Med Pare sammen-spørsmål parer studenter elementer i én kolonne med elementer i en annen kolonne. Det er ikke nødvendig å ha like mange elementer i hver kolonne, siden du kan bruke svar flere ganger og legge til svaralternativer uten samsvar. Svaralternativer uten samsvar er elementer som ikke passer til noe element og dermed øker spørsmålets vanskelighetsgrad. Noen undervisere bruker slike elementer for at studentene ikke skal kunne gjette seg til svar ved å eliminere alternativer.

Eksempel:

Knytt dyrene til hva de spiser.

Studentene knytter gris, løve, sebra, hest og pinnsvinn til svarene (kjøtteter, alteter og planteeter).

I dette eksempelet må studentene bruke noen av svarene mer enn én gang.


Opprett Pare sammen-spørsmål

  1. Gå til en prøve, spørreundersøkelse eller spørsmålsbank. Velg Pare sammen fra Opprett spørsmål-menyen.
  2. Skriv inn spørsmålsteksten.
  3. Velg Nummerering av svar fra menyen eller la det være standard.
  4. Velg Antall spørsmål fra menyen. Standardantallet spørsmålselementer er 4 og maksimalt 100. Hvis du vil ha færre enn 4 spørsmålselementer, kan du velge Fjern over redigeringsverktøyet for et spørsmål.
  5. Skriv inn spørsmål og svar-par. Du kan gjenbruke svar fra andre par. Merk av i boksen under et svarfelt: Gjenbruk svaralternativ fra, og velg noe i menyen.
  6. Du kan alternativt velge Legg til svaralternativer uten samsvar og velge et nummer. Svaralternativer uten samsvar kan gjøre spørsmålene vanskeligere.
  7. Svarrekkefølge er satt til Tilfeldig som standard. Du kan velge Manuelt for å trykke og slippe svar til posisjonene du vil at de skal vises i.
  8. Skriv eventuelt inn tilbakemeldinger for riktige og feil svar.
  9. Velg Send og lag nytt eller Send for å legge til spørsmålet i prøven.

Delvis og negativ poengtildeling

Du kan tillate delvise og negative poengsummer for samsvarende spørsmål. Delvis poengtildeling belønner studenter som med svarene sine viser at de at har litt forståelse av materialet. Du skriver delvis poengprosent for hvert svar. Bruk negativ poengtildeling for å motvirke gjetting. Du kan tillate negative poengsummer for feil svar og for spørsmålet.

Du må aktivere alternativene for spesifisering av delvis eller negativ poengtildeling på Spørsmålsinnstillinger-siden for å bruke dem for enkeltspørsmål. Alternativet for å tillate negative poengtildeling vises ikke med mindre du har valgt alternativet for å tillate delvis studiepoengtildeling.

Mer om delvis og negativ poengtildeling