Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Bij het type vraag Vragenpakket krijgen studenten een antwoord te zien en moeten ze de bijbehorende vraag invoeren. Antwoorden van studenten moeten bestaan uit een vraag die begint met een vraagstellingswoord, zoals wie, wat of waar. Het juiste antwoord voor de bewering ‘Het is het enige land dat ook een continent is', is bijvoorbeeld de vraag ‘Wat is Australië?’

Voeg instructies toe aan de stelling om studenten duidelijk te maken dat hun antwoord moet bestaan uit een vraag. Geef ook aan dat ze het antwoord met een vraagteken moeten afsluiten. Een onjuist leesteken aan het einde van het antwoord betekent dat er geen punten worden toegekend.

Vragen van het type Vragenpakket worden automatisch beantwoord.

Je moet de volgende gegevens opgeven als je een vraag van dit type gaat maken:

  • De stelling die studenten moeten beantwoorden met een vraag.
  • Alle mogelijke vraagstellingswoorden waarmee de vraag mag beginnen, zoals wie, wat, waar.
  • Alle mogelijke juiste antwoorden, inclusief variaties in spelling, meervoudsvorm en afkortingen.

Het antwoord wordt automatisch beoordeeld. Een juist antwoord bestaat uit een van de opgegeven vraagstellingswoorden, direct gevolgd door een van de juiste antwoorden en een vraagteken.


Een vraag voor een vragenpakket maken

  1. Open een toets, enquête of pool. Selecteer Vragenpakket in het menu Vraag maken.
  2. Typ een stelling die studenten moeten beantwoorden met een vraag.
  3. Selecteer in het menu een waarde voor Aantal vraagstellingen. Je kunt maximaal 103 vraagstellingen toevoegen.
  4. Voeg eventueel vraagstellingen toe of pas de tekst van bestaande vraagstellingen aan. Selecteer Verwijderen om vraagstellingen te verwijderen.
  5. Typ het antwoord. U kunt het aantal antwoorden verhogen als dat nodig is. Het maximum aantal antwoorden is 100.
  6. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden.
  7. Selecteer Verzenden.

Deelpunten

Je kunt deelpunten toestaan voor vragen uit een vragenpakket. Deelpunten kunnen worden toegewezen aan studenten die aantonen dat ze enige kennis van het materiaal hebben.

Je moet de opties voor deelpunten inschakelen op de pagina Vraaginstellingen om ze te kunnen gebruiken voor individuele vragen.

Meer informatie over deelpunten