This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Ibland lyckas inte kursdeltagare så bra på prov som förväntat. Du som lärare kan välja att ändra kursdeltagarnas poäng så att poängen jämnas ut.

Ett enkelt sätt att bedöma efter kurva är att lägga till samma antal poäng till varje deltagares poäng. En vanlig metod: Räkna ut skillnaden mellan den högsta poängen i klassen och den högsta möjliga poängen och lägg till så många poäng.

Exempel: Kurvanpassa provpoäng

 • Om klassens högsta procentresultat är 88 % är skillnaden 12 %. Du kan lägga till 12 procentpoäng till varje deltagares provresultat.
 • Om testet är värt 50 poäng och det högsta resultatet är 48 poäng är skillnaden 2 poäng. Du kan lägga till 2 poäng till varje deltagares provresultat.

Du kan kurvanpassa resultat på två sätt i Blackboard Learn:

 • Metod 1: I den ursprungliga kursvyn laddar du ner provkolumnen i Kursadministration och resultat, gör kurvberäkningarna som behövs i ett kalkylbladsprogram och laddar upp resultatet i en ny kolumn i Kursadministration och resultat.
 • Metod 2: Manuellt skriva över deltagarnas ursprungliga provresultat.

Metod 1: Ladda ner resultaten, justera provpoängen och ladda upp till Kursadministration och resultat

Med den här metoden behöver du inte skriva in resultat manuellt och den är att föredra för större klasser. I de här stegen används Microsoft® Excel® för att ändra den nedladdade filen. Den enkla formeln lägger till poäng till det ursprungliga provresultatet. Du kan använda mer avancerade formler vid behov.

De justerade resultaten laddas sedan upp. Sedan ändrar du kolumninställningarna för det ursprungliga provresultatet så att det inte längre ingår i några sammanräknade resultatsummor. Istället används kolumnen med justerade provresultat. Instruktioner för hur du gör det finns nedan. Du kan även ta bort det ursprungliga testresultatet från deltagarnas sida Mina resultat.

Ladda ner resultat

Notera de första värdena i summakolumnen innan du börjar. När du sedan har laddat upp den nya kolumnen i Kursadministration och resultat kan du kontrollera att kolumnen tagits med som den ska i beräkningar.

 1. Öppna vyn Hela Kursadministration och resultat, öppna menyn Arbeta offline och välj alternativet Ladda ner.
 2. Klicka på Markerad kolumn under rubriken Data på sidan Hämta resultat. Välj kolumnens namn i menyn.
 3. I avsnittet Alternativ anger du Flik som Avgränsartyp.
 4. Klicka på Min dator under Spara plats.
 5. Klicka på Skicka.
 6. Klicka på Ladda ner. Klicka på Spara fil i popup-fönstret och välj sedan OK. Notera filnamn och plats. Om filen automatiskt sparas i mappen med hämtade filer kan du flytta den till en annan mapp och döpa om den.

Justera testresultat

 1. Gå till XLS-filen som du laddade ner och öppna den i Excel.
 2. Gå till den första cellen i kolumnen till höger om kolumnen med provresultat. Ange ett kolumnnamn som du enkelt känner igen när du har laddat upp kolumnen till Kursadministration och resultat. Välj ett namn som är annorlunda än de andra kolumnnamnen i Kursadministration och resultat.
 3. Markera cellen under den nya kolumnens namn och skriv in en formel som lägger till ett visst antal poäng till det ursprungliga testresultatet.

  Skriv följande formel och byt ut 7,5 med det antal poäng som du vil ha: =D2+7.5

 4. Tryck på Retur. Cellen uppdateras och lägger till de extra poängen till det ursprungliga testresultatet.
 5. Håll pekaren över cellens nedre högra hörn. Fyllningshandtaget (+) visas.
 6. Dra fyllningshandtaget till den sista cellen som du vill kopiera formeln till i kolumnen. Släpp musknappen för att kopiera formeln till de markerade cellerna och uppdatera innehållet med de nya totalpoängen. Formeln känner automatiskt av att cellinnehållet är en del av en serie och justerar formeln för alla cellerna i kolumnen.
 7. Välj alternativet Spara i Excel. Ett popup-meddelande visas med en varning om att vissa funktioner kan gå förlorade om du sparar filen som i TXT-format. Klicka på Fortsätt så sparas ändringarna.

Ladda upp justerade resultat till Kursadministration och resultat

 1. Gå tillbaka till Kursadministration och resultat för din kurs, öppna menyn Arbeta offline och välj alternativet Ladda upp.
 2. Klicka på Bläddra i min dator och öppna den XLS-fil som du sparade i Excel.
 3. Ange Auto som Avgränsartyp.
 4. Klicka på Skicka.
 5. Notera att på sidan Ladda upp resultatbekräftelse har den ursprungliga kolumnen inga datauppdateringar och den nya kolumnen listas för uppladdning. Klicka på Skicka.
 6. Rulla längst till höger i rutnätet för Kursadministration och resultat för att visa kolumnen som har laddats upp. Kolumnen visas som standard för deltagare i Mina resultat och inkluderas i beräkningar i Kursadministration och resultat, som t.ex. i summakolumnen.
 7. Den nya kolumnens Möjliga poäng är som standard noll. Öppna kolumnrubrikens meny och välj alternativet Redigera kolumninformation. Ange ett nytt värde i Möjliga poäng och klicka på Skicka.

  Värdet för Möjliga poäng måste vara samma som värdet från det ursprungliga testet. Om du använder procentsatser måste antalet möjliga poäng vara lika med 100.

 8. Ändra inställningarna för den ursprungliga testkolumnen så att den INTE inkluderas i summakolumnens beräkningar och INTE visas för deltagare. Öppna menyn för den ursprungliga kolumnen med provresultat och välj alternativet Redigera kolumninformation.
 9. Under Alternativ på sidan Redigera kolumn väljer du Nej vid Inkludera denna kolumn vid beräkningar i Kursadministration och resultat OCH Nej vid Visa denna kolumn för deltagare. Bekräfta att kolumnen inte ska ingå i beräkningar genom att klicka på OK i fönstret som öppnas.

Kontrollera de första värdena i summakolumnen för att säkerställa beräkningarna. Skillnaden mellan de ursprungliga värdena och de nya värdena ska vara det antal poäng som du har lagt till i varje enskilt provresultat.

Mer information om att arbeta offline


Metod 2: Skriv över varje enskilt provresultat manuellt

Om du har ett mindre antal resultat att justera kan du skriva över varje enskilt resultat på två olika sätt:

 • I den ursprungliga kursvyn rekommenderar vi att du ställer in ett omprövat och justerat resultat på fliken Ompröva och justera manuellt på sidan Resultatöversikt. Du kan lägga till återkoppling för deltagaren och anteckningar för dig själv om resultatändringen. Då finns det nedskrivet varför du valde att ompröva och justera eventuella framtida försök.

  -ELLER-

 • Skriv in det omprövade och justerade resultatet för ett provförsök direkt i cellen.

Mer information om att skriva över resultat