1.2 Taal van onderdelen
  • Klein probleem
 • Ingesloten YouTube <video>-elementen moeten een <track> voor ondertitels bevatten
  • WCAG 2.2 - 1.2.2 Alleen audio en Alleen video (vooraf opgenomen)
  • WCAG 2.2 - 1.2.3 Audiobeschrijving of media-alternatief (vooraf opgenomen)
  • Groot probleem
 • <video>-elementen moeten een track hebben met een audiobeschrijving
  • WCAG 2.2 - 1.2.5 Audiobeschrijving (vooraf opgenomen)
  • Groot probleem

Checklist voor afbeeldingen

Betreft JPG-, JPEG-, GIF-, PNG-, BPM- en TIFF-bestanden.

 • De afbeelding kan epileptische aanvallen veroorzaken
  • WCAG 2.1 - 2.3 Toevallen
  • Ernstig probleem
 • De afbeelding heeft geen alternatieve beschrijving
  • WCAG 2.2 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • Groot probleem
 • De afbeelding bevat tekst die niet is opgenomen in de alternatieve beschrijving
  • WCAG 2.2 - 1.4.5 Afbeeldingen van tekst
  • Klein probleem
 • Er zijn contrastproblemen met de afbeelding
  • WCAG 2.2 - 1.4.3 Contrast (minimum)
  • WCAG 2.2 - 1.4.6 Contrast (versterkt)
  • Groot probleem

PDF-checklist

 • De PDF heeft een verkeerde structuur
  • Ernstig probleem
 • De PDF is versleuteld
  • Ernstig probleem
 • De PDF is gescand
  • WCAG 2.2 - 1.4.5 Afbeeldingen van tekst
  • Ernstig probleem
 • De PDF heeft geen tags
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • WCAG 2.2 - 1.3.2 Zinvolle volgorde
  • Groot probleem
 • Er is geen taal ingesteld voor de PDF
  • WCAG 2.2 - 3.1.1 Taal van pagina
  • Klein probleem
 • Er is een verkeerde taal ingesteld voor de PDF
  • WCAG 2.2 - 3.1.1 Taal van pagina
  • Klein probleem
 • De PDF bevat afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving
  • WCAG 2.2 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • Groot probleem
 • Er zijn contrastproblemen met de PDF
  • WCAG 2.2 - 1.4.3 Contrast (minimum)
  • WCAG 2.2 - 1.4.6 Contrast (versterkt)
  • Groot probleem
 • De PDF heeft geen koppen

  Deze toegankelijkheidscontrole wordt op dit moment alleen afgedwongen voor PDF's met minimaal drie pagina's.

  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • De PDF heeft geen juiste kopstructuur
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Klein probleem
 • De kopstructuur van de PDF begint niet bij één
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • De kopstructuur van de PDF heeft meer dan zes niveaus
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Klein probleem
 • De PDF bevat tabellen zonder koppen
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • De PDF heeft geen titel
  • WCAG 2.2 – 2.4.2 Pagina met titel
  • Klein probleem

Checklist voor Office-documenten

Dit omvat Microsoft® Word en LibreOffice Writer.

 • Het document heeft een verkeerde structuur
  • Ernstig probleem
 • Het document is versleuteld
  • Ernstig probleem
 • Er is geen taal ingesteld voor het document
  • WCAG 2.2 - 3.1.1 Taal van pagina
  • Klein probleem
 • Er is een verkeerde taal ingesteld voor het document
  • WCAG 2.2 - 3.1.1 Taal van pagina
  • Klein probleem
 • Het document bevat afbeeldingen zonder alternatieve beschrijving

  Als je de webversie van Office 365 gebruikt, moet je het veld ‘Beschrijving’ invullen in het deelvenster Alternatieve tekst.

  • WCAG 2.2 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • Groot probleem
 • Het document bevat tekst met onvoldoende contrast
  • WCAG 2.2 - 1.4.3 Contrast (minimum)
  • WCAG 2.2 - 1.4.6 Contrast (versterkt)
  • Groot probleem
 • Het document heeft geen koppen

  Deze toegankelijkheidscontrole wordt op dit moment alleen afgedwongen voor Word-documenten met minimaal twaalf alinea's.

  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • Het document heeft geen juiste kopstructuur
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Klein probleem
 • De kopstructuur van het document begint niet bij één
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • De kopstructuur van het document heeft meer dan zes niveaus
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Klein probleem
 • Het document bevat tabellen zonder koppen
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem

Checklist voor presentatiedia's

Dit omvat Microsoft® PowerPoint® en LibreOffice Impress.

 • De presentatie is misvormd
  • Ernstig probleem
 • De presentatie is versleuteld
  • Ernstig probleem
 • Er is geen taal ingesteld voor de presentatie
  • WCAG 2.2 - 3.1.1 Taal van pagina
  • Klein probleem
 • De juiste taal is niet ingesteld voor de presentatie
  • WCAG 2.2 - 3.1.1 Taal van pagina
  • Klein probleem
 • De presentatie bevat afbeeldingen zonder alternatieve beschrijvingen
  • WCAG 2.2 - 1.1.1 Inhoud zonder tekst
  • Groot probleem
 • De presentatie bevat tekst met onvoldoende contrast
  • WCAG 2.2 - 1.4.3 Contrast (minimum)
  • WCAG 2.2 - 1.4.6 Contrast (versterkt)
  • Groot probleem
 • De presentatie heeft geen koppen

  Met deze toegankelijkheidscontrole wordt een minimum van één titel voor elke zeven dia's in een PowerPoint-document afgedwongen.

  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem
 • De presentatie bevat tabellen zonder koppen
  • WCAG 2.2 - 1.3.1 Informatie en relaties
  • Groot probleem