Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Med Hva er spørsmålet-spørsmål får studentene se et svar som de må oppgi spørsmålet for. Studentenes svar må være i form av et spørsmål som begynner med et spørreord – for eksempel hvem, hva eller hvor. For eksempel må studentene svare på påstanden «Det er det eneste landet som er et kontinent» med «Hva er Australia?».

Legg til instruksjoner i den første påstanden for å forklare studentene at de må svare med et spørsmål. Minn studentene på at de må bruke et spørsmålstegn. Hvis studenter bruker feil avsluttende tegnsetting, får de ingen studiepoeng for svaret.

Hva er spørsmålet-spørsmål vurderes automatisk.

Når du lager Hva er spørsmålet-spørsmål, oppgir du følgende:

  • Påstanden studentene kan oppgi spørsmålet for.
  • Alle spørreordene spørsmålet kan begynne med – for eksempel hvem, hva og hvor.
  • Alle fraser som er riktige svar – inkludert med forskjellige stavemåter og vanlige forkortelser samt forskjellig bruk av flertall.

Systemet tildeler poeng for spørsmålet. Et riktig svar består av ett av spørreordene du la til, umiddelbart etterfulgt av én av frasene du la til – inkludert avsluttende tegnsetting.


Lag Hva er spørsmålet-spørsmål

  1. Gå til en prøve, spørreundersøkelse eller spørsmålsbank. Velg Hva er spørsmålet i Opprett spørsmål-menyen.
  2. Skriv inn en påstand studentene kan oppgi spørsmålet for.
  3. Velg antall spørreord i menyen. Du kan legge til opptil 103 spørreord.
  4. Hvis det er nødvendig, kan du skrive inn eller redigere spørreordene. Velg Fjern for å fjerne spørreord.
  5. Skriv inn svarfrasen. Hvis du vil, kan du skrive inn antallet svarfraser hvis du vil bruke flere enn ett. Det maksimale antallet svarfraser er 100.
  6. Skriv eventuelt inn tilbakemeldinger for riktige og feil svar.
  7. Velg Send.

Delvis studiepoengtildeling

Du kan tillate delvis studiepoengtildeling for Hva er spørsmålet-spørsmål. Delvis poengtildeling belønner studenter som med svarene sine viser at de at har litt forståelse av materialet.

Du må aktiverer alternativene for å gi delvis studiepoengdeling på Spørsmålsinnstillinger-siden for å bruke dem for enkeltspørsmål.

Mer om delvis poengtildeling