Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Het kan voorkomen dat de prestaties van studenten voor een toets lager uitvallen dan verwacht. Cursusleiders kunnen er dan voor kiezen de scores van studenten aan te passen om deze meer in lijn te brengen.

Een eenvoudige methode om cijfers normaal te verdelen, is door hetzelfde aantal punten op te tellen bij de scores van studenten. Een veelgebruikte methode om vast te stellen hoeveel punten er moeten worden opgeteld bij een eindcijfer voor een toets is door het verschil te bepalen tussen het hoogste cijfer in de cursus en de hoogst mogelijke score.

Voorbeeld: de score voor een toets bijstellen

 • Als de hoogste percentagescore in de cursus 88% is, bedraagt het verschil 12%. Je kunt dan 12 percentagepunten toevoegen aan de toetsscore van studenten.
 • Als voor de toets 50 punten kunnen worden gehaald en de hoogste score 48 punten is, bedraagt het verschil 2 punten. In dat geval tel je 2 punten op bij de toetsscore van studenten.

Je kunt cijfers op twee manieren bijstellen in Blackboard Learn:

 • Methode 1: Download in de originele cursusweergave de kolom van de toets in het Grade Center, pas de gewenste berekening voor normaalverdeling toe in een spreadsheetprogramma en upload de resulterende cijfers naar een nieuwe Grade Center-kolom.
 • Methode 2: Vervang handmatig het oorspronkelijke toetscijfer van studenten.

Methode 1: Cijfers downloaden, de toetsscores aanpassen en het resultaat uploaden naar Grade Center

Bij deze methode hoef je geen cijfers in te voeren. Deze methode heeft de voorkeur voor cursussen met veel studenten. In deze methode wordt Microsoft® Excel® gebruikt om het gedownloade bestand aan te passen. Met een eenvoudige formule worden punten opgeteld bij het oorspronkelijke cijfer voor de toets. U kunt desgewenst meer complexe formules gebruiken.

Je uploadt de bijgestelde cijfers. Vervolgens wijzig je de kolominstellingen voor het originele toetscijfer, zodat dit niet meer wordt opgenomen in berekende cijfertotalen. In plaats daarvan wordt de nieuwe, aangepaste cijferkolom gebruikt. Instructies voor deze taak worden hieronder beschreven. U kunt het oorspronkelijke cijfer voor de toets ook verwijderen van de pagina Mijn cijfers van studenten.

Cijfers downloaden

Maak voordat u begint een notitie van de eerste paar waarden in de totaalkolom. Nadat je de aangepaste gegevens hebt geüpload naar een nieuwe Grade Center-kolom, kun je controleren of de juiste gegevens zijn gebruikt in berekeningen.

 1. Open in de weergave Volledige Grade Center het menu Offline werken en selecteer Downloaden.
 2. Ga op de pagina Cijfers downloaden naar het gedeelte Gegevens en kies Geselecteerde kolom. Selecteer de naam van de kolom in het menu.
 3. Ga naar het gedeelte Opties en selecteer Tabblad in de vervolgkeuzelijst Type scheidingsteken (de term Tabblad is onjuist hier en moet worden gelezen als Tab).
 4. Selecteer bij Opslaglocatie de optie Deze computer.
 5. Selecteer Verzenden.
 6. Selecteer Downloaden. Selecteer Bestand opslaan in het venster dat verschijnt en selecteer OK. Noteer de bestandsnaam en de opslaglocatie. Als het bestand automatisch wordt opgeslagen in de map Downloads, kun je het bestand naar een andere map verplaatsen en de bestandsnaam wijzigen.

Toetsscores aanpassen

 1. Open het XLS-bestand dat je hebt gedownload in Excel.
 2. Selecteer de eerste cel van de kolom na de kolom met het toetscijfer. Typ een kolomnaam die je gemakkelijk kunt herkennen wanneer je de gegevens weer uploadt naar Grade Center. Kies een naam die nog niet wordt gebruikt in Grade Center.
 3. Selecteer de cel onder de titel van de nieuwe kolom en typ een formule waarmee een bepaald aantal punten wordt opgeteld bij het oorspronkelijke cijfer voor de toets.

  Typ deze formule, waarbij je de waarde 7,5 vervangt door het aantal punten waarmee je het cijfer wilt ophogen: =D2+7.5

 4. Druk op Enter. De cel wordt bijgewerkt en u ziet het oorspronkelijke cijfer opgehoogd met de extra punten.
 5. Wijs de rechterbenedenhoek van de cel aan. Er verschijnt een vulhandgreep (+).
 6. Sleep de handgreep naar de laatste cel in de kolom waarnaar u de formule wilt kopiëren. Laat de muisknop los om de formule naar de geselecteerde cellen te kopiëren en de inhoud van die cellen bij te werken. De formule wordt toegepast op alle geselecteerde cellen in de kolom.
 7. Selecteer Opslaan in Excel. Er verschijnt een waarschuwing dat er mogelijk bepaalde functies verloren gaan als u het bestand opslaat als een tekstbestand (TXT). Selecteer Doorgaan om de wijzigingen in het bestand op te slaan.

Aangepaste scores uploaden naar Grade Center

 1. Ga terug naar de cursus in Grade Center, open het menu Offline werken en selecteer Uploaden.
 2. Selecteer Bladeren in mijn computer en open het XLS-bestand dat je hebt opgeslagen in Excel.
 3. Selecteer Auto bij Type scheidingsteken.
 4. Selecteer Verzenden.
 5. U ziet nu de pagina Cijferbevestiging uploaden, met het bericht dat er geen updates zijn voor de oorspronkelijke kolom en dat de nieuwe kolom wordt vermeld voor uploaden. Selecteer Verzenden.
 6. Blader helemaal naar rechts in het raster van het Grade Center om de nieuwe kolom te bekijken. De nieuwe kolom wordt standaard opgenomen op de pagina Mijn cijfers van studenten en in berekeningen in het Grade Center, zoals in de totaalkolom.
 7. Het mogelijke aantal punten voor de nieuwe kolom is standaard ingesteld op nul. Open het menu van de kolomkop en selecteer Kolomgegevens bewerken. Typ een nieuwe waarde voor Mogelijk aantal punten en selecteer Verzenden.

  De waarde voor Mogelijk aantal punten moet gelijk zijn aan het mogelijke aantal punten voor de oorspronkelijke toets. Als je percentages gebruikt, moet het mogelijke aantal punten gelijk zijn aan 100.

 8. Wijzig de instellingen voor de kolom van de oorspronkelijke toets zodat deze NIET wordt opgenomen in de berekeningen voor de totaalkolom en NIET wordt weergegeven aan studenten. Open het menu van de originele toetskolom en selecteer Kolomgegevens bewerken.
 9. Ga op de pagina Kolom bewerken naar Opties en selecteer Nee voor Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center EN Nee voor Deze kolom weergeven aan studenten. Selecteer OK om te bevestigen dat je de kolom wilt uitsluiten van berekeningen.

Controleer de eerste paar waarden in de totaalkolom om de berekeningen te controleren. Het verschil tussen de oorspronkelijke waarden en de nieuwe waarden moet overeenkomen met het aantal punten dat je hebt opgeteld bij de toetsscores.

Meer informatie over offline werken


Methode 2: De toetsscores handmatig vervangen

Als je maar een paar toetscijfers hoeft aan te passen, kun je deze op twee manieren één voor één vervangen:

 • In de originele cursusweergave raden we aan om een vervangend cijfer toe te wijzen vanaf het tabblad Handmatig overschrijven op de pagina Cijferdetails Nadat je het cijfer hebt aangepast, kun je feedback toevoegen voor de gebruiker en notities voor jezelf waarin je de cijferwijziging toelicht. Je hebt een overzicht van waarom je ervoor kiest om toekomstige pogingen te vervangen.

  -OF-

 • Typ rechtstreeks in een cel om een vervangend cijfer toe te kennen aan een toetspoging.

Meer informatie over het vervangen van cijfers