HTML-checklista

 • Attributvärdet för åtkomsttangenten måste vara unikt
  • WCAG 2.2 – 2.1.1 Tangentbord
 • Aktiva <area>-element måste ha alternativ text
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Icke textinnehåll
 • Element får endast använda tillåtna ARIA-attribut
  • WCAG 2.1 – 4.1.1 Tolkning
  • WCAG 2.2 – 4.1.2 Namn, roll, värde
 • Nödvändiga ARIA-attribut måste tillhandahållas
  • WCAG 2.2 – 4.1.1 Tolkning
  • WCAG 2.2 – 4.1.2 Namn, roll, värde
 • Vissa ARIA-roller måste innehålla särskilda barn
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
 • Vissa ARIA-roller måste innehas av särskilda föräldrar
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
 • ARIA-roller som används måste överensstämma med giltiga värden
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • WCAG 2.1 – 4.1.1 Tolkning
  • WCAG 2.2 – 4.1.2 Namn, roll, värde
 • ARIA-attribut måste överensstämma med giltiga namn
  • WCAG 2.1 – 4.1.1 Tolkning
 • ARIA-attribut måste överensstämma med giltiga värden
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • WCAG 2.1 – 4.1.1 Tolkning
  • WCAG 2.2 – 4.1.2 Namn, roll, värde
 • <blink>-element är olämpliga och får inte användas
  • WCAG 2.2 – 2.2.2 Pausa, stoppa, dölj
 • Knapparna måste ha urskiljbar text
  • WCAG 2.2 – 4.1.2 Namn, roll, värde
 • Sidan måste ha ett sätt att åsidosätta upprepade innehållsblock
  • WCAG 2.2 – 2.4.1 Åsidosätta block
 • Kryssruteinmatningar med samma namnattributvärde måste vara en del av en grupp
 • Textelement måste ha tillräcklig färgkontrast mot bakgrunden
  • WCAG 2.2 – 1.4.3 Konstrast (medium)
  • Stort problem
 • <dl>-element får endast direkt innesluta ordentligt ordnade <dt>- och <dd>-grupper, <script>- eller <template>-element (Mindre)
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
 • <dt>- och <dd>-element måste vara inneslutna av <dl>
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
 • Inbäddade  video- och <audio>-element på YouTubeTM måste ha <tspår> för undertexter

  Autogenererad YouTube-undertexter anses inte vara giltiga undertexter.

  • WCAG 2.2 – 1.2.2 Bildtexter (förinspelade)
  • Stort problem

  Googles integritetspolicy

 • Attributvärdet för ID måste vara unikt
  • WCAG 2.2 – 2.4.2 Sida med titel
 • Rubriker ska finnas
  • Stort problem
 • Rubrikstrukturen börjar inte på ett
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • Stort problem
 • Rubrikerna ska inte vara tomma
  • WCAG 2.2 – 2.4.6 Rubriker och märkningar
  • Stort problem
 • Ramar ska ha unika titelattribut
  • WCAG 2.2 – 2.4.1 Åsidosätta block
 • <html>-element måste ha ett språkattribut
  • WCAG 2.2 – 3.1.1
 • Rubrikstrukturen är inte lämplig, nivåerna ska bara öka med ett
  • Mindre problem
 • Bilder måste ha alternativ textbeskrivning
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Icke textinnehåll
  • Stort problem
 • Text på knappar och länkar ska inte upprepas i bildens alternativa beskrivning
  • Stort problem
 • Bildknappar måste ha alternativ text
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Icke textinnehåll
  • Stort problem
 • Formelement måste ha märkningar
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • WCAG 2.2 – 3.3.2 Märkningar och instruktioner
  • Stort problem
 • Formelement ska ha en synlig märkning
  • Stort problem
 • <html>-element måste ha ett giltigt värde för språkattributet
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Sidans språk
  • Mindre problem
 • Layouttabeller får inte använda datatabellelement
  • WCAG 2.1 – 1.3.1 Info och förhållanden
 • Länkar måste ha urskiljbar text
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Icke textinnehåll
  • WCAG 2.2 – 4.1.2 Namn, roll, värde
  • Mindre problem
 • Länkar fungerar och är inte brutna

  Den här kontrollen finns endast i Ally för webbplatser och Web Community Manager (WCM) för närvarande.

 • <ul> och <ol> får endast direkt innesluta <li>-innehållselement
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
 • <li>-element måste vara inneslutna i ett <ul>- eller <ol>-
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
 • <marquee>-element är olämpliga och får inte användas
  • WCAG 2.2 – 2.2.2 Pausa, stoppa, dölj
 • Timad uppdatering får inte förekomma
  • WCAG 2.2 – 2.2.1 Justerbar timing
  • WCAG 2.2 – 2.2.4 Avbrott
  • WCAG 2.2 – 3.2.5 Ändra på begäran
 • Zoomning och skalning får inte vara inaktiverade (2x)
  • WCAG 2.2 – 1.4.4 Ändra storlek på text
 • Zoomning och skalning ska tillåta maximal skala på 5
 • <object>-element måste ha alternativ text
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Icke textinnehåll
 • Radioinmatningar med samma namnattributvärde måste vara en del av en grupp
 • Innehåll ska vara inneslutet i en landmärkesregion
 • omfångsattribut ska användas korrekt på tabeller
 • Bildkartor på serversidan får inte användas
  • WCAG 2.2 – 2.1.1 Tangentbord
 • Sidan ska ha en hoppa-över-länk som sin första länk
 • Element ska inte ha något flikindex på över noll
 • <caption>-elementet ska inte innesluta samma text som sammanfattningsattributet
 • Data- eller rubrikceller ska inte användas för att ge undertext till en datatabell
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • Stort problem
 • Alla <td>-element som inte är tomma i en tabell som är större än 3 gånger 3 måste ha en tillhörande tabellrubrik
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • Stort problem
 • Alla celler i ett <table>-element som använder rubrikattributet får endast hänvisa till andra celler i samma tabell
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
 • Alla <th>-element och element med roll=kolumnrubrik/radrubrik måste ha dataceller som de beskriver
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
 • Dokument måste ha <title>-element för att hjälpa till med navigation
  • WCAG 2.2 – 2.4.2 Sida med titel
 • språkattribut måste ha ett giltigt värde
  • WCAG 2.2 – 3.1.2 Delars språk
  • Mindre problem
 • Inbäddade <video>-element på YouTube måste ha <track> för undertexter
  • WCAG 2.2 – 1.2.2 Endast ljud och Endast video (förinspelade)
  • WCAG 2.2 – 1.2.3 Ljudbeskrivning och mediaalternativ (förinspelade)
  • Stort problem
 • <video>-element måste ha ett ljudbeskrivningsspår
  • WCAG 2.2 – 1.2.5 Ljudbeskrivning (förinspelad)
  • Stort problem

Checklista för bilder

Detta inkluderar JPG-, JPEG-, GIF-, PNG-, BPM- och TIFF-filer.

 • Bilden kan framkalla epileptiska anfall
  • WCAG 2.2 – 2.3 Epileptiska anfall
  • Allvarligt problem
 • Bilden har inte någon alternativ beskrivning
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Icke textinnehåll
  • Stort problem
 • Bilden har text som inte är en del av den alternativa beskrivningen
  • WCAG 2.2 – 1.4.5 Bilder av text
  • Mindre problem
 • Bilden har kontrastproblem
  • WCAG 2.2 – 1.4.3 Konstrast (medium)
  • WCAG 2.2 – 1.4.6 Kontrast (förbättrad)
  • Stort problem

PDF-checklista

 • PDF-filen är deformerad
  • Allvarligt problem
 • PDF-filen är krypterad
  • Allvarligt problem
 • PDF-filen är skannad
  • WCAG 2.2 – 1.4.5 Bilder av text
  • Allvarligt problem
 • PDF-filen är inte taggad
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • WCAG 2.2 – 1.3.2 Betydelsebärande sekvens
  • Stort problem
 • PDF-filen har inte något språk inställt
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Sidans språk
  • Mindre problem
 • PDF-filen har inte korrekt språkinställning
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Sidans språk
  • Mindre problem
 • PDF-filen har bilder utan alternativa beskrivningar
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Icke textinnehåll
  • Stort problem
 • PDF-filen har kontrastproblem
  • WCAG 2.2 – 1.4.3 Konstrast (medium)
  • WCAG 2.2 – 1.4.6 Kontrast (förbättrad)
  • Stort problem
 • PDF-filen har inte några rubriker

  Denna åtkomstkontroll upprätthålls för närvarande endast för PDF-filer som har minst 3 sidor.

  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • Stort problem
 • PDF-filen har inte någon lämplig rubrikstruktur
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • Mindre problem
 • PDF-filens rubrikstruktur startar inte med ett
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • Stort problem
 • PDF-filens rubrikstruktur går bortom sex nivåer
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • Mindre problem
 • PDF-filen har tabeller som inte har några rubriker
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • Stort problem
 • PDF-filen har ingen titel
  • WCAG 2.2 – 2.4.2 Sida med titel
  • Mindre problem

Checklista för Office-dokument

Detta innefattar Microsoft® Word och LibreOffice Writer.

 • Dokumentet är felaktigt formaterat
  • Allvarligt problem
 • Dokumentet är krypterat
  • Allvarligt problem
 • Dokumentet har inte något språk inställt
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Sidans språk
  • Mindre problem
 • Dokumentet har inte korrekt språkinställning
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Sidans språk
  • Mindre problem
 • Dokumentet har bilder utan alternativa beskrivningar

  När du använder webbversionen av Office 365, se till att du fyller i fältet "Beskrivning" på panelen Alternativtext.

  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Icke textinnehåll
  • Stort problem
 • Dokumentet har text med otillräcklig kontrast
  • WCAG 2.2 – 1.4.3 Konstrast (medium)
  • WCAG 2.2 – 1.4.6 Kontrast (förbättrad)
  • Stort problem
 • Dokumentet har inte några rubriker

  Denna åtkomstkontroll upprätthålls för närvarande endast för Word-dokument som har minst 12 stycken.

  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • Stort problem
 • Dokumentet har inte någon lämplig rubrikstruktur
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • Mindre problem
 • Dokumentets rubrikstruktur startar inte med ett
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • Stort problem
 • Dokumentets rubrikstruktur går bortom sex nivåer
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • Mindre problem
 • Dokumentet har tabeller som inte har några rubriker
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • Stort problem

Checklista för presentationsbilder

Detta innefattar Microsoft® PowerPoint® och LibreOffice Impress.

 • Presentationen är felaktigt formaterad
  • Allvarligt problem
 • Presentationen är krypterad
  • Allvarligt problem
 • Presentationen har inte något språk inställt
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Sidans språk
  • Mindre problem
 • Presentationen har inte rätt språk inställt
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Sidans språk
  • Mindre problem
 • Prestationen har bilder utan alternativa beskrivningar
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Icke textinnehåll
  • Stort problem
 • Presentationen har text med otillräcklig kontrast
  • WCAG 2.2 – 1.4.3 Konstrast (medium)
  • WCAG 2.2 – 1.4.6 Kontrast (förbättrad)
  • Stort problem
 • Presentationen har inte några rubriker

  Denna tillgänglighetskontroll kräver att ett PowerPoint-dokument har minst en rubrik på var sjunde sida.

  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • Stort problem
 • Presentationen har tabeller utan rubriker
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Info och förhållanden
  • Stort problem