This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Du använder Blackboard Learn för att rätta, poängsätta och beräkna resultat för bedömningsaktiviteter med syfte att tillämpa betygsskalor och rapportera slutgiltiga resultat. Rapporteringspolicyer gällande resultat varierar mellan olika lärosäten, särskilt regler gällande avrundning, tillämpning av skalor och vad som händer vid skalornas brytpunkter.

Du behöver förstå vad som händer i Kursadministration och resultat när olika regler och beräkningar tillämpas så du kan hålla dig till lärosätets policyer. Deltagarna behöver ha klart för sig hur poäng, skalor och resultat beräknas. Av denna anledning har ett konsekvent förfarande för hantering av siffror tillämpats i Blackboard Learn för att bemöta dessa olika policyer och förfaranden medan användaren får större insikt i beräkningarna.

Ett användningsexempel:

Vissa institutioner har en icke-avrundningspolicy, särskilt i början och slutet av tillämpade skalor.

Exempel: om ett “B+” börjar vid 87,125 %, så krävs det att deltagaren har 87,1250 % och inte 87,1249 % för att uppnå ett “B+”.

Om skalan för “A” börjar vid 90 %, måste detta vara 90,00 och inte 89,99 enligt många institutioners policyer.

Blackboard Learn använder ett konsekvent programvarubibliotek till att utföra alla resultatberäkningar med 15 decimaler. Denna precision säkerställer att de slutgiltiga beräkningarna i största möjliga mån ligger nära omberäkningen som görs manuellt med hjälp av värdena som visas i Kursadministration och resultat.

Blackboard Learns beräkningsmetodik

För att bemöta olika resultatrapporteringspolicyer och -förfaranden använder Blackboard Learn ett tillvägagångssätt för att leva upp till både enklare policyer och mer komplexa scenarier. Se följande lista för att förstå hur och varför ett resultat visas som det gör på flera olika ställen i Blackboard Learn, inklusive Mina resultat, Kursadministration och resultat och resultatdata offline.

Dessa beteenden förväntas genom hela programmet från och med Learn 9.1 Q4 2017 Cumulative Update 1, Q2 2017 Cumulative Update 3 och Q4 2016 Cumulative Update 4.

 1. Alla siffror visas med minst två decimaler, inklusive heltal för att tydligt visa att en siffra är helhet och inte ett resultat av avrundning.
  • Exempel:
   • 100 % visas som 100,00 %.
   • 5 poäng visas som 5,00 poäng.
 2. Beräkningar som inkluderar siffror efter decimalpositionen visas. Men eventuella nollor som kommer efter den andra decimalen visas inte.
  • Exempel:
   • 81 % visas som 81,00 %.
   • 83,3 % visas som 83,30 %.
   • 85,12500 % visas som 85,125 %.
 3. Beräkningar som resulterar i siffror efter decimalen, inklusive upprepade siffror, kapas av efter den femte decimalen. Men detta är bara av utrymmesskäl, värdena avrundas aldrig. Vid ytterligare beräkningar använder det fulla antalet decimaler, upp till 15 st.
  • Exempel på avkapning:
   • 83,333333333333333… % visas som 83,33333 %.
   • 75,13792864928… % visas som 75,13792 %.

    Om ovanstående exempel används i ytterligare beräkningar används det fullständiga värdet (upp till 15 decimaler).

Du får en högre nivå på precision och transparens i beräkningarna, så du kan välja att avrunda på ett lämpligt sätt när du beräknar ett slutgiltigt resultat eller i enlighet med lärosätets policyer som stöder avrundning.