This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

På sidan Resultathistorik kan du se all resultataktivitet inom en kurs och exportera informationen. Du kan se all information om inlämningar och resultat för kursen inom ett visst datumintervall.

Du öppnar sidan Resultathistorik från menyn Rapporter i Kursadministration och resultat.


Ändra visningen av resultathistoriken

Du kan filtrera informationen på sidan Resultathistorik och visa poster inom ett visst datumintervall.

Öppna menyn Visa historiska poster och välj ett intervall och klicka på Kör.

Om du vill sortera posterna klickar du på en kolumnrubrik, till exempel Datum eller Värde.

I två situationer kan du se Blackboard-administratör som listas i kolumnen Senast redigerad av:

  • En deltagare påbörjade ett tajmat prov inställt på automatisk inlämning men lämnade provet. Systemet lämnar in provet automatiskt när tiden är ute.
  • En deltagare togs bort från din kurs och en artikels försöksresultat rensades bort.

Ladda ner filen med resultathistorik

Du kan ladda ner resultathistoriken till din dator som en avgränsad fil.

Det gör du genom att på sidan Resultathistorik klicka på Ladda ner och välja avgränsartyp för filen, antingen Komma eller Tabb. Även kommentarer kan laddas ner i filen.